OPIT

Wiki as a Part of the Course, S. Heikkinen

Case presenter

Sanna Heikkinen, University teacher
Aalto ELEC, Department of Micro- and Nanosciences 

Title

Wiki as a part of the course

Key words

Wiki, electronics, small groups

Basic course information

Kurssit normaalisti:
Elektroniikka II, 5 op, 75 opiskelijaa
Analoginen säätö, 3 op, >100 opiskelijaa

Muunnelma, jota nyt esitän:
Elektroniikka II & Analoginen säätö yhdessä, 10 op, 20 opiskelijaa
Molemmat kurssit kuuluvat kanditason opintoihin

Goal

Halusin kokeilla jotain erilaista ja rahoituksen saatuani pääsin yrittämään. Tavoitteena oli luona kurssipaketti, jossa toisiinsa liittyvistä asioista voisi ottaa hyödyn irti. Usein opiskelijoille asiat jäävät ilman yhteyttä, jos ne esiintyvät liian eri tavoilla eri kursseilla, vaikka kyse olisi pohjimmiltaan samasta asiasta.

Study prosess

Aktivointimenetelmänä oli tentittömyys. Opiskelijoiden tuli antaita arvosanansa muilla tavoin ja osoittaa aktiivisuutensa ja osaamisensa. Ryhmillä oli lähipäivissä tehtävät ja kotitehtävät olivat pakollisia. Ryhmää rohkaistiin käyttämään wikiä, joka toimi myös kurssin "Noppana" ja infokanavana.

Communication and interaction

Viikoittaiset kahdeksan tuntia lähiopetusta (tai enemmänkin ohjausta) antoivat todella hyvän kommunikointikanavan. Interaktiivisuus toimi erittäin hyvin ja opiskelijat olivat äänessä suurimman osan aikaa. Wikiä käytettiin interaktiivisena kanavana lähipäivien ulkopuolella.

Learning and feedback

Opetus on edelleen kesken, joten en vielä sano paljonkaan oppimistuloksista. Sen verran voin paljastaa, että tuloksen taso ja kotitehtävien palautusten taso on ollut huikea tavalliseen kurssiin verrattuna. Palautetta saadaan toden teolla vasta huhtikuussa, joten siitäkin pystyn antamaan tarkempaa tietoa vasta toukokuussa. Positiivista palautetta on tullut tähän mennessä varsin paljon, mutta vasta anonyymi palaute tulee kertomaan enemmän.

Future

Tällä hetkellä ei ole tullut vastaan paljoakaan asioita, joita tarvitsisi tehdä toisin. Jos olisi mahdollista, niin kovin mielelläni ottaisin tämän tyylisen opetuksen tavaksi.

Links

  • No labels