OPIT

Presemo

Presemo on selainpohjainen yleisöosallistumisjärjestelmä, jota voidaan käyttää edistämään vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä ja aktivoida opiskelijoita kurssin aikana. Presemon on kehittänyt Aalto Start-up Screen.io ja se perustuu Aalto-yliopiston Tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIIT:in tutkimuksiin. For English speakers, learn more about Presemo.

Tuki: mycourses (at) aalto.fi.


PRESEMO

Presemo

Presemo on selainpohjainen osallistamis- ja aktivointijärjestelmä, jota voi käyttää kursseilla opiskelijoiden aktivoimiseen. Presemossa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä luennoitsijalle ja kommentoida luentoa eri tavoin tai luennoitsija voi pyytää opiskelijoita vastaamaan hänen esittämiinsä kysymyksiin joko ennnen luentoa, luennon aikana tai jopa luennon jälkeen.

Presemon avulla on mahdollista madaltaa opiskelijoiden kynnystä esittää kysymyksiä tai ideoita isoilla kursseilla, joille osallistuu kymmeniä, ellei jopa satoja opiskelijoita. Presemo voi auttaa myös virittämään opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Kuka voi käyttää Presemoa?

Koko Aalto-yliopiston henkilökunta voi käyttää Presemoa kursseilla ja muissa sisäisissä tapahtumissa.

Presemon toiminnallisuudet

Presemossa on kolme erilaista toiminnallisuutta:

  • Chat
  • Poll
  • Voting.

Chat -toiminnallisuutta voi käyttää keskustelun herättämiseen, ja opiskelijoiden anonyymien kysymysten tai kommentien esittämiseen isoilla kursseilla. Luennoitsija pystyy laatimaan kysymyksen tai kysymyksiä etukäteen henkilökohtaisessa Chat-näkymässään ja julkaisemaan kysymyksen opiskelijoille reaaliaikaisesti luennon aikana. Opiskelijat kirjoittavat vastauksensa omassa selainpohjaisessa näkymässään ja heidän vastaukset tulevat näkyviin anonyymeina. Chat-keskusteluun tulleita yksittäisiä viestejä, tai koko chat-keskustelun voi poistaa näkyvistä.

Esimerkki Chat-toiminnallisuudesta:

Poll -toiminnallisuutta voi käyttää monivalintakyselyiden tekemiseen esimerkiksi luentojen aikana. Isoilla massaluennoilla Pollia voi käyttää esimerkiksi varmistamaan, kuinka moni opiskelijoista on ymmärtänyt luennolla selitetyn tärkeän asian.

Esimerkki Poll-toiminnallisuudesta:


Voting – toiminnallisuutta voi hyödyntää esimerkiksi pyytämällä opiskelijoita arvioimaan toisten opiskelijoiden antamia vastauksia. Aluksi opiskelijat kirjoittavat vastauksiaan, minkä jälkeen muut voivat antaa peukun ylös tai arvioida kommentit viisiportaisella Likert-asteikolla. Voting-toiminnallisuus voi auttaa aktivoimaan myös sellaisia opiskelijoita, jotka eivät ole äänessä luennolla, sillä joskus opiskelijoilla on matalampi kynnys kommentoida muiden opiskelijoiden ideoita kuin luennoitsijan ideoiden.

Kaikissa Presemon toiminnallisuuksissa– Chat, Poll, Voting, keskusteluhistorian pystyy tyhjentämään rattaan takaa löytyvän napin avulla.

Miten Presemon saa käyttöön?

Presemossa on kolme eri tyyppistä näkymää (opiskelija, opettaja ja taulu), jotka toimivat reaaliaikaisesti toistensa kanssa.

Presemo sopii luentoihin jotka ovat kooltaan 20-500 oppilasta. Isommissa luennoissa, joissa on yli 50 potentiaalisesti aktiivista osallistujaa on opettajan syytä varata itselleen osallistumisassistentti (esimerkiksi kurssiassistentti, aktiivinen opiskelija tai toinen opettaja), joka auttaa kysymyksien ja kommenttien huomioimisessa ja valinnassa.

Presemon voit ottaa käyttöösi selaimella osoitteessa presemo.aalto.fi/new

Presemon käyttöohjeet

Käyttöohjeet suomeksi:  http://screen.io/presemo/aalto.html

Instructions in English: http://presemo.com/docs/userguide.en.html

Luokkahuoneen varustus

Presemon käyttö vaatii kolme varustetta:

  • Projektori tai iso näyttö
  • Laite taulunäyttöä varten (screen)
  • Laite hallintaa (opettajan näkymä) varten
  • HUOM! on helpointa, jos on käytössä erilliset laitteet taulunäyttöä varten ja ohjaamista varten, mutta
    Presemon käyttö onnistuu myös yhdellä koneella kun avaa taulunäyttö-näkymän (screen) yhteen selaimeen ja opettajan näkymän (control) toiseen.

Opiskelijoilla tulee olla älypuhelin, tablet tai kannettava tietokone. 

Salissa täytyy olla WLAN verkko (Aalto-yliopistossa toimii Aalto Open tai Eduroam).

Presemoa voi käyttää saleissa jossa on vain yksi projektori, mutta käyttö on helpompaa jos salissa on kaksi projektoria jolloin toinen projektori voi näyttää Presemoa ja toinen projektori kalvoja.