Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[På svenska] [in English]


Kaikkien tutkintojen opintosuunnitelmat tehdään 1.5.2021 alkaen Sisussa.

Jos valmistut viimeistään 24.5.2021 eikä sinulla ole muita opinto-oikeuksia Aalto-yliopistossa, sinun ei tarvitse tehdä uutta opintosuunnitelmaa Sisussa.

Opintosuunnitelmasi toimii opintojen suunnittelun, opintoihin ilmoittautumisen ja valmistumisen pohjana. Opintosuunnitelma elää opintojesi mukana: voit päivittää sitä joustavasti. Suunnitelman luominen on helppoa, koska tutkintorakenne ja opintojen malliajoitus ohjaavat valintojen tekemistä. Opintosuunnitelma toimii myös opintojen ohjauksen välineenä.


Ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin tapahtuu toistaiseksi edelleen Weboodissa, ei Sisussa. Sisussa ilmoittaudutaan opetukseen vasta 9.8.2021 alkaen. Koulutusohjelmien tutkintorakenteet ja muita opintoihin liittyviä ohjeita löydät Intosta.

Jos sinulla on kysyttävää opintosuunnitelman tekemisestä tai muista opintoasioista, otathan yhteyttä koulutusohjelmasi palvelupisteeseen.

Huomaathan, että Sisun HOPS ei vaadi erillistä tallennusta. Järjestelmä tallentaa HOPSisi automaattisesti.
Uuden opintosuunnitelman luominen

Aloita opintosuunnitelman tekeminen ylävalikon kohdasta Opintojen rakenne.


Valitse Uusi opintosuunnitelma. Kuvassa (alhaalla) tilanne, jossa opiskelijalla on jo olemassa opintosuunnitelma.


Oikean koulutuksen valinta opintosuunnitelman pohjaksi

Sisu tarjoaa ensisijaisesti koulutusta, johon sinulla on opiskeluoikeus. Voit lähettää hyväksyttäväksi vain opintosuunnitelmia, jotka on tehty sellaiseen koulutukseen, johon sinulla on opiskeluoikeus. 

opiskeluoikeutesi AallossaValittava koulutus Sisun opintosuunnitelmassa
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto keskenOpiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus
Kandidaatti + maisteri/diplomi-insinööri, kandidaatin tutkinto suoritettu

Opiskeluoikeuden mukainen kandi + maisteri -koulutus

 • Jos olet tehnyt kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman muualla kuin Sisussa, voit jättää kandidaatin tutkinnon suunnitelman tekemättä Sisun opintosuunnitelmassa
 • Älä valitse pelkkää ylempää tutkintoa sisältävää koulutusta, koska silloin et voi lähettää opintosuunnitelmaasi hyväksyttäväksi. 
Maisteri/diplomi-insinööri (kandidaatin tutkinto suoritettu muualla kuin Aallossa)Opiskeluoikeuden mukainen maisteri-koulutus (ei sisällä kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelmaa)

Jos et ole varma siitä, mikä koulutus sinun pitäisi valita, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin.

Valitse opetussuunnitelmakausi eli lukuvuosi, jonka mukaiseen opetussuunnitelmaan haluat HOPS:si kohdistaa. Voit valita opintosuunnitelmakaudeksi aikaisintaan sen lukuvuoden, jolloin opiskeluoikeutesi on alkanut.
Anna suunnitelmallesi nimi. Järjestelmä tarjoaa nimeksi Opintosuunnitelmani ja suunnitelman luomispäivää. Voit halutessasi muuttaa nimen tässä.

Oikean ohjelman ja pääaineen valinta opintosuunnitelmassa

Opintosuunnitelmassa on valittuna sen ohjelma ja pääaine, johon sinulla on opiskeluoikeus. Ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin, jos sinulla on kysyttävää opiskeluoikeudestasi tai epäilet Sisun tiedoissa olevan virheitä. 

