Sisu HELP
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English] [på svenska]

Huomio! Ohjeet ovat vielä kesken ja niitä tullaan täydentämään kevään 2021 aikana. Sisun käyttöönoton aikataulun mukaisesti on suunniteltu, että opiskelijat ilmoittautuvat opetukseen Sisussa 9.8.2021 alkaen. Tätä ennen ilmoittautuminen opintoihin tapahtuu WebOodissa.

HUOM! Kuvat lisätään ohjeeseen ilmoittautumisen käyttöönottoon mennessä.Pikaohje ilmoittautumiseen:

 1. Kirjaudu Sisuun Aalto-tunnuksillasi
 2. Siirry välilehdelle Opintojen rakenne ja luo opintosuunnitelmasi pohja Sisuun. Opintosuunnitelmaa ei tässä vaiheessa tarvitse tehdä valmiiksi, jos sisällöllinen opintojen ohjaus järjestetään myöhemmin. Sinun tulee kuitenkin lisätä ensisijaiseen, opiskeluoikeutesi mukaiseen opintosuunnitelmaan kaikki opintojaksot, joiden opetukseen olet ilmoittautumassa. Näin varmistat, että saat opintojaksosta suoritusmerkinnän oikein. Voit ohittaa tämän vaiheen, jos olet jo suunnitellut opintosi Sisussa.
 3. Jos olet jo aiemman lukuvuoden aikana tehnyt HOPSin ja ilmoittaudut opintoihin sen kautta, Sisu tarjoaa sinulle lähtökohtaisesti vanhoja versioita opintojaksoista. Ota opintojaksoesitteellä käyttöön opintojakson uudempi versio, jos et löydä opetusta opintojaksolta. Jos käytät kuluvan lukuvuoden mukaista tutkintorakennepohjaa HOPSissa, voit ohittaa tämän vaiheen. Kuva1
 4. Siirry sivulle Opintokalenteri. Opintokalenterissa valitse Opetus valitsematta-välilehti ja valitse siellä suoritustapa (osallistuminen opetukseen tai tentti) niille opintojaksoille, joille aiot ilmoittautua. Valitse opintojaksoilta myös opetuksen toteutus, jolle aiot osallistua.
 5. Siirry Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdelle ja ilmoittaudu toteutuksille.
 6. Ilmoittauduttuasi näet, voitko tulla valituksi opetukseen. Tarvittaessa päivitä sivu. Jos opetuksen toteutuksella ei ole rajattua osallistujamäärää ja täytät ilmoittautumisen perusvaatimukset, sinut hyväksytään toteutukselle heti.
 7. Tarkista ilmoittautumisajan päätyttyä, pääsitkö mukaan opetukseen.
 8. Jos ilmoittauduit opintojaksojen haun kautta, sinun tulee muistaa lisätä opintojakso osaksi ensisijaista opiskeluoikeutesi mukaista opintosuunnitelmaa ja valita opintojaksolle suoritustapa, jotta ilmoittautuminen onnistuu ja saat suoritusmerkinnän opintojaksosta oikein.

Ilmoittautuminen opetukseen ja opintokalenteri


Sisussa käytettyjä käsitteitä opintoihin ilmoittautumiseen liittyen

Opintojakso = kurssi


Opetuksen toteutus = kurssin opetustapahtuma, esimerkiksi kurssi jossa on luennot, harjoitukset ja kurssitentti. Uusintatentit ovat Sisussa omia opetustapahtumiaan eli Sisu-kielellä opetuksen toteutuksia.


Opetus = yleiskäsite, jolla viitataan kursseihin, joissa on opetustapahtumia joihin voi ilmoittautua


Suoritustapa = tapa, jolla suoritat jonkun opintojakson, suoritustapa voi olla esimerkiksi osallistuminen opetukseen tai tentti


Opintokalenteri = Sisun opintokalenteri-välilehti, jossa suunnittelet opintojasi  ja ilmoittaudut opetukseen


Opintosuunnitelma = henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS


Ilmoittautumisen perusvaatimukset = vaatimukset, joiden on täytyttävä, jotta voit ilmoittautua opetukseen


Ilmoittautumisen valintakriteerit = valintakriteerit, joiden perusteella opetukseen ilmoittautuneita opiskelijoita priorisoidaan, kun ilmoittautuneet valitaan opetukseen


Suoran vahvistuksen ilmoittautuminen = Suoran vahvistuksen ilmoittautuminen on Aallossa käytössä opetuksess, jossa ei ole rajattua osallistujamäärää ja opetuksessa, joka kestää koko lukuauden tai -vuoden ja johon voi ilmoittautua missä tahansa vaiheessa lukukautta tai -vuotta. Ilmoittautuneet hyväksytään opetukseen heti, jos perusvaatimukset täyttyvät.


