Sisu HELP

[in English]

Version asennusajankohta:  3.10.2022 klo 17

Alla on lyhyt yhteenveto version myötä muuttuvista ominaisuuksista Aallon toiminnan näkökulmasta. Tarkemmat tiedot versiosta ovat nähtävillä Funidatan julkaisutiedotteessa (vain suomenkielinen)

Versio sisältää parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia opiskelijan, opettajan ja hallinnon käyttöliittymiin, mm. useita saavutettavuuteen liittyviä parannuksia.

Uudet toiminnallisuudet ja parannukset:

Kaikille käyttäjille yhteiset

 • Sisun sukupuolikoodistosta on puuttunut ISO-standardin mukainen "Ei tiedossa" -arvo. Arvoa "Muu" on käytetty Sisussa merkityksessä "Ei tietoa". Kaikki nykyiset "Muu"-tyyppiset sukupuolet vaihdetaan Funidatan toimesta "Ei tiedossa" -arvoihin Sisu 2.9 versioasennuksen yhteydessä. VTJ tietojen mukaiset Muu sukupuoli tiedot päivitetään Sisuun lähiaikoina. Aallon ohjeet "Muu"-  ja "Ei tiedossa"  -sukupuoli arvojen käytöstä tulevat myöhemmin ja ne päivitetään Sisu ohjeisiin.
 • Opintojaksolle voidaan antaa luokitteluarvoksi joko R2-opetus (ruotsi toisena kielenä) tai S2-opetus (suomi toisena kielenä). Arvoa voidaan käyttää silloin, kun opintojakson kohderyhmänä on henkilöt, joilla suomi/ruotsi on toinen tai vieras kieli ja opintojakson osaamistavoitteissa on opiskelijan perehtyminen Suomen kieleen tai kulttuuriin. Kenttä on Sisussa jo näkyvissä, mutta Aallon ohje arvojen käytöstä tulee myöhemmin ja ne päivitetään Sisu ohjeisiin. 

Opiskelijat   

 • Opiskelija saa muistutusviestin puuttuvasta ilmoittautumista myös suoraa vahvistusta käyttävästä opetuksesta.

 • Ajoituksessa on paranneltu oman merkinnän tekemistä ja ajoitusten poistamista.

 • Hakemuksissa ja päätöksissä näytetään, jos kokonaisuuden sisällön hakemus on tehty opiskelijan puolesta.

 • Opiskelijan hakunäkymään on tehty saavutettavuusparannuksia.

Opettajat

Ei uusia ominaisuuksia

Hallinto

 • Palveluhenkilö voi lisätä tutkinto-ohjelmalle versiokohtaisesti valmistumispyynnön avoimia kysymyksiä. Yksittäisen tutkinto-ohjelman version kopioinnissa kopioituvat myös valmistumispyynnön kysymykset.

 • Tutkinto-ohjelma ja tarkentavana valintana olevan opintokokonaisuuden nimi tulevat englanninkielisen tutkintotodistuksen diplomisivulle ja englanninkielisen tutkintotodistuksen käännökselle kuten ne on tutkinto-ohjelmien ja opintokokonaisuuksien hallinnassa annettu.

 • Yksittäiselle opiskelijalle voi kirjata henkilökohtaisen suorituksen ilman hakemusta. Ohje

 • Ilman hakemusta kirjattavan korvaavuuden laajuutta voi nyt muokata. Ohje
 • Jos kokonaisuuden sisällön hakemus on tehty opiskelijan puolesta, palveluhenkilö näkee, kuka hakemuksen on tehnyt.
 • Asioinnissa ”vain omat hakemukset” filtteriin on lisätty henkilön itsensä luomat kokonaisuuden sisällön hakemukset. Asiointinäkymään on lisätty info-sarake, josta näkee, jos kokonaisuuden sisällön hakemus on luotu opiskelijan puolesta.

 • Opiskeluoikeuden tilahistorian laskennasta on otettu tulevaisuuden passivointi pois.
 • Opiskelijahaussa uusi organisaatiovalikko (huom. organisaatiovalikko uusittu kaikkialle käyttöliittymään samalla tavalla).
 • Korjattu bugi: Lisäaikahakemuksella näkyy nyt esittelijän ja hyväksyjän tiedot virkailijalle.


Termien käännökset

-

Pääkäyttäjä

 • Opintojakson vastuuopettajalta poistettu käyttöoikeus opintojakson korvaavuuden kirjaamiseen.
 • Tekninen käyttöoikeus sisällytettyjen suoritusten kirjaamiselle; liitetty AHOT-käsittelijän ja hyväksyttyjen tutkinto-ohjelmien käyttöoikeusrooleihin.
 • Tekninen käyttöoikeus henkilökohtaisten suoritusten kirjaamiselle; liitetty hyväksyttyjen tutkinto-ohjelmien käyttöoikeusrooliin.
 • Vaihto-opiskelijan opiskeluoikeuden vahvistamisessa vahvistetaan myös liikkuvuusjaksot.

Myöhemmin Aallossa käyttöön otettavat toiminnallisuudet ja käyttöoikeusroolit:  

 • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
 • Ristiinopiskelun toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
 • Hallinto: Valmistumispyynnön tutkinto-ohjelmakohtaisten kysymysten hallinta käyttöliittymässä (vaatii erillisen käyttöoikeuden)
 • Uudet käyttöoikeusroolit valmistumispyynnön käsittelijä ja avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä.

Lisätietoja

Funidatan blogikirjoitus Sisun versiosta 2.9: https://www.funidata.fi/blogi/sisu-2-9-avoin-yliopisto-ja-ristiinopiskelu-kehityksen-keskiossa

Funidatan blogikirjoitus saavutettavuustyön edistymisestä keväällä 2022: https://funidata.fi/blogi-sisun-saavutettavuustyon-edistyminen-kevaalla-2022/

 • No labels