Sinulla voi olla useita vaihtoehtoja, joista voit valita, missä maisteriohjelmassa ja missä pääaineessa jatkat opintojasi valmistuttuasi kandidaatiksi. Tiedot eri ohjelmiin ja pääaineisiin siirtymisestä löytyvät Intosta:

Jos olet saanut oikeuden siirtyä haluamaasi pääaineeseen tai tutkinto-ohjelmaan (tai pääaineesi/ohjelmasi ei vaadi erillistä hyväksyntää), voit valita pääaineen/ohjelman opintosuunnitelmassasi. 

Jos toivomasi valinta ei ole tarjolla opintosuunnitelmassasi, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin, jotta valinta voidaan tarvittaessa lisätä sinulle. 

Useiden versioiden tekeminen ja ensisijaisen opintosuunnitelman valitseminen

Voit tehdä useita opintosuunnitelmia ja kokeilla erilaisia valintoja.

 • Opintosuunnitelmista vain yksi per koulutus eli opiskeluoikeus voi olla ensisijainen. Ensisijaisen suunnitelman mukaan etenet opinnoissasi. Voit muuttaa opintosuunnitelman ensisijaiseksi kyseisen opintosuunnitelman kohdalla. Paina oikean yläkulman painiketta, jossa on kolme pistettä ja valitse Muuta ensisijaiseksi.

Voit pyytää ohjausta vain sellaisiin opintosuunnitelmiin, joihin sinulla on opiskeluoikeus.

Valintojen tekeminen opintosuunnitelmassa


Paina opintosunnitelmassa sen kohdan otsikkoa, jonka sisältöä haluat tarkastella tarkemmin tai johon haluat tehdä valintoja. Vasta tämän jälkeen näet valittavissa olevat opinnot ja voit tehdä valintoja.

Valittu otsikko muuttuu siniseksi ja oikeaan laitaan avautuu valinta-avustin, jossa tehdään kyseiseen tutkinnon kohtaan liittyvät valinnat.


 • Valinta-avustimessa näytetään kokonaisuuteen liittyvät valintasäännöt ja ohjataan tekemään oikeita valintoja, esim. valitse vielä 1 kpl tai valitse 20 op.

4. Valinta tehdään painamalla valinta-avustimessa valkoista ympyrävalitsinta.

Ympyrä siirtyy toiseen laitaan ja valitsin muuttuu siniseksi, kun valinta on tehty. Valittu kurssi tai kokonaisuus näkyy myös valittavien vaihtoehtojen alla ja valinnan vieressä on roskiskuvake, josta valinnan voi poistaa.


 • Tehdyn valinnan voi vaihtaa painamalla jotain muuta valittavissa olevaa kurssia tai kokonaisuutta. Tehdyn valinnan voi myös poistaa roskiskuvaketta painamalla.
 • Valinnat tallentuvat välittömästi. Valinnat tehdään samoin valittaessa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia, esim. sivuaineita.
 • Jos opintojakso tai opintokokonaisuus on rakenteessa pakollinen, se on rakenteessa valmiina eikä sitä voi poistaa muutoin kuin Vapaan muokkauksen tilan kautta.

Valinta-avustimessa voi olla myös hakutoiminto: Hae opintojaksoja nimellä tai tunnisteella tai Hae opintokokonaisuuksia nimellä tai tunnisteella.

 • Voit tällöin hakea ja lisätä opintosuunnitelmaan mitä tahansa Aalto-yliopiston opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, esim. vapaasti valittavia opintoja tai sivuaineita.

   Opintosuunnitelman valinta-avustin

Opintojaksot löytyvät osoitteesta Inton lisäksi osoitteesta courses.aalto.fi.

