OPIT

Presemo

Presemo on selainpohjainen osallistumisalusta, jota voidaan käyttää helpottamaan vuorovaikutusta opettajan ja opiskelijoiden välillä ja aktivoimaan opiskelijoita kontaktiopetuksen yhteydessä. Presemo toimii erinomaisesti myös etä- ja hybridiopetuksessa.
Presemon on kehittänyt Aalto Start-up Screen.io ja se perustuu Aalto-yliopiston Tietotekniikan tutkimuslaitoksen HIIT:in tutkimuksiin. For English speakers, learn more about Presemo.

Tuki: MyTeaching Support -palveluPRESEMO

Presemo

Presemo on selainpohjainen osallistamis- ja aktivointialusta, jota voi käyttää kursseilla opiskelijoiden aktivoimiseen. Presemossa opiskelijat voivat esittää kysymyksiä luennoitsijalle, kommentoida luentoa eri tavoin tai antaa palautetta. Luennoitsija voi pyytää opiskelijoita vastaamaan kysymyksiin jo ennen luentoa, luennon aikana tai luennon jälkeen.

Presemon avulla voi madaltaa opiskelijoiden kynnystä esittää kysymyksiä ja kommentteja isoillakin kursseilla. Presemo voi auttaa myös virittämään opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Kuka voi käyttää Presemoa?

Koko Aalto-yliopiston henkilökunta voi käyttää Presemoa kursseilla ja muissa sisäisissä tapahtumissa.

Presemon toiminnallisuudet

Luennoitsija voi laatia kysymykset tai muut aktiviteetit etukäteen tai opetuksen aikana control-näkymässään ja julkaisemaan ne osallistujille valitsemallaan hetkellä. 
Presemossa on neljä erilaista toiminnallisuutta:

 • Keskustelu 
 • Valinta ja ValintaPlus
 • Äänestys
 • Sironta (beta)


1. Keskustelu-toiminnallisuutta (chat) voi käyttää keskustelun herättämiseen, ja opiskelijoiden anonyymien kysymysten tai kommentien keräämiseen.  Opiskelijat kirjoittavat vastauksensa omassa selainpohjaisessa näkymässään ja heidän vastaukset tulevat näkyviin anonyymeina. Keskusteluun tulleita yksittäisiä viestejä voi helposti poistaa näkyvistä, mikäli moderoinnille on tarvetta.

Joitain keskustelu-toiminnallisuuden ominaisuuksia:

 • Peukutus
 • Vastaaminen (UUSI) – mikäli toimintio on aktivoitu, osallistuja voi vastata keskustelun viestiin
 • Sanapilvi (UUSI) – opettaja voi valita keskustelu-toiminnallisuuden tulosten esittämisen sanapilvenä
 • Nostot – opettaja voi korostaa valitsemiaan viestejä Screen-näkymässä.


Esimerkki Keskustelu-toiminnallisuudesta:

2. Valinta ja ValintaPlus -toiminnallisuutta voi käyttää monivalintakyselyiden tekemiseen esimerkiksi luentojen aikana. Valinta-toiminnallisuutta voi käyttää esimerkiksi varmistamaan, kuinka moni opiskelijoista on ymmärtänyt luennolla selitetyn tärkeän asian.

ValintaPlus -toiminnallisuus toimii samoin kuin Valinta, mutta sisältää useampia vaihtoehtoja:

 • Tulokset – kertyneet tulokset näkyvät reaaliaikaisesti osallistujille (Valinta ja ValintaPlus)
 • Monivalinta – osallistuja voi valita useamman vaihtoehdon (ValintaPlus)
 • Vaihto – osallistuja voi vaihtaa valintaansa (ValintaPlus)

Esimerkki Valinta-toiminnallisuudesta:


3. Äänestys-toiminnallisuutta voi hyödyntää esimerkiksi pyytämällä opiskelijoita arvioimaan toisten opiskelijoiden antamia vastauksia. Aluksi opiskelijat kirjoittavat vastauksiaan, minkä jälkeen muut voivat valita vastuksen tai arvioida sen viisiportaisella Likert-asteikolla. 


4. Sironta/nelikenttä-toiminnallisuus on beta vaiheessa olevat työkalu. Opettaja määrittelee kaksi akselia ja opiskelija valitesee oman positionsa näillä. Tulokset nähdään nelkentässä.

Tulosten tallentaminen

Presemo-session tulokset voi kopioida (copy-paste) talteen tekstimuodossa Raportti-valinnalla, joka löytyy control näkymän yläreunan harmaasta valikosta.

Aktiviiteettien monistus tai tyhjennys

Kaikissa Presemon toiminnallisuuksista löytyy ratas-kuvake, jonka alta löytyy monista-, tyhjennys- ja poista-toiminto.

Monista-toiminto duplikoi aktiviteetin. Tyhjennys-toiminnolla voi tyhjentää valinta-, äänestys- ja keskustelutulokset. Poista-toiminto tuhoaa aktiviteetin.

Miten Presemon saa käyttöön?

Presemossa on kolme eri tyyppistä näkymää; Web (opiskelija), Control (opettaja) ja Screen (tulostaulu), jotka toimivat reaaliaikaisesti toistensa kanssa.

Presemo sopii luentoihin jotka ovat kooltaan 20-500 oppilasta. Isommissa luennoissa, joissa on yli 50 potentiaalisesti aktiivista osallistujaa on opettajan syytä varata itselleen osallistumisassistentti (esimerkiksi kurssiassistentti, aktiivinen opiskelija tai toinen opettaja), joka auttaa kysymyksien ja kommenttien huomioimisessa ja valinnassa.

Presemon voit ottaa käyttöösi selaimella osoitteessa presemo.aalto.fi/new

Presemon käyttöohjeet

Käyttöohjeet suomeksi:  http://screen.io/presemo/aalto.html

Instructions in English: http://presemo.com/docs/userguide.en.html

Luokkahuoneen varustus

Presemon käyttö vaatii kolme varustetta:

 • Projektori tai iso näyttö
 • Laite taulunäyttöä varten (screen)
 • Laite hallintaa (opettajan näkymä) varten
 • HUOM! on helpointa, jos on käytössä erilliset laitteet taulunäyttöä varten ja ohjaamista varten, mutta
  Presemon käyttö onnistuu myös yhdellä koneella kun avaa taulunäyttö-näkymän (screen) yhteen selaimeen ja opettajan näkymän (control) toiseen.

Opiskelijoilla tarvitsevat käyttöönsä mobiililaitteen tai kannettavan tietokoneen. 

Salissa täytyy olla WLAN verkko (Aalto-yliopistossa toimii Aalto Open tai Eduroam).

Presemoa voi käyttää saleissa jossa on vain yksi projektori, mutta käyttö on helpompaa jos salissa on kaksi projektoria jolloin toinen projektori voi näyttää Presemoa ja toinen projektori kalvoja.