Normaali ilmoittautuminen = Normaali ilmoittautuminen on Aallossa käytössä opetuksessa, jossa on rajattu osallistujamäärä, sekä uusintatenteissä. Saat ilmoittautumisen päätyttyä tietää, pääsitkö mukaan opetukseen. Uusintatentteihin pääsevät lähtökohtaisesti kaikki, jotka tentin tarvitsevat ja täyttävät perusvaatimukset.


Opintojaksoesite = opintojakson esite Sisussa (vastaa kurssikuvausta WebOodissa). Opintojaksoesitteeltä näet opintojaksoon ja sen suorittamiseen liittyviä tietoja.


Tutkintorakenne = tutkintorakenne on opintosuunnitelmasi pohja Sisussa ja vastaa koulutusohjelmasi tutkintorakennetta


Opetusryhmä = opetuksessa esimerkiksi luennot tai harjoitukset voivat olla opetusryhmiä, mikäli esim. harjoitusryhmiä on samalla kurssilla useita, on ne usein numeroitu esim. H01, H02, H03 jne.


Ilmoittautumisen perusvaatimukset

Ilmoittautumisen perusvaatimuksia ovat Aallossa vähintään seuraavat:

 1. Sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus Aalto-yliopistoon
 2. Olet ilmoittautunut läsnäolevaksi
 3. Opintojakso, jonka opetukseen olet ilmoittautumassa, on lisätty ensisijaiseen opiskeluoikeutesi mukaiseen opintosuunnitelmaasi


Opetuksella voi olla myös muita ilmoittautumisen perusvaatimuksia. Pääset tarkastelemaan ilmoittautumisen perusvaatimuksia Opintojaksoesitteeltä välilehden Suoritustavat kohdasta Opetus > valitse haluamasi opetus > siirtymällä välilehdelle Ilmoittautuminen näet perusvaatimukset Pakolliset vaatimukset -otsikon alla.

Kuva 2

Ensisijaisen opintosuunnitelman perustaminen ennen ilmoittautumista

Sisussa sinun tulee luoda ensisijainen opintosuunnitelma, jotta voit käyttää opintokalenteria ja ilmoittautua opintoihin. Opintosuunnitelma luodaan Opintojen rakenne-sivulla. Valitse Omat koulutukset-välilehdeltä opiskeluoikeuttasi vastaava koulutus ja klikkaa Luo suunnitelma. Mikäli suunnitelma on ensimmäinen, jonka luot, laittaa Sisu sen automaattisesti ensisijaiseksi. Jos sinulla on myös muita opintosuunnitelmia samaan opiskeluoikeuteen Sisussa, voit vaihtaa opintosuunnitelman ensisijaiseksi oikean reunan kolmen pisteen valikosta.

Kuva 3

Tarkemmat opintosuunnitelman luomisen ohjeet löydät sivulta Opintosuunnitelman (HOPS) tekeminen.

Opintojen lisääminen opintokalenteriin opintosuunnitelman kautta - suositeltu tapa

Sisun toimintalogiikan mukaisesti suunnittelet opintojakson ensisijaiseen opintosuunnitelmaasi Opintojen rakenne-väilehdellä, teet opinnoillesi ajoituksen Ajoitus-välilehdellä ja siirryt sen jälkeen Opintokalenteri-välilehdelle valitsemaan opetusta ja ilmoittautumaan siihen suunnittelemasi ajoituksen mukaan.

Opintojen ajoituksen tekeminen ei ole pakollista opintoihin ilmoittautumisen kannalta, mutta se selkeyttää näkymääsi opintokalenterissa. Tarkemmat ohjeet ajoituksen tekemiseen löydät sivulta Ajoitus.

Opintokalenteri-välilehdellä on oikeassa reunassa valinta-avustin, jossa on kolme eri välilehteä: Opetus valitsematta, Ilmoittautuminen ja opetus sekä Päättyneet ja keskeytetyt.

Kuva 4

Opetus valitsematta-välilehdellä ovat opintojaksot, jotka olet jo sijoittanut opintosuunnitelmaasi, mutta joita et ole vielä sijoittanut opintokalenteriisi. Opintojaksot on listattu samassa periodien mukaisessa järjestyksessä, johon olet suunnitellut ne Ajoitus-välilehdellä. Jos et ole tehnyt ajoitusta opintojaksoille, ei niitä näytetä periodien mukaan, vaan kaikki ovat yhtenä listana.

Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdellä näet kaiken opetuksen, jonka olet sijoittanut kalenteriin ja jolle olet joko jo ilmoittautunut tai jolle sinun tulee vielä ilmoittautua.

Päättyneet ja keskeytetyt-välilehdellä näet opetuksen, joka on päättynyt tai jonka suorittamisen olet keskeyttänyt.

Jos opintojaksolla on tiedossa tulossa olevaa opetusta, voit valita sen ilmoittautumista varten Opetus valitsematta-välilehdellä klikkaamalla Jatka valintaan-painiketta.

Kuva 5

Tällöin aukeaa opintojaksoesitteen Suoritustavat-välilehti. Jos suoritustapoja on useita, valitse niistä se, jonka mukaan haluat suorittaa opintojakson. Valitse suoritustapa ensin klikkaamalla haluamaasi tapaa (esim. tapa 1) ja sen jälkeen klikkaa painiketta Valitse tämä tapa.

Kuva 6

Kun olet valinnut suoritustavan, voit valita haluamasi opetuksen sen nimen ja ajankohdan vieressä olevasta Valitse-painikkeesta. Huom! Klikkaamalla Valitse-painiketta viet vasta opetuksen opintokalenteriisi, eikä ilmoittautumista opetukseen siis ole vielä tehty!

Kuva 7

Valitsemasi opetus siirtyy opintokalenterin oikean reunan valinta-avustimessa välilehdelle Ilmoittautuminen ja opetus, jossa teet varsinaisen ilmoittautumisen ja tarvittavat opetusryhmätoiveet. Ohjeet tämän ohjesivun kohdassa Ilmoittautuminen.

Opetuksen valitseminen opintokalenteriin suoraan opintosuunnitelmasta

Näet opintokalenterin Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdellä kaikki opintojaksot, joiden opetuksen olet valinnut opintojaksoesitteeltä. Voit siirtyä opintojaksoesitteelle myös suoraan opintosuunnitelmastasi klikkaamalla haluamasi opintojakson koodia.

Kuva 8

Siirry opintojaksoesitteellä Suoritustavat-välilehdelle ja valitse se suoritustapa, jonka mukaan haluat opintojakson suorittaa. Valitse suoritustapa ensin klikkaamalla haluamaasi tapaa (esim. tapa 1) ja sen jälkeen klikkaa painiketta Valitse tämä tapa.

Kuva 9

Kun olet valinnut suoritustavan, voit valita haluamasi opetuksen sen nimen ja ajankohdan vieressä olevasta Valitse-painikkeesta. Huom! Klikkaamalla Valitse-painiketta viet vasta opetuksen opintokalenteriisi, eikä ilmoittautumista opetukseen siis ole vielä tehty!

Kuva 10

Valittuasi opetuksen Sisu ohjaa sinua ilmoittautumaan yläpalkkiin ilmestyvällä ilmoituksella Opetus xx valittu. Siirry ilmoittautumiseen. Klikkaamalla Siirry ilmoittautumiseen-linkkiä siirryt opintokalenterin Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdelle, jossa ilmoittaudut opetukseen ja teet tarvittavat opetusryhmävalinnat.

Kuva 11


Haun kautta opintoihin ilmoittautuminen ja opintojen lisääminen opintosuunnitelmaan - toissijainen tapa

Opintoihin voi ilmoittautua myös haun kautta, mutta tätä tapaa ei suositella. Jos ilmoittaudut suoraan haun kautta, opintojakso jää pois opintosuunnitelmastasi eikä myöskään suoritustapa tule valittua, joten opintosuoritus saattaa jäädä osasuoritukseksi.

Haku-välilehdellä valitset opinnot opintojaksoesitteeltä samalla tavalla kuin opintokalenterin kautta. Tämän jälkeen sinun tulee vielä ilmoittautua opintoihin opintokalenterissa Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdellä ja lisätä opinnot opintosuunnitelmaasi Opintojen rakenne-välilehdellä.

Huomioithan, että jos ilmoittaudut haun kautta, Sisu ohjaa sinut ensin ilmoittautumaan opetukseen ja vasta sen jälkeen lisäämään opintojakson opintosuunnitelmaasi. Jos kuitenkin lisäät opintojakson opintosuunnitelmaasi ennen kuin ilmoittaudut, ei Sisu enää ohjaa sinua ilmoittautumaan opintojaksolle yläpalkkiin ilmestyvällä ilmoituksella. Varmista tässä tapauksessa Opintokalenteri-välilehdellä, että olet ilmoittautunut opetukseen.

