OPIT

Panopto rekisteriseloste

Panopto rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Aalto-yliopisto, PL 11000 00076 AALTO

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Kalle Kataila, Aalto-yliopisto Oppimispalvelut, PL 17800 (Otaniemi)

3. Rekisterin nimi

Aalto-yliopiston median tallennus- ja jakopalvelu (Panopto)

4. Rekisterin pitämisen peruste

Aalto-yliopiston median tallennus- ja jakopalvelun toiminnan mahdollistaminen, median käyttöoikeuksien hallinta.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi
Käyttäjätunnus (Aalto tunnus) Sähköpostiