Sisu HELP

Version 2.4 asennusaika tuotantoympäristöön sisu.aalto.fi: 15.9.2021 klo 17.00 (huom! Aiemmin ennakoitu ajankohta oli 14.9. eli aikaa siirretty päivällä eteenpäin). Asennus aiheuttaa käyttökatkon, jonka kestoksi Funidata arvioi 1-2 tuntia. Käyttökatkotiedotteen pitäisi näkyä myös Sisun käyttöliittymässä.

Versiota 2.4  voisi kutsua yhden kehitetyn ominaisuuden versioksi, eikä sekään tuo muutoksia Sisun käyttöliittymään.

Versioon on kehitetty opiskeluoikeuden tilan käsittelyn logiikkaa, jonka myötä Sisusta Virtaan siirrettävät tiedot ovat aiempaa virheettömämpiä. Lisäksi versioon on korjattu edellisessä versiossa havaittuja bugeja.

Tarkemmat tiedot versiosta ovat nähtävillä Funidatan julkaisutiedotteessa.

Parannus:

Versiossa 2.4 Sisun tekemää opiskeluoikeuden tilan tarkistusta on selkeytetty. Tarkistus sisältyy seuraaviin toimintoihin:

  • opetukseen ilmoittautuminen
  • toteutuksen arviointi
  • opintojakson automaattinen ja manuaalinen arviointi
  • opintojakson erilliskirjaus
  • opintokokonaisuuden arviointi ja erilliskirjaus
  • tutkinnon koostaminen
  • hyväksiluvut (korvaaminen, sisällyttäminen, henkilökohtainen suoritus).

Päivitetty kuvaus opiskeluoikeuden tiloista on katsottavissa Funidatan wikissä.  • No labels