Haun kautta ilmoittautuessasi opintojaksolle valitsemasi opetus siirtyy Opintojen rakenne-välilehden vasemman reunan Sijoita suunnitelmaan-paneeliin, josta sinun pitää sijoittaa se opintosuunnitelmaasi ja valita suoritustapa. Jotta voit valita suoritustavan ja saada suoritusmerkinnän opintojaksosta ajallaan ja oikein, pitää sinun lisätä opintojakso ensisijaiseen, opiskeluoikeutesi mukaiseen opintosuunnitelmaasi.

Kuva 12

Opintojakson sijoittaminen suunnitelmaan aloitetaan avaamalla Opintojen rakenne-välilehden vasemman reunan Sijoita suunnitelmaan-paneeli. Haun kautta ilmoittauduttaessa Sisu myös ohjaa sinua sijoittamaan opintojakson suunnitelmaasi, näet Sisun yläpalkissa sinisen ilmoituksen Sijoita opintojakso suunnitelmaan, valitse suoritustapa ja tarvittaessa muu opetus opintojaksolle ja ilmoituksen linkkiä klikkaamalla voit myös siirtyä sijoittamaan opintojakson opintosuunnitelmaasi.

Kuva 13

Valitse haluamasi opetus Sijoita suunnitelmaan-paneelissa Ilmoittautumiset-otsikon alta ja klikkaa lisättävän opetuksen perässä olevaa sinistä nuolikuvaketta. Huomioithan, että vaikka opetus löytyy Ilmoittautumiset-otsikon alta, se ei välttämättä tarkoita, että olisit ilmoittautunut opetukseen, eli tarkista vielä ilmoittautumisesi opintokalenterissa! Nuolikuvakkeen klikkaamisen jälkeen Sisu ohjaa sinut valitsemaan opintosuunnitelman rakenteessa sen kohdan, jonne haluat sijoittaa opinnon. Jos opintojakso ei kuulu tutkintosi rakenteeseen, voit lisätä sen opintosuunnitelmassa ainoastaan sellaiseen paikkaan, johon saa lisätä vapaasti valittavia opintoja. Jos on tarve lisätä opintojakso johonkin tutkintorakenteen kokonaisuuteen, johon se ei kuulu ja johon ei saa lisätä vapaasti valittavia opintojaksoja, tulee opintojakso lisätä kokonaisuuteen vapaan muokkauksen tilassa ja hakea opikkeukselle hyväksyntää (linkki ohjeeseen).

Kuva 14

Tämän jälkeen sinun pitää vielä vahvistaa valitsemasi sijainti oikean laidan valinta-avustimessa, jossa näkyy se opintojakso, jota kyseessä olevassa opetuksessa suoritetaan.

Kuva 15

Tässä yhteydessä Sisu myös ohjaa sinua valitsemaan opintojaksolle suoritustavan. Jotta suoritus opintojaksosta koostuisi automaattisesti, huomioithan, että sinun tulee valita se suoritustapa, jonka mukaiseen opetukseen olet ilmoittautunut. Sisu ei valvo minkä suoritustavan valitset, joten sinun on huolehdittava tästä itse.


Ilmoittautuminen 

Kun olet valinnut opetuksen, voit ilmoittautua siihen. Valitse opintokalenterin oikean reunan valinta-avustimessa Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdellä se opintojakso, jonka opetukseen haluat ilmoittautua. Voit suodattaa näkymää ilmoittautumisen tilan perusteella.

Kuva 16

Opetusryhmävalinnat ja ilmoittautuminen

Avaa opintojakson oikean reunan nuolikuvakkeesta opetuksen opetusryhmä- ja aikataulutiedot.

Jos opetuksen kaikki opetusryhmät ovat pakollisia, näyttää Sisu ne oletuksena automaattisesti opintokalenterissa eikä sinun tarvitse tehdä opetusryhmävalintoja ilmoittautuessasi.

Kuva 17

Jos opetuksessa on useampia opetusryhmiä, jotka kaikki eivät ole pakollisia, merkitset ennen ilmoittautumistasi jokaiseen ryhmään sopiiko se sinulle vai ei. Voit tarkastella eri ryhmien aikatauluja, kun klikkaat aktiiviseksi Näytä tilaisuudet kalenterissa-pilleripainikkeen haluamasi opetusryhmän kohdalla. Näin voit tarkastella mahdollisia päällekkäisyyksiä muun kalenterissasi olevan opetuksen sekä omien merkintöjesi kanssa. Opetusryhmät, joihin ilmoittautumisesi on hyväksytty, näytetään aina kalenterissa.

