Sisu HELP

[in English]

Version asennusajankohta:  13.6.2022 klo 17

Alla on lyhyt yhteenveto version myötä muuttuvista ominaisuuksista Aallon toiminnan näkökulmasta. Versio sisältää parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia opiskelijan, opettajan ja hallinnon käyttöliittymiin, mm. useita saavutettavuuteen liittyviä parannuksia.

Uudet toiminnallisuudet ja parannukset:

Kaikille käyttäjille yhteiset

Automaattisen aikakatkaisun ilmoitus varoittaa uloskirjautumisesta, jos Sisua ei ole käytetty kahteen tuntiin. Aikakatkaisu nollautuu painamalla Jatka-painiketta.

Sisun alkuun tulevien ilmoituspalkkien saavutettavuutta on parannettu niin, että ne eivät sulkeudu automaattisesti.

Opiskelijat   

Opiskelija näkee kokonaispaikkamäärän 2112 opintokalenterissa toteutuksen tiedoissa. Opiskelijoita kuitenkin ohjeistetaan Aallossa katsomaan toteutuksen oikea paikkamäärä opetusryhmien kohdalta, kun ilmoittautuvat toteutukselle. Opintojaksoesitteen Opetusryhmät ja -tilaisuudet -näkymään on tehty parannuksia poikkeuksiin ja lisätietoihin.

Opettajat

Käyttöliittymässä näytetään varoitus, jos toteutuksen suoritusta yritetään kirjata tulevaisuudessa olevalle päivämäärälle.

Hallinto

Palveluhenkilö voi tehdä opiskelijan suunnitelmassa olevasta poikkeavasta kokonaisuudesta hakemuksen opiskelijan puolesta. Opiskelijalle voi kirjata sisällytetyn suorituksen ilman hakemusta.

Käyttöliittymässä näytetään varoitus, jos toteutuksen, opintojakson tai opintokokonaisuuden suoritusta yritetään kirjata tulevaisuudessa olevalle päivämäärälle.

Termien käännökset

Käyttöliittymäteksteissä siirrytty yliopiston sijaan korkeakoulu-termin käyttöön. Jäljellä olevat yliopisto-sanat muutetaan muotoon korkeakoulu ja kieliversiot korjataan opetus- ja koulutussanasto OKSAa seuraten muotoihin universitet -> högskola ja university -> higher education institution. Muutosta ei tule sellaisiin käyttöliittymäteksteihin, joissa on tarve erottaa yliopisto ja ammattikorkeakoulu toisistaan.

Edellisissä Sisu-versioissa vaihdettu paikoin korvaavuus -termi muotoon vastaavuus. Sisu 2.8:aan on päivitetty vastaavuus -termi myös opintosuunnitelmaan.

Pääkäyttäjä

-

Myöhemmin Aallossa käyttöön otettavat toiminnallisuudet:  

  • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
  • Ristiinopiskelun toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
  • Kiintiöt toteutuksilla otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin.

Lisätietoja

Funidatan kirjoitus Sisun versiotyöstä ja versiosta 2.8:  https://funidata.fi/sisu-2-8-miksi-sisu-versioidaan/

Funidatan kirjoitus saavutettavuustyön edistymisestä keväällä 2022: https://funidata.fi/blogi-sisun-saavutettavuustyon-edistyminen-kevaalla-2022/

  • No labels