Sisu HELP

[In English]


Version asennuksen ennakoitu ajankohta:  24. tammikuuta 2022

Alla on lyhyt yhteenveto version myötä muuttuvista ominaisuuksista Aallon toiminnan näkökulmasta.

Tarkemmat tiedot versiosta ovat nähtävillä Funidatan julkaisutiedotteessa (vain suomenkielinen). Versio sisältää parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia opiskelijan, opettajan ja hallinnon näkymään.

Myöskin Sisun avoimen yliopiston toiminnallisuuksia kehitetään Funidatan toimesta parhaillaan. 

HUOMIO! Avoimen yliopiston kehityksessä Sisuun mahdollistetaan kiintiöiden lisääminen toteutuksille (ei vielä käytössä Aalto-yliopistossa). Tämän johdosta toteutusten paikkamäärä (usein 2112) näkyy jatkossa myös opiskelijoille opintojaksoesitteellä  toteutuksen Ilmoittautuminen-välilehdellä.

Uuden version myötä tulee käyttöön uusia Diploma Supplement -pohjia, joihin on lisätty tarvittavaan kohtaan useampia tutkinnon suorituskieliä. Myös mainesanojen yhtenäistämisen myötä tulee uusia pohjia.

Uudet toiminnallisuudet ja parannukset:

Opiskelijat   

 • Opiskelijalle näytetään toteutukselle ilmoittautumisen vahvistuksen yhteydessä huomautus, jos opintojakso, jonka toteutukselle ilmoittaudutaan, tai sen oikea versio ei ole opiskelijan ensisijaisessa opintosuunnitelmassa ja kehotetaan korjaamaan tilanne.

Opettajat

 • Opettajien käyttöliittymässä toteutuksen arviointitoiminnallisuus on uudistettu.
 • Opettajien Opetukseni-näkymässä voit suodattaa ja piilottaa toteutuksia. 
 • Ohjaajana voit poistaa opintosuunnitelman ja tehdä opiskelijan suunnitelmaan opintoluonnoksen. 
 • Opettajana voit katsoa toteutuksellesi ilmoittautuneen opiskelijan tiedoista Ilmoittautumiset -välilehdellä opiskelijan ilmoittautumisia siten, että voit järjestää niitä eri kenttien mukaan.

Hallinto

 • Virkailijana voit tehdä opiskeluoikeuteen ajoitetun muutosversion menneisyyteen.
 • Virkailijana voit merkitä opiskeluoikeuteen luopumisen tulevaisuuteen.
 • Virkailijana voit järjestää opiskelijan tiedoissa välilehdellä Ilmoittautumiset opiskelijan ilmoittautumisia eri kenttien mukaan.
 • Virkailijana voit poistaa opiskelijan hopseja, paitsi kunkin opiskeluoikeuden ensisijaisen hopsin.
 • Opiskeluoikeuden valmistuneissa tutkinnoissa näytetään myös valmistumispäivä.
 • Hyväksiluku- ja henkilökohtaisen suorituksen hakemuksissa näytetään oletuksena pääkäyttäjän antama oikaisunhakuohjeteksti. Ohjetekstiä ei lähtökohtaisesti tarvitse muokata. 
 • Virkailijana voit muokata koulutusta missä tahansa muutosversiossa. 
 • Opiskeluoikeuden ensimmäisessä muutosversiossa ei ole alkamisaikaa (versiossa 2.6 alkaen perustetut opiskeluoikeudet).
 • Opiskelijan maksetuissa maksuissa näytetään maksetut lukuvuosimaksut.
 • Virkailijana voit siirtää opiskelijan, jonka opiskeluoikeudessa on siirtotiedot (=opiskelija on siirtynyt toisesta korkeakoulusta), toiseen korkeakouluun.

Termien käännökset

 • Käyttöliittymässä muuttuu alla olevien termien englanninkielinen käännös toimivampaan muotoon.

  • Ilmoittautuminen: registration (ennen enrolment)

  • Arviointi: assessment (ennen evaluation)

  • Koostaa (opintokokonaisuus/tutkinto): compile

 • Käyttöliittymässä yhtenäistetään alla olevien termien englannin käännökset, sillä näille suomenkielisille termeille on löytynyt eri käännöksiä Sisussa. Tuotantoasennuksen jälkeen pitäisi ilmetä vain yhtä käännöstä.

  • Opetusryhmä: teaching group
  • Toistuvuus: recurrence
  • Tarkentava valinta: specifying selection
  • Paikka: seat

Pääkäyttäjä

 • Pääkäyttäjän voi antaa oikaisunhakuohje-kentän oletustekstin, joka näkyy korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisten suoritusten hakemuksilla.

Myöhemmin Aallossa käyttöön otettavat toiminnallisuudet:  

 • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
 • No labels