Kuva 18

Kun ilmoittaudut Sisussa opetusryhmiin, joista kaikki eivät ole pakollisia, valitset jokaisen opetusryhmän kohdalle jonkun vaihtoehdon seuraavista: ensisijainen toiveeni, sopii minulle tai ei sovi. Opetuksen tiedoissa näytetään, kuinka monta opetusryhmää sinun pitää valita. Lisäksi näet, kuinka monta opiskelijaa kuhunkin opetusryhmään on jo hyväksytty ja mikä on kunkin opetusryhmän kokonaispaikkamäärä.

Kuva 19

Voit asettaa valinnan ensisijainen toiveeni niihin opetusryhmiin, joihin toivot ensisijaisesti pääseväsi ja sopii minulle-valinnan niihin ryhmiin, jotka sinulle myös sopivat. Jos sinulle ei ole merkitystä sillä, mihin opetusryhmiin sinut sijoitetaan, voit asettaa kaikkiin sinulle sopiviin opetusryhmiin sopii minulle-valinnan. Sisu pyrkii sijoittamaan sinut niihin opetusryhmiin, jotka olet asettanut ensisijaisiksi, mutta jos se ei ole mahdollista, Sisu sijoittaa sinut opetusryhmiin, joihin olet valinnut sopii minulle-valinnan. Ilmoittautuneiden keskeisessä laskennassa ensisijaiset toiveet ja sopii minulle-valinnat ovat samanarvoisia, eli jos yhdellä opiskelijalla kaikki hänelle sopivat opetusryhmät ovat ensisijaisia toiveita ja toisella sopii minulle-valintoja, ei kumpikaan opiskelija ole tämän perusteella laskennassa etusijalla.

Jos sinun pitää valita vaihteluvälillinen määrä opetusryhmiä, esimerkiksi 1-3 harjoitusryhmää, tulee sinun tässä tapauksessa aina valita myös ensisijainen opetusryhmä, sillä se määrittelee, kuinka moneen opetusryhmään sinut enimmillään sijoitetaan. Jos haluat em. esimerkissä kolmeen opetusryhmään, valitset kolme opetusryhmää ensisijaiseksi toiveeksesi.

Kuva 20

Merkitse niihin ryhmiin, jotka sinulle eivät sovi, valinnaksi ei sovi. Sisu ei sijoita sinua näihin ryhmiin. Jos asetat opetusryhmän valinnaksi ei sovi, etkä mahdu mukaan ensisijaiseksi tai sopiviksi määrittelemiisi ryhmiin, et pääse mukaan opetukseen. Ei sovi-valintaa kannattaa siis käyttää ainoastaan silloin, kun opetusryhmä ei missään tapauksessa sovi aikatauluusi.

Kun olet tehnyt tarvittavat opetusryhmävalinnat, voit klikata ilmoittautumislaatikon alalaidasta Ilmoittaudu-painiketta. Jos sinulla on useampi opiskeluoikeus, valitset ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä, minkä opiskeluoikeuden kautta ilmoittaudut. Opiskeluoikeuden valinta ilmoittautumisen yhteydessä vaikuttaa ilmoittautumisen perusvaatimuksiin ja valintakriteereihin. Näet valintakriteerit tarvittaessa opintojaksoesitteltä, jonka löydät ilmoittautumislaatikon alalaidasta (ks. lisätietoa myös tämän ohjeen kohdasta ilmoittautumisen valintakriteerit).

Kuva 21

Jos ilmoittautumisen yhteyteen on asetettu lisätietokysymyksiä, pitää sinun vastata pakollisiin kysymyksiin ennen kuin voit vahvistaa ilmoittautumisen. Yhden vapaamuotoisen vastauksen maksimipituus on 8000 merkkiä.

Kuva 22

Klikkaa painiketta Vahvista ja olet vahvistanut ilmoittautumisesi.

Kun olet vahvistanut ilmoittautumisesi, näet opintokalenterin ylälaitaan ilmestyvässä ilmoituspalkissa viestin ilmoittautumisen vastaanottamisesta. Ilmoittautumisen vastaanottaminen ei vielä tarkoita, että olisit päässyt mukaan opetukseen tai edes ehdokkaaksi. Sisu tarkistaa ilmoittautumisen vastaanottamisen jälkeen ilmoittautumisessa käytössä olevat valintakriteerit ja perusvaatimukset sekä laskee tilanteen valitsemiesi opetusryhmien ensisijaisuuksien mukaan.

