Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[in English]


Sisuun liittyvistä asioista viestitään syksystä 2019 lähtien koulujen oppimispalveluille Teams-kanavalla Opintotietopalvelut (LES) sekä opetushenkilöstölle ja opiskelijoille aalto.fi:ssä.

Uutiset ja tiedotteet:  • No labels