Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English]


Lukuvuonna 2018-2019 Sisu on käytössä vähintään kaikilla Aallon tutkinto-ohjelmien ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Opiskelijoiden toiminnoista käytössä on ainoastaan henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laadinta.

Ilmoittautuminen kursseille ja tentteihin tapahtuu toistaiseksi edelleen Weboodissa, ei Sisussa. Koulutusohjelmien tutkintorakenteet ja muita opintoihin liittyviä ohjeita löydät Intosta.

Jos sinulla on kysyttävää, otathan yhteyttä koulutusohjelmasi palvelupisteeseen.

Huomaathan, että Sisu-HOPS ei vaadi erillistä tallennusta. Järjestelmä tallentaa HOPS:si automaattisesti.Uuden opintosuunnitelman luominen

Aloita opintosuunnitelman tekeminen ylävalikon kohdasta Opintojen rakenne.

Valitse Uusi opintosuunnitelma. Kuvassa (alhaalla) tilanne, jossa opiskelijalla on jo olemassa opintosuunnitelma.


Valitse opintosuunnitelmasi pohjaksi oikea koulutus. Jos et ole varma valinnastasi, ota yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin.
Valitse opetussuunnitelmakausi eli lukuvuosi, jonka mukaiseen opetussuunnitelmaan haluat HOPS:si kohdistaa. Voit valita opintosuunnitelmakaudeksi aikaisintaan sen lukuvuoden, jolloin opinto-oikeutesi on alkanut.
Anna suunnitelmallesi nimi. Järjestelmä tarjoaa nimeksi Opintosuunnitelmani ja suunnitelman luomispäivää. Voit halutessasi muuttaa nimen tässä.

2. Voit tehdä useita opintosuunnitelmia ja kokeilla erilaisia valintoja.

a. Opintosuunnitelmista vain yksi per koulutus eli opinto-oikeus voi olla ensisijainen. Ensisijaisen suunnitelman mukaan etenet opinnoissasi.

Voit muuttaa opintosuunnitelman ensisijaiseksi kyseisen opintosuunnitelman kohdalla. Paina oikean yläkulman painiketta, jossa on kolme pistettä ja valitse Muuta ensisijaiseksi.


b. Opintosuunnitelma hyväksytetään oman koulun käytäntöjen mukaisesti - ota tarvittaessa yhteyttä oman koulusi Oppimispalveluihin.


Voit pyytää ohjausta vain sellaisiin opintosuunnitelmiin, joihin sinulla on opinto-oikeus.

Valintojen tekeminen opintosuunnitelmassa


Paina opintosunnitelmassa sen kohdan otsikkoa, jonka sisältöä haluat tarkastella tarkemmin tai johon haluat tehdä valintoja. Vasta tämän jälkeen näet valittavissa olevat opinnot ja voit tehdä valintoja.

Valittu otsikko muuttuu siniseksi ja oikeaan laitaan avautuu valinta-avustin, jossa tehdään kyseiseen tutkinnon kohtaan liittyvät valinnat.


a. Valinta-avustimessa näytetään kokonaisuuteen liittyvät valintasäännöt ja ohjataan tekemään oikeita valintoja, esim. valitse vielä 1 kpl tai valitse 20 op.

4. Valinta tehdään painamalla valinta-avustimessa valkoista ympyrävalitsinta.

Ympyrä siirtyy toiseen laitaan ja valitsin muuttuu siniseksi, kun valinta on tehty. Valittu kurssi tai kokonaisuus näkyy myös valittavien vaihtoehtojen alla ja valinnan vieressä on roskiskuvake, josta valinnan voi poistaa.


a. Tehdyn valinnan voi vaihtaa painamalla jotain muuta valittavissa olevaa kurssia tai kokonaisuutta. Tehdyn valinnan voi myös poistaa roskiskuvaketta painamalla.

b. Valinnat tallentuvat välittömästi. Valinnat tehdään samoin valittaessa yksittäisiä kursseja ja opintokokonaisuuksia, esim. sivuaineita.

c. Jos opintojakso tai opintokokonaisuus on rakenteessa pakollinen, se on rakenteessa valmiina eikä sitä voi poistaa muutoin kuin Vapaan muokkauksen tilan kautta.


Lisää opintoluonnos -painiketta ei saa toistaiseksi käyttää, koska sen opintopisteet eivät laskeudu mukaan opintosuunnitelmaan. Koska opintopisteitä ei huomioida, erillisen hyväksyttämisen painike ei välttämättä aktivoidu, jos suunnitelman opintopisteminimi ei täyty.


5. Valinta-avustimessa voi olla myös hakutoiminto: Etsi opintojaksoja nimellä tai tunnisteella tai Etsi opintokokonaisuuksia nimellä tai tunnisteella.