Ilmoittautumislaskenta tapahtuu noin minuutin kuluessa ilmoittautumisen vastaanottamisesta. Ennen kuin laskenta on valmis, näet opetuskalenterissa Ilmoittautuminen ja opetus-välilehdellä opetuksen kohdalla kysymysmerkki ja teksti Ilmoittautumistilannetta ei ole vielä laskettu. Sivun päivittämisen jälkeen näet, täytätkö perusvaatimukset ja olisitko alustavan laskennan mukaan tulossa valituksi opetukseen.

Ilmoittautumisen tapa

Jos opetuksessa on käytössä normaali ilmoittautuminen, näet opintokalenterissa opetuksen kohdalla vain arvion siitä, pääsisitkö mukaan opetukseen, jos ilmoittautuminen päättyisi juuri sillä hetkellä. Jos esimerkiksi valintakriteereissä edellesi sijoittuva opiskelija ilmoittautuu opetukseen myöhemmin, voi tilanne muuttua ja lopullisen tilanteen saat tietää vasta ilmoittautumisajan päätyttyä. Tarkista siis ilmoittautumisvalinnan tulos opintokalenteristasi ilmoittautumisen päättymisen jälkeen.

Kuva 23

Normaalissa ilmoittautumisessa se, miten nopeasti olet opetukseen ilmoittautunut ilmoittautumisajan alettua, ei siis ratkaise pääsyäsi opetukseen. Ilmoittautuneet järjestetään ilmoittautumisen valintakriteerien mukaan ja mikäli opiskelijat ovat valintakriteereissä samalla viivalla, mutta eivät kaikki mahdu mukaan opetukseen, viime kädessä Sisu arpoo mukaan pääsevät opiskelijat.

Normaalia ilmoittautumista käytetään Aallossa opetuksessa, jossa on rajattu osallistujamäärä. Normaalia ilmoittautumista käytetään myös uusintatentteihin ilmoittautumisessa, mutta lähtökohtaisesti kaikki, jotka tentin tarvitsevat ja täyttävät ilmoittautumisen perusvaatimukset, pääsevät mukaan tenttiin.

Jos opetuksessa on käytössä ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella, hyväksytään ilmoittautumisesi opetukseen heti ilmoittautumisen jälkeen, jos täytät perusvaatimukset. Ilmoittautumista suoralla vahvistuksella käytetään Aallossa opetuksessa, jossa ei ole rajattua osallistujamäärää sekä opetuksessa, joka kestää koko lukukauden tai -vuoden ja johon voi ilmoittautua missä tahasa vaiheessa lukukautta tai -vuotta.

Kuva 24

Jälki-ilmoittautuminen voi olla käytössä normaalia ilmoittautumista käyttävässä opetuksessa, jos varsinainen ilmoittautumisaika on päättynyt ja opetukseen on jäänyt vapaita paikkoja. Jälki-ilmoittautuminen toimii samaan tapaan kuin suoran vahvistuksen ilmoittautuminen, eli sinut hyväksytään opetukseen heti, jos täytät perusvaatimukset.

Tarkemmin ilmoittautumisen tilat opintokalenterissa on kuvattu tämän ohjeen kohdassa Ilmoittautumisen tila kalenterissa.

Ilmoittautumisen päivittäminen

Voit muokata vastauksiasi ilmoittautumisen lisätietokysymyksiin tai opetusryhmävalintojasi Päivitä ilmoittautuminen-painiketta klikkaamalla silloin, kun ilmoittautumisaika on vielä käynnissä. Jos haluat muuttaa opetusryhmien ensisijaisuusvalintoja, kun ilmoittautuminen on vielä käynnissä, tee ensin muutokset ensisijaisuusvalintoihin ja klikkaa sen jälkeen painiketta Päivitä ilmoittautuminen.

Kuva 25

Jos toteutuksella on käytössä suoran vahvistuksen ilmoittautuminen ja haluat vaihtaa opetusryhmävalintojasi ilmoittautumisaikana, voit tehdä sen perumalla ilmoittautumisesi ja ilmoittautumalla uudestaan.

Kuva 26

Ilmoittautumisen tila kalenterissa

Jos sinulla ei ole ilmoittautumista opetukseen, jonka opetustapahtuman olet valinnut näytettäväksi kalenterissa, näytetään opetuksessa huomautus siitä, että ilmoittautuminen puuttuu. Huomautus näytetään myös päättyneissä opetuksissa, ja ne voikin poistaa kalenterista kokonaan. Huomautus näytetään myös opetuksessa, jossa ilmoittautumisaika ei ole vielä alkanut.

