Sisu HELP

[in English]

Version asennusajankohta:  ma 12.12.2022 klo 17.00

Alla on lyhyt yhteenveto version myötä muuttuvista ominaisuuksista Aallon toiminnan näkökulmasta. Tarkemmat tiedot versiosta ovat nähtävillä Funidatan julkaisutiedotteessa (vain suomenkielinen)

Versio sisältää parannuksia ja uusia toiminnallisuuksia opiskelijan, opettajan ja hallinnon käyttöliittymii ja useita saavutettavuuteen liittyviä parannuksia.

Uudet toiminnallisuudet ja parannukset:

Opiskelijat

 • Opiskelija ei voi perua kokonaisuuden sisällön hakemusta tai luopua hyväksynnästä, jos hallintohenkilö on niin tekemäänsä hakemukseen määritellyt. Jos hallintohenkilö on perunut tekemänsä hakemuksen tai hyväksytyn päätöksen tekemäänsä hakemukseen, näkee opiskelija tästä tiedon kokonaisuuden sisällön hakemuksellaan.
 • Opiskelija voi opintosuoritusotetta tulostaessa valita haluaako tulostaa opintojaksosuorituksiin kiinnitetyt osasuoritukset. Asetus ei ole oletuksena päällä eli koostettujen opintojaksojen kohdalle ei automaattisesti tulosteta arviointikohteiden suorituksia. Irralliset arviointikohteiden suoritukset tulostetaan aina riippumatta tulostumisen asetuksesta.

Opettajat

 • Toteutuksen opetuskielen valinnassa ensimmäisinä näytetään kotikorkeakoulun vakiokoodistoon valitut aktiiviset arvot.
 • Suorituksen virhemerkintä tyhjentää aiemman arvosanan arviointilomakkeelta.

Hallinto

 • Hallintohenkilö voi tulostaa varmennetun opiskelutodistuksen ja opintosuoritusotteen
 • Kun hallintohenkilö tekee poikkeavan sisällön hakemuksen vapaan muokkauksen tilassa opiskelijan puolesta, hän voi määritellä, pystyykö opiskelija perumaan kyseisen hakemuksen vai ei.
 • Opintosuorituksia voi virhemerkitä opiskelijan tiedoissa, Suoritukset välilehdellä ao. suorituksen kohdalla. 
 • Hyväksiluetun (korvaavuus, sisällyttäminen) sekä henkilökohtaisen suorituksen virhemerkintä on mahdollista käyttöliittymässä. Virhemerkitä tehdään opiskelijan tiedoissa, välilehdellä Suoritukset ao. suorituksen kohdalla. Huomioi, ettei virhemerkintä-tieto välity hyväksilukuhakemukselle/päätökselle. 
 • Hallintohenkilö voi opintosuoritusotetta tulostaessa valita haluaako tulostaa opintojaksosuorituksiin kiinnitetyt osasuoritukset. Asetus ei ole oletuksena päällä eli koostettujen opintojaksojen kohdalle ei automaattisesti tulosteta arviointikohteiden suorituksia. Irralliset arviointikohteiden suoritukset tulostetaan aina riippumatta tulostumisen asetuksesta.
 • Hallintohenkilö voi nollata opiskelijan koulutuspolkuun tehdyt valinnat. Tällä toiminnolla voi tarvittaessa korjata harvinaisen valmistumispyynnön käsittelyn vikatilanteen, jossa opintosuunnitelma ja koulutuspolun valinnat ovat sekaisin.
 • Valmistumisen avoimet kysymykset kopioituvat tutkinto-ohjelman massakopioinnissa.
 • Asiointi-näkymässä muutoksia: näkymästä on poistettu hakemuksen tunniste ja lisätty opiskelijan opiskeluoikeuden koulutus. (Se koulutus mihin hakemus kohdistuu). Tunnisteella voi edelleen hakea ja se näytetään hakemuksessa. Näkymää ei voi järjestää eikä rajata koulutus-tiedon perusteella. 
 • Korjattu oheinen bugi. Havaittu toteutuksia, joissa hyväksyttyjen ilmoittautuneiden määrä ei täsmää arvioitavien opiskelijoiden määrään, eikä puuttuvia pääse arvioimaan. Arviointi-sivulta puuttuvat ilmoittautuneet tulostuvat kuitenkin lataa arviointitiedot csv-tiedostoon.
 • Maksetut lukuvuosimaksut voi kirjata opiskelijakohtaisesti käyttöliittymässä. Toiminnallisuuden käyttöönotosta ja käyttöoikeuksista tiedotetaan myöhemmin.