Opintokokonaisuuden kohdalla näytetään opintokokonaisuuden tila, joka kertoo, onko kokonaisuuteen valittu oikea määrä opintoja. HOPSia tehdessäsi kiinnitä huomiota opintokokonaisuuden tiloihin, joista näet, oletko tehnyt tarvittavan määrän valintoja opintokokonaisuuksiin vai pitääkö sinun tehdä lisää valintoja tai muuttaa valintoja. Alla on selitetty tarkemmin, mitä eri tilat tarkoittavat.

Kokonaisuuden tilana on valinnat tehty, kun valinnat on tehty valmiiksi tai kun olet jo tehnyt kaikki vaadittavat valinnat:

Kokonaisuus on tilassa valinnat kesken, kun et ole vielä tehnyt kaikkia kokonaisuuteen vaadittavia valintoja:

Jos valittujen opintojen määrä ylittää opintokokonaisuuden laajuuden, kokonaisuuden tila on sääntöjen vastainen. Samalla koko suunnitelma menee sääntöjen vastainen -tilaan (punainen banneri). Kokonaisuus voi olla sääntöjen vastainen -tilassa myös, jos olet esim. vapaan muokkauksen tilassa sisällyttänyt kokonaisuuteen opintojakson, joka ei siihen normaalisti kuulu.

Jos opintokokonaisuus vaatii erillistä hyväksyntää, status on vaatii erillistä hyväksyntää.

Kokonaisuuden tila on poikkeaa haetusta sisällöstä, jos olet aiemmin hakenut opintokokonaisuudelle hyväksyntää ja sen jälkeen tehnyt kokonaisuuteen muutoksia. Ohjeet aiemmasta hyväksynnästä luopumiseen löydät sivulta opintosuunnitelman osien hyväksyttäminen.

Kokonaisuuden tila on osat suoritettu, jos olet suorittanut kaikki kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot.

Vaihtuvalaajuisten kurssien käsittely

Jos kurssi on vaihtuvalaajuinen (esim. 1-10 op), laajuus vahvistetaan Sisussa opintojaksoesitteen Suoritustavat-välilehdellä.

Opintojen rakenne -näkymässä klikkaa opintojakson koodista opintojaksoesitteeseen ja siirry Suoritustavat-välilehdelle. Vahvista laajuus valitsemalla tapa (Tapa 1, Tapa 2 jne.).

Vahvista tapa matriisivalikon alaosasta klikkaamalla Valitse tämä tapa-painiketta. Laajuus vahvistuu HOPS:iisi sekä ylimmälle että alemmalle tasolle.

Useasti suoritettavien kurssien käsittely

Sisussa useasti suoritettavat kurssit, joilla on sama kurssikoodi (esim. kurssi CS-EV Vaihtuvasisältöinen opinto tai ABR-ENG Ulkomailla suoritetut opinnot), saa lisättyä HOPSiin suunnitteluvaiheessa vain kerran. Jos aiot suorittaa esimerkiksi kolme vaihtuvasisältöistä, samalla koodilla olevaa, kurssia tutkintoosi, voit lisätä kurssin kerran HOPSiisi oikealla koodilla ja muut kaksi kurssia voit lisätä suunnitteluvaiheessa opintoluonnoksina.

Kun olet suorittanut kaikki vaihtuvasisältöiset kurssit, voit lisätä ne HOPSiin vasemman reunan sijoita suunnitelmaan-valikosta. Muista poistaa suunnitteluvaiheessa tekemäsi opintoluonnos HOPSista. Mikäli et saa jostain syystä lisättyä kursseja sijoita suunnitelmaan-valikon kautta oikeaan kohtaan HOPSissa, lisää kurssit vapaan muokkauksen tilan kautta valikosta lisää jo suoritettu opintojakso. Mene vapaan muokkauksen tilaan sen kokonaisuuden/otsikon kohdalta HOPSissa, johon aiot sijoittaa suorittamasi vaihtuvasisältöiset opinnot.

Lisää jo suoritettu opintojakso-valikon avattuasi näet sen alla suorituksesi, joita ei vielä ole sijoitettu HOPSiisi, ja voit sijoittaa haluamasi kurssit HOPSiin klikkaamalla lisää-painiketta.