Kuva 27

Kun ilmoittautuminen on käynnissä, näet arvion pääsystäsi opetukseen sen hetken ilmoittautumistilanteen mukaan niillä toteutuksilla, joilla on rajattu osallistujamäärä ja käytössä normaali ilmoittautuminen. Ilmoittautumisen tila päivittyy kerran vuorokaudessa automaattisesti. Tämä ennakkotieto näkyy siihen asti, kunnes varsinainen valinta on tehty. Tämä tilanne elää ilmoittautumisen ajan, kun muita opiskelijoita ilmoittautuu, muuttaa ryhmävalintojaan ja poistaa itsensä ilmoittautuneista.

Mahdollisia kalenterissa näkyviä tiloja, kun opetukseen ilmoittautumisessa on käytössä normaali ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisen tila opintokalenterissa SisussaLisätietoja ilmoittautumisen tilasta
Olet ilmoittautunut. Ilmoittautumisia ei ole vielä vahvistettu + Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan.

Ilmoittautuminen on vielä käynnissä ja ilmoittautumisia ei ole vahvistettu. Olisit kyseisen hetken laskennan mukaan pääsemässä mukaan.

Olet ilmoittautunut. Ilmoittautumisia ei ole vielä vahvistettu + Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan.

Ilmoittautuminen on vielä käynnissä ja ilmoittautumisia ei ole vahvistettu. Et ole kyseisen hetken laskennan mukaan pääsemässä mukaan.

Olet ilmoittautunut. Ilmoittautumisia ei ole vielä vahvistettu + Ennakkovaatimuksia puuttuu etkä voi tulla valituksi opetukseen + Vaatimukset, jotka eivät täyty: xxxx

Ilmoittautuminen on vielä käynnissä, mutta et täytä kaikkia ennakkovaatimuksia. Sinulla on mahdollisuus reagoida ennakkovaatimuksiin, jotka eivät täyty, jos ne ovat sellaisia joihin voit itse vaikuttaa (esim. jos läsnäoloilmoittautuminen puuttuu, ilmoittautua läsnäolevaksi).

Ilmoittautuminen on päättynyt. + Et tullut valituksi opetukseen, koska vaatimukset eivät täyty. + Vaatimukset, jotka eivät täyty: xxxx

Ilmoittautumiset on vahvistettu ja et täytä ennakkovaatimuksia.

Ilmoittautuminen on päättynyt. + Sinua ei valittu opetukseen.

Ilmoittautumiset on vahvistettu ja et mahtunut valitsemiisi opetusryhmiin.

Sinut on hyväksytty opetukseen. Opetus on käynnissä.

Ilmoittautumiset on vahvistettu, sinut on hyväksytty opetukseen ja opetus on käynnissä.

Ilmoittautumisesi on hyväksytty.

Ilmoittautumiset on vahvistettu, sinut on hyväksytty opetukseen ja opetus on päättynyt.


Suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa ja jälki-ilmoittautumisessa sinut hyväksytään opetuksen toteutukselle heti, jos täytät vaatimukset ja opetusryhmässä on tilaa.

Mahdollisia kalenterissa näkyviä tiloja, kun opetukseen ilmoittautumisessa on käytössä ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella tai jälki-ilmoittautuminen:

Ilmoittautumisen tila opintokalenterissa SisussaLisätietoja ilmoittautumisen tilasta

Olet jo ilmoittautunut + kysymysmerkki ja teksti: Ilmoittautumistilannetta ei ole vielä laskettu.

Sivun päivitys laskee tilanteen, laskennassa kestää joitakin sekunteja.
Vaatimuksia puuttuuJos et täytä vaatimuksia, ilmoittautumislaskenta ilmoittaa, että vaatimuksia puuttuu. Voit ilmoittautua uudelleen, jos vaatimuksissa tapahtuu muutos (esim. ilmoittaudut läsnäolevaksi)
Ilmoittautumisesi on hyväksyttyEnnen kuin varsinainen opetus on alkanut. Voit perua suoran vahvistuksen ilmoittautumisen, jos ilmoittautumisaika on käynnissä tai jos opetus ei ole vielä alkanut.
Sinut on hyväksytty opetukseen. Opetus on käynnissä.  Jos kyseessä on jälki-Ilmoittautuminen, voit perua ilmoittautumisen, mikäli perumisen lisäaika on käynnissä. Suoran vahvistuksen ilmoittautumista ei voi perua sen jälkeen kun opetus on alkanut, vaan se täytyy keskeyttää.
Ilmoittautuminen on päättynyt, et tullut valituksi opetukseen.Voit poistaa opetuksen kalenteristasi.

Kun ilmoittautuneet on vahvistettu, näet vihreän väkäsen sen ryhmän kohdalla, johon sinut on valittu.