Koodisto lisäykset

 • Opintojaksojen luokitteluun tullut myös CEFR-tasojen välitasot
 • Opetuksen toteutusten tyyppejä on tullut lisää: monimuoto-opetus, lähiopetus, etäopetus ja etätentti. Näitä ei tule käyttää Aallossa toteutusten tyyppeinä tässä vaiheessa, koska jos niitä käyttää niin MyCourses-työtilat eivät muodostu.
 • Rajauslaki- ja tutkintoasetus-koodistoon on tullut ammattikorkeakoulujen koodeja. Ne saattavat tulla vastaan, kun hallintohenkilö muokkaa tai lisää uutta opiskeluoikeutta. Näitä ei käytetä Aallossa.

Pääkäyttäjä

 • Käyttöoikeusrooleille on lisätty ruotsinkielisiä käännöksiä.
 • Tullut tekninen käyttöoikeus lukuvuosimaksujen ylläpito.

Saavutettavuus parannukset

 • Opintojaksoesitteen saavutettavuusparannukset. Opiskelijan opintosuunnitelman kautta avautuva opintojaksoesite on tehty saavutettavaksi (poissulkien suoritustavat-välilehti).
 • Vanhojen ikonien päivitys tiedostomuodoltaan saavutettavampiin svg-ikoneihin. 
 • Opiskelijan Omat tiedot -näkymän saavutettavuutta on korjattu.. Korjattu esim. listakomponentti saavutettavaksi henkilötiedot-näkymässä, korjattu myös henkilötietojen muokkausnäkymään siten, että ikkunan ollessa auki, fokus ei siirry ikkunan ulkopuolelle.
 • Näkyvä kohdistus. Yleistä kohdistustyyliä on parannettu siten, että näkevä näppäimistökäyttäjä pystyy havaitsemaan mikä kohde käyttöliittymässä on kohdistettuna.
 • Pienempiä saavutettavuuskorjauksia / parannuksia
  • Lomakkeilla on parannettu sitä, miten ruudunlukija lukee ilmoituksia.
  • Käyttäjän editoreissa luomiin, uuteen ikkunaan avautuviin linkkeihin on lisätty aputeksti ruudunlukijaa varten.
  • Kolmen pisteen valikko -komponentti on tehty saavutettavaksi siten, että sen sisällä pystyy liikkumaan nuolinäppäimillä 

Myöhemmin Aallossa käyttöön otettavat toiminnallisuudet ja käyttöoikeusroolit:  

 • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin.
  • Avoimen yliopiston toiminnallisuudet eivät vielä näy opiskelijoille Sisussa.
 • Ristiinopiskelun toiminnallisuudet Sisussa otetaan käyttöön Aallossa myöhemmin. 
  • Ristiinopiskelu toiminnallisuudet eivät vielä näy opiskelijoille Sisussa.
 • Hallinto: Valmistumispyynnön tutkinto-ohjelmakohtaisten kysymysten hallinta käyttöliittymässä (vaatii erillisen käyttöoikeuden)
 • Uudet käyttöoikeusroolit valmistumispyynnön käsittelijä ja avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä.

Lisätietoja

Funidatan blogikirjoitus saavutettavuustyön edistymisestä keväällä 2022: https://funidata.fi/blogi-sisun-saavutettavuustyon-edistyminen-kevaalla-2022/

 • No labels