Kurssikorvaavuudet

Jos opintojaksolla on korvaavuuksia eli opintojaksoja, joita suorittamalla saat korvattua tietyn opintojakson, ne saattavat näkyä opintojaksoesitteessä. Korvaavat opintojaksot näkyvät opintosuunnitelmassasi normaalisti eikä kommentointi-toimintoa tarvita.

Voit tarkistaa korvaavuustiedon opintojakson kohdalla seuraavalla tavalla:

Opintosuunnitelmassasi klikkaa opintojakson koodia. Pääset opintojaksoesitteeseen, jossa siirry välilehdelle Korvaavuudet. Kohdasta Vastaavuudet voit valita korvaavan kurssin.

Erillistä tallennusta ei tarvita, mutta tarkista kuitenkin korvaavuuden onnistuminen. Korvaavuus näkyy eri suuntiin osoittavina nuolina. Huom! Kaikilla kursseilla ei vastaavuuksia ole ilmoitettu näin vaan vapaatekstikentässä. Tässä tapauksessa sinun tulee hakea korvaavuutta Vapaan muokkauksen tilan kautta.

 

HUOM! Voit lähettää hakemuksia liittyen vapaan muokkauksen tilaan ja opintosuunnitelmiin, jotka vaativat erillistä hyväksyntää, vain oman opiskeluoikeutesi mukaisiin opintosuunnitelmiin.

Voit tarvittaessa vaihtaa korvaavasta opintojaksosta versiota HOPSissa. Klikkaa opintojakson koodia HOPSissa ja siirry välilehdelle korvaavuudet. Ylhäältä opintojakson nimen alta pääset vaihtamaan version.

Kun olet vaihtanut version, tulee sinun ottaa valitsemasi versio opintojaksosta käyttöön ja sulkea opintojaksoesite, ennen kuin pääset valitsemaan korvaavan opintojakson valitsemastasi opintojakson versiosta.

Suljettuasi opintojaksoesitteen, klikkaa uudestaan opintojakson koodia HOPSissa ja mene opintojaksoesitteellä välilehdelle korvaavuudet ja valitse sieltä haluamasi korvaava opintojakso.

Huomaathan, että et voi vaihtaa HOPSissa opintojakson versiota opiskeluoikeuttasi vanhempaan versioon.

Muualla kuin Aalto-yliopistossa suoritettavien opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan

Jos suunnittelet suorittavasi opintoja myös muualla kuin Aalto-yliopistossa, voit lisätä nämä opinnot opintosuunnitelmaasi opintoluonnoksena. Valitse se opintokokonaisuus, johon lisäät opintoluonnoksen ja paina Lisää opintoluonnos -painiketta. Täytä vaadittavat tiedot ja tallenna.  • Suoritettuasi kyseisen opinnon, älä hae opinnon hyväksymistä Sisussa opintoluonnoksen kautta, vaan hae muualla suoritettujen opintojen hyväksilukua Aalto-yliopiston omien hyväksilukuohjeiden mukaisesti. 
 • Kun suorittamasi opintojakso on kirjattu Oodiin, voit lisätä sen opintosuunnitelmaan vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -valikon kautta. Kun olet sijoittanut suoritetun opintojakson opintosuunnitelmaan, voit poistaa opintoluonnoksen. Jos olet suorittanut toisessa yliopistossa sivuainekokonaisuuden, varmista, että sinulla on HOPSissa myös Aallossa käytössä oleva sivuainekokonaisuuden koodi (esim. M1FINU-ENG Sivuaine kotimaisesta yliopistosta), eikä pelkkiä yksittäisiä sivuaineeseen hyväksiluettuja kursseja.

Jos suunnittelet suorittavasi opintoja toisessa Sisu-yliopistossa (Helsingin yliopistossa, Tampereen yliopistossa, Jyväskylän yliopistossa tai Lappeenrannan-Lahden teknillisessä yliopistossa), voit lisätä toisen Sisu-yliopiston opintojaksoja opintosuunnitelmaasi. 