Ilmoittautumisen peruminen ja suorituksen keskeyttäminen

Voit perua ilmoittautumisesi opetukseen niin kauan, kuin ilmoittautumisaika on käynnissä. Perumisen jälkeen sinun on mahdollista poistaa opetus kalenterista. Kun ilmoittautumisaika on päättynyt, sinun ei ole enää mahdollista perua ilmoittautumista, ellei opetukselle ole määritetty ilmoittautumisen perumisen lisäaikaa. Tässä tilanteessa voit ainoastaan keskeyttää suorituksen. Huomioithan, että jos keskeytät suorituksen, et voi ilmoittautua enää uudelleen mukaan itse, vaan sinun on otettava yhteyttä opettajaan.

Jos opetuksella on käytössä normaali ilmoittautuminen, voit keskeyttää suorituksen, jos sinut on vahvistettu opetukseen osallistujaksi, opetus on alkanut ja mahdollinen opetukselle asetettu ilmoittautumisen perumisen lisäaika on päättynyt. Jos opetuksella on käytössä suoran vahvistuksen ilmoittautuminen, voit keskeyttää suorituksen kun opetus on alkanut.

Voit tehdä keskeyttämisen klikkaamalla ilmoittautumislaatikon alareunan Keskeytä suoritus-painiketta. Avautuvassa modaalissa näet huomautuksen siitä, että et voi enää itse ilmoittautua keskeyttämääsi opetukseen uudestaan. Kun olet vahvistanut keskeyttämisen, opetus siirtyy opintokalenterin Päättyneet ja keskeytetyt-välilehdelle ja voit poistaa sen kalenterista. Keskeyttäminen poistaa automaattisesti kalenterista opetuksen opetusajat. Huomioithan myös, että keskeyttäessäsi suorituksen siirryt Inactive-tilaan opetuksen MyCourses-työtilassa.

Kuva 28

Ilmoittautuminen ja pääsy opetuksen MyCourses-työtilaan

Saat pääsyn opetuksen MyCourses-työtilaan siinä vaiheessa, kun ilmoittautumisesi opetukseen on hyväksytty Sisussa. Mikäli opetuksen suoritustapana on tentti, saat pääsyn MyCourses-työtilaan heti ilmoittauduttuasi, jos täytät ilmoittautumisen perusvaatimukset.

Ilmoittautumisen valintakriteerien tarkastelu

Pääset tarkastelemaan ilmoittautumisen valintakriteereitä Opintojaksoesitteeltä. Mikäli opetuksella on ilmoittautumisen valintakriteerejä, on ne kerrottu opintojaksoesitteen Esite-välilehdellä otsikon Kuvaus ja osaamistavoitteet alla Lisätiedot-kentässä. Valintakriteerit tulee ensisijaisesti tarkastaa kyseisestä kentästä.

Kuva 29

Lisäksi valintakriteereitä voi olla asetettu Opintojaksoesitteen välilehden Suoritustavat kohtaan Opetus > valitse haluamasi opetus > näet valintakriteerit siirtymällä välilehdelle Ilmoittautuminen Järjestävät valintakriteerit-otsikon alla, mutta tänne ei välttämättä ole voitu asettaa kaikkia opetuksella käytössä olevia valintakriteereitä, joten valintakriteerit tulisikin aina ensisijaisesti tarkistaa Esite-välilehden Lisätiedot-kentästä.

Omien ilmoittautumisten tarkastelu

Voit tarkistaa kaikki tekemäsi ilmoittautumiset omista tiedoistasi Ilmoittautumiset-välilehdeltä. Oman merkinnän tekeminen opintokalenteriin

Kalenteriin voi lisätä oman kalenterimerkinnän, joka voi olla myös toistuva. Voit tehdä oman merkinnän klikkaamalla kalenterinäkymän painiketta Lisää oma merkintä. Merkinnän tallentamisen jälkeen merkintä ja sen mahdollinen toistuvuus näkyvät kalenterissasi.

Kuva 30

Kalenterin jakaminen ulkoiseen kalenterisovellukseen

Omat kalenterimerkinnät ja sekä opetuksen toteutukset voi synkronisoida Office 365:n webbikalenterin kanssa. Kalenterin päivittyminen määrittyy Office365:n periaatteiden mukaisesti.

Opintokalenterin merkinnät voi viedä toiseen kalenteriin kalenterin oikeassa yläkulmassa olevasta Vie toiseen kalenteriin -painikkeesta. Napista avautuu oheinen ikkuna:

Kuva 31
 • No labels