Voit tällöin hakea ja lisätä opintosuunnitelmaan mitä tahansa Aalto-yliopiston opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia, esim. vapaasti valittavia opintoja tai sivuaineita.

   Opintosuunnitelman valinta-avustin

Opintojaksot löytyvät osoitteesta Inton lisäksi osoitteesta courses.aalto.fi.

6. Opintokokonaisuuden kohdalla näytetään opintokokonaisuuden tila, joka kertoo, onko kokonaisuuteen valittu oikea määrä opintoja.

Kokonaisuuden tilana on valinnat tehty, kun valinnat on tehty valmiiksi:

Kokonaisuus on tilassa valintoja puuttuu, kun opintoja on valittu liian vähän:

Jos valittujen opintojen määrä ylittää opintokokonaisuuden laajuuden, kokonaisuuden tila on sääntöjen vastainen. Samalla koko suunnitelma menee sääntöjen vastainen -tilaan (punainen banneri).

Vaihtuvalaajuisten kurssien käsittely

Jos kurssi on vaihtuvalaajuinen (esim. 1-10 op), laajuus vahvistetaan Sisussa opintojaksoesitteen Suoritustavat-välilehdellä.

Opintojen rakenne -näkymässä klikkaa opintojakson koodista opintojaksoesitteeseen ja siirry Suoritustavat-välilehdelle. Vahvista laajuus valitsemalla tapa (Tapa 1, Tapa 2 jne.).

Vahvista tapa matriisivalikon alaosasta klikkaamalla Valitse tämä tapa -painiketta. Laajuus vahvistuu HOPS:iisi sekä ylimmälle että alemmalle tasolle.

Kurssikorvaavuudet

Jos opintojaksolla on korvaavuuksia eli opintojaksoja, joita suorittamalla saat korvattua tietyn opintojakson, ne saattavat näkyä opintojaksoesitteessä. Korvaavat opintojaksot näkyvät opintosuunnitelmassasi normaalisti eikä kommentointi-toimintoa tarvita.

Voit tarkistaa korvaavuustiedon opintojakson kohdalla seuraavalla tavalla:

Opintosuunnitelmassasi klikkaa opintojakson koodia. Pääset opintojaksoesitteeseen, jossa siirry välilehdelle Korvaavuudet. Kohdasta Vastaavuudet voit valita korvaavan kurssin.

Erillistä tallennusta ei tarvita, mutta tarkista kuitenkin korvaavuuden onnistuminen. Korvaavuus näkyy eri suuntiin osoittavina nuolina. Huom! Kaikilla kursseilla ei vastaavuuksia ole ilmoitettu näin vaan vapaatekstikentässä. Tässä tapauksessa sinun tulee hakea korvaavuutta Vapaan muokkauksen tilan kautta.

 

HUOM! Voit lähettää hakemuksia liittyen vapaan muokkauksen tilaan ja opintosuunnitelmiin, jotka vaativat erillistä hyväksyntää, vain oman opinto-oikeuden mukaisiin opintosuunnitelmiin.


Suoritettujen opintojen näkyminen opintosuunnitelmassa

  1. Jos opintojaksosta on suoritusmerkintä, opintojakson kohdalla näkyy lehvä ja arvosana.

2. Kokonaisuudessa näkyvät valittujen ja suoritettujen opintojen yhteispistemäärät.

a. Jos opintokokonaisuus on suoritettu, sen tilaksi muuttuu osat suoritettu. Tällöin sinun tulee hakea kokonaisuuden koostamista koulusi Oppimispalveluilta.

3. Opintosuunnitelmanäkymän vasemman laidan Sijoita suunnitelmaan -listauksesta löydät ne opintosuoritukset ja haun kautta muistilistallesi lisäämäsi kurssit, joille ei ole valmista paikkaa opintosuunnitelmassasi. Saat listauksen avattua painamalla Sijoita suunnitelmaan -tekstiä.

    1. Voit lisätä näitä suorituksia suunnitelmaasi. Paina opintojakson Sijoita suunnitelmaan -kuvaketta, jolloin rakennenäkymässä korostetaan ne kohdat, joihin opintojakson voi sijoittaa. Opintojakso sijoitetaan haluttuun kohtaan valinta-avustimen kautta.
    2. Jos et saa tätä kautta sijoitettua esimerkiksi suorittamaasi opintojaksoa haluamaasi kohtaan, käytäthän vapaan muokkauksen tilaa.

Opintosuunnitelman muokkaaminen, tulostaminen ja poistaminen

1. Voit muokata tekemääsi opintosuunnitelmaa, tulostaa sen tai poistaa suunnitelman. Poistettua opintosuunnitelmaa ei voi enää palauttaa.

    1. Opintosuunnitelman muokkaus, tulostaminen ja poistaminen löytyvät Rakenne-sivun oikeasta yläkulmasta kolmen pisteen takaa.


  • No labels