Sisu HELPVersion asennusajankohta:  ma 26.6.2023 klo 17.00 alkaen

Alla on yhteenveto versioon tulleista ominaisuuksista Aallon toiminnan näkökulmasta. Tarkemmat tiedot versiosta ovat nähtävillä Funidatan julkaisutiedotteessa (vain suomenkielinen)

Versio sisältää parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia opiskelijan, opettajan ja hallinnon käyttöliittymiin ja saavutettavuuteen, terminologiaan, tulosteisiin ja käyttöliittymään liittyviä parannuksia.

Uudet toiminnallisuudet ja parannukset:

Opiskelijat

Opettajat

 • Ilmoittautuneiden CSV-tiedostoon on lisätty suorituskieli.

Hallinto

 • Arviointikohteesta voi kirjata suorituksen erilliskirjauksena.
 • Opiskelijan perustiedot ovat suppeammat.
 • Ilmoittautumisessa hylätyn opiskelijan opetusryhmiä voi muuttaa.
 • Ilmoittautuneen, joka ei täytä vaatimuksia, ryhmätoiveita voi muokata.
 • Ilmoittautumisessa näytetään opiskeluoikeuteen vahvistettu, aktiivisen vaiheen tutkinto-ohjelma/opintokokonaisuus.
 • Toteutukselle voi asettaa maksimikiintiöitä.
 • Avoimen suoritusoikeuden voi vahvistaa, vaikka vahvistuskoodin voimassaoloaika olisi päättynyt.
 • Opintojakson suoritus voidaan koostaa automaattisesti suoritusoikeuksien perusteella.
 • Ei koske Aalto-yliopistoa, Ammattikorkeakoulu-toiminnallisuuksia: Arviointikohteelle ja opintojaksolle voi määritellä, että sen suoritus voi sisältää TKI-opintopisteitä. Toteutuksen, arviointikohteen ja opintojakson suorituksiin voi kirjata TKI-opintopisteitä. Opinnäytetöitä voi merkitä hankkeistetuiksi (ei näy Aalto-yliopistossa). Valmistumispyynnössä voidaan tutkintotodistukselle lisätä toinen koulutusluokituskoodiston arvo. Tutkintotodistuksen diplomisivulle AMK-spesifit muutokset.

Saavutettavuus parannukset

 • Kurssi-ilmoittautumisissa on käytössä uusi näkymä. Näkymä on tehty saavutettavuuden parantamiseksi.
 • Omat tiedot -näkymän saavutettavuusparannukset
  • Omat tiedot -näkymän saavutettavuutta on korjattu sekä aiemmissa versioissa että versiossa 2.12 ja työ jatkuu edelleen myös tulevissa versioissa. Korjattu esim. henkilötiedot-välilehden muokkausmodaaleita siten, että liukukytkimet on vaihdettu checkboxeiksi, parannettu ruudunlukijalla liikkumista, tehty tekstipäivityksiä ym.
  • Omat tiedot -näkymässä on parannettu ruudunlukijan käyttöä myös siltä osin, että ruudunlukija osaa linkittää avatun tabin ja siihen liittyvän sisällön.
 • Muita saavutettavuuskorjauksia / parannuksia
  • Ajoitus-näkymän kontrasteja on parannettu saavutettavammiksi.
  • Komponenttien ruudunlukijalle annettavia ilmoituksia on päivitetty, jolloin ruudunlukijakäyttäjä saa tiedon, jos kyseessä on ”warning” tai ”danger” -tyyppinen notifikaatio.
  • Haitariotsakkeita on yhtenäistetty, ja siten parannettu yksittäisten haitariotsakkeiden sekä niiden sisällön saavutettavuutta.

Terminologia parannuksia

 • Yhtenäistetty opiskelijan, opettajan ja hallinto henkilön näkymissä näkyviä termejä. Käytössä sanat opetus ja arviointikohde.

Tuloste parannuksia

 • Tavallisen opintosuoritusotteen ja Tutkintotodistuksen opintosuoritusotteen tiedot eivät tulostu eri sivuille kesken elementin (esim. opintosuoritusten arvosana-asteikot).
 • Opiskelutodistuksen osoitetiedoissa näkyviä nimitietoja on muokattu.
 • Parannettu tutkintotodistukselle tulostuvaa koulusivistyskieli lausetta.

Yleisiä käyttöliittymäparannuksia

 • Toteutettu opetussuunnitelmakausien näyttäminen uusimmasta vanhimpaan:

  • Hallinnon ja opettajan käyttöliittymissä opintojaksojen, kokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien perustiedoissa opetussuunnitelmakausivalitsimeen
  • Toteutuksen luonnissa opetussuunnitelmakausivalitsimeen

Myöhemmin Aallossa käyttöön otettavat toiminnallisuudet ja käyttöoikeusroolit:  

 • Sisun ristiinopiskelun toiminnallisuuksia tullaan käyttämään Aallossa syksyllä 2023 rajatulla käyttöönotolla.
  • Ristiinopiskelu toiminnallisuudet eivät vielä näy opiskelijoille Sisussa.
 • Hallinto: Valmistumispyynnön tutkinto-ohjelmakohtaisten kysymysten hallinta käyttöliittymässä (vaatii erillisen käyttöoikeuden)

Lisätietoja

Funidatan blogikirjoitus saavutettavuustyön edistymisestä keväällä 2023: https://www.funidata.fi/blogi/sisun-saavutettavuustyon-edistyminen-kevaalla-2023

 • No labels