Sisu HELP

[in English]

Version asennusajankohta:  ma 20.3.2023 klo 17.00

Alla on lyhyt yhteenveto version myötä muuttuvista ominaisuuksista Aallon toiminnan näkökulmasta. Tarkemmat tiedot versiosta ovat nähtävillä Funidatan julkaisutiedotteessa (vain suomenkielinen)

Versio sisältää parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia opiskelijan, opettajan ja hallinnon käyttöliittymii ja useita saavutettavuuteen liittyviä parannuksia.

Uudet toiminnallisuudet ja parannukset:

Opiskelijat

 • Opiskelija voi täydentää korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisen suorituksen hakemusta.
 • Opiskeluajan kulumisen näkymä on uudistettu saavutettavaksi.

Opettajat

 • Ilmoittautumisen lisätietokysymykset vastauksineen tulevat toteutuksen ilmoittautuneiden csv-tiedostoon.
 • Kun toteutukselle asetetaan jälki-ilmoittautumista ja ilmoittautumisen perumisen lisäaikaa, menee kalenteri oletuksena toteutuksen alkupäivämäärään
 • Toteutukselle ilmoittautuneiden tiedoista on linkitys opiskelijan suoritustietoihin
 • Totetuksen CSV-tiedostoissa on opiskelijat aakkosjärjestyksessä

Hallinto

 • Hakemuksen voi merkitä toiselle käyttäjälle käsittelyä varten.
 • Opiskelijalle voi palauttaa täydennettäväksi korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen.
 • Ohjaajalle näytetään opiskelijan suunnitelmassa huomautus, jos opiskeluoikeus ei ole aktiivinen tai lukuvuosi-ilmoittautuminen puuttuu.
 • Paikkamäärä ei toteutuksen Ilmoittautuminen-välilehdellä ole enää pakollinen tieto. Paikkamääräksi on kuitenkin lukuvuoden 2022-2023 toteutuksiin tuotu Asiosta 2112, tämä muutetaan Asio-Sisu-integraatioon vasta lukuvuoden 2023-2024 toteutuksiin siten, että paikkamäärää ei enää tuoda Ilmoittautuminen-välilehdelle.
 • Ilmoittautumisen lisätietokysymykset vastauksineen tulevat toteutuksen ilmoittautuneiden csv-tiedostoon.
 • Kun toteutukselle asetetaan jälki-ilmoittautumista ja ilmoittautumisen perumisen lisäaikaa, menee kalenteri oletuksena toteutuksen alkupäivämäärään
 • Toteutusten haussa on automaattinen filtteri kuluvasta lukuvuodesta
 • Arviointikohteen lisäämisen modaali on uudistettu opintojaksolla
 • Toteutukselle ilmoittautuneiden tiedoista on linkitys opiskelijan suoritustietoihin
 • Opiskelijahaun koulutus-rajaustekijää uudistettu. Kaikkia koulutus vaihtoehtoja voi tarkastella Avaa koulutusvalikko -vainnasta ja ruksia hakukriteereiksi halutut koulutukset ja kouluttautumismahdollisuudet.
 • Ei-tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa ei näytetä osiota Opintojen eteneminen.

Koodisto lisäykset

 • Uusia Ammattikorkeakoulu koodisto arvoja. Arvot näkyvät kaikille Sisun käyttäjille arvoja valittaessa. Arvoja ei voida piilottaa korkeakoulukohtaisesti. Aallon käytössä on ne koodisto arvot, jotka näkyvät koodisto listauksessa Kotikorkeakoulu -otsikon alla.

Saavutettavuus parannukset

 • Opiskelija: Opiskeluajan kulumisen näkymä on uudistettu saavutettavaksi.

Tulosteparannukset

 • Opiskeluoikeuden perustietoja yhtenäistetty opintosuoritusotteella ja opiskelutodistuksella
 • Opintosuoritusotteen, opiskelutodistuksen, tutkintotodistuksen opintosuoritusoteen ja Diploma supplementin headeriin tulostuu kutsumanimen tilalle opiskelijan kaikki etunimet
 • Englanninkielisen opintosuoritusotteen loppuun opintojen koontiosioon on tehty oheinen teksti muutos: Total partially completed course credits -> Total credits from partially completed courses

Myöhemmin Aallossa käyttöön otettavat toiminnallisuudet ja käyttöoikeusroolit:  

 • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa 4.4.2023 ja 12.4.2023.
  • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet näkyvät jo opiskelijoille Sisussa, mutta he eivät pääse ilmoittautumaan avoimen kursseille ennen 4.4.2023.
 • Ristiinopiskelun toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
  • Ristiinopiskelu toiminnallisuudet eivät vielä näy opiskelijoille Sisussa.
 • Hallinto: Valmistumispyynnön tutkinto-ohjelmakohtaisten kysymysten hallinta käyttöliittymässä (vaatii erillisen käyttöoikeuden)
 • Uudet käyttöoikeusroolit valmistumispyynnön käsittelijä ja avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä.


 • No labels