 • Hae opintojaksoja Haku-välilehdellä ja vaihda Aalto-yliopiston tilalle toinen Sisu-yliopisto. Lisää valitsemasi opintojakso muistilistalle ja sijoita se sen jälkeen opintosuunnitelmaan vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -valikosta.  • Kaikissa Sisu-yliopistoissa Sisu ei ole vielä tuotantokäytössä, joten tiedot saattavat vielä muuttua. Varmista opintojen toteutuminen kyseisestä yliopistosta viimeistään hakiessasi opiskeluoikeutta kyseisiin opintoihin. 
 • Toisen yliopiston opintojaksojen lisääminen opintosuunnitelmaan ei anna opiskeluoikeutta kyseisiin opintoihin, vaan opiskeluoikeutta on haettava erikseen

Suoritettujen opintojen näkyminen opintosuunnitelmassa

Jos opintojaksosta on suoritusmerkintä, opintojakson kohdalla näkyy lehvä ja arvosana.

Kokonaisuudessa näkyvät valittujen ja suoritettujen opintojen yhteispistemäärät.

 • Jos opintokokonaisuus on suoritettu, sen tilaksi muuttuu osat suoritettu. Tällöin sinun tulee hakea kokonaisuuden koostamista koulusi Oppimispalveluilta.

Opintosuunnitelmanäkymän vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -listauksesta löydät ne opintosuoritukset ja haun kautta muistilistallesi lisäämäsi kurssit, joille ei ole valmista paikkaa opintosuunnitelmassasi. Saat listauksen avattua painamalla Sijoita suunnitelmaan -tekstiä.

  • Voit lisätä näitä suorituksia suunnitelmaasi. Paina opintojakson Sijoita suunnitelmaan -kuvaketta, jolloin rakennenäkymässä korostetaan ne kohdat, joihin opintojakson voi sijoittaa. Opintojakso sijoitetaan haluttuun kohtaan valinta-avustimen kautta.
  • Jos et saa tätä kautta sijoitettua esimerkiksi suorittamaasi opintojaksoa haluamaasi kohtaan, käytäthän vapaan muokkauksen tilaa.

Sivuaineen version vaihtaminen HOPSissa

Jos olet aloittanut opintosi esim. lukuvuonna 2018-2019 ja luonut HOPSin kyseisen lukuvuoden mukaan, mutta suoritat sivuaineesi opinnot esim. vasta kolmantena opiskeluvuotenasi, sinulla voi olla tarve vaihtaa sivuaineesi opetussuunnitelmakautta HOPSissasi uudempaan opetussuunnitelmakauteen, jotta saat HOPSiisi oikean rakenteen sivuaineestasi. Sisu hakee HOPSiin automaattisesti aina sen lukuvuoden version sivuaineesta, jonka mukaan olet luonut koko HOPSin. Huomioithan, että sivuaineen versiota ei ole mahdollista vaihtaa koko HOPSin lukuvuotta aiempaan versioon tai ennen opiskeluoikeutesi alkamista voimassa olleeseen versioon. Jos yrität tehdä näin, saat Sisussa ilmoituksen Versio ei käy suunnitelmaasi

Vaihtaaksesi sivuaineen versiota klikkaa sivuaineen koodia HOPSissa.

Aukeavassa ikkunassa pystyt vaihtamaan version klikkaamalla lukuvuosivalikkoa sivuaineen nimen alla.

Vaihdettuasi lukuvuoden, saat Sisussa ilmoituksen Katselet kokonaisuuden versiota, joka ei ole käytössä suunnitelmassasi. Ota käyttöön tämä versio. Klikkaa linkkiä Ota käyttöön tämä versio.

Tämän jälkeen voit Sisussa valita, haluatko kopioida HOPSisi ja vaihtaa sivuaineen version, vai pelkästään vaihtaa sivuaineen version tekemättä HOPSistasi uutta kopiota.

Jos valitset vaihtaa sivuaineen version kopioimatta HOPSia, sinun pitää tehdä valinnat sivuaineeseen uudestaan.

Maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden vaihtaminen, kun olet suorittanut kandidaatin tutkintosi Aallossa

Jos suoritat/olet suorittanut kandidaatin tutkintosi Aallossa, tulee sinun valita opintosuunnitelmaasi tehdessäsi koulutukseksi opiskeluoikeutesi mukainen kandidaatti + maisteri-koulutus. Olet ehkä tehnyt kandidaattivaiheen opintosuunnitelmasi opintojesi alussa aloitusvuotesi opetussuunnitelmakauden mukaan, mutta kun aloitat maisterivaiheen opinnot, saatat haluta vaihtaa maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden uudempaan opetussuunnitelmakauteen, eli siihen opetusuunnitelmakauteen, jolloin todellisuudessa aloitat maisteriopintojen suorittamisen.

Maisterivaiheen opintosuunnitelman opetussuunnitelmakauden vaihtaminen onnistuu Sisun tutkintorakennepohjassa seuraavalla tavalla:

Opintosuunnitelmasi nimen alta näet, minkä opetussuunnitelmakauden versio opintosuunnitelmastasi sinulla on käytössä. Versio on sama sekä kandi- että maisterivaiheen opintosuunnitelmassa, koska ne kuuluvat tässä tapauksessa samaan koulutusrakenteeseen Sisussa.

Klikkaamalla maisteriohjelmasi koodia opintosuunnitelmassa maisteriohjelman nimen alla pääset vaihtamaan maisterivaiheen opetussuunnitelmakauden.

Aukeavassa ikkunassa näet maisteriohjelmasi nimen alla ops-kauden, joka sinulla on käytössä opintosuunnitelmassasi ja klikkaamalla alaspäin osoittavaa nuolta pääset vaihtamaan ops-kauden.

Vaihdettuasi ops-kauden haluamaasi versioon, tulee näytön yläreunaan banneri Katselet kokonaisuuden versiota, joka ei ole käytössä suunnitelmassasi. Ota käyttöön tämä versio. Klikkaa linkkiä Ota käyttöön tämä versio.

Saat kuvan mukaisen ilmotuksen näytölle ja voit joko kopioida suunnitelman ja vaihtaa maisteriohjelmasi ops-kauden (jolloin aiempi suunnitelmasi säilyy sinulla muuttumattomana ja Sisu luo uuden kopion suunnitelmasta, jossa on maisteriohjelmasta valitsemasi ops-kauden versio) tai vaihtaa ops-kauden version kopioimatta suunnitelmaa.

Kun olet vaihtanut maisteriohjelmasi ops-kauden version suunnitelmassasi, suunnitelmaasi tulee valitsemasi ops-kauden mukainen tutkintorakenne maisteriohjelmastasi. Ops-kausi ei ole näkyvissä suunnitelmassasi muuten, mutta voit tarkistaa sen tarvittaessa klikkaamalla maisteriohjelman koodia ja tarkistamalla aukeavassa ikkunassa minkä ops-kauden versio sinulla on suunnitelmassasi. Kandidaatin tutkintosi ops-kauden versio säilyy samana, jonka olet alun perin valinnut, koska olet vaihtanut ainoastaan maisteriohjelmasi ops-kauden.

Opintosuunnitelman muokkaaminen, tulostaminen ja poistaminen

Voit muokata tekemääsi opintosuunnitelmaa, tulostaa sen tai poistaa suunnitelman. Poistettua opintosuunnitelmaa ei voi enää palauttaa.

  • Opintosuunnitelman muokkaus, tulostaminen ja poistaminen löytyvät Opintojen rakenne-sivun oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen takaa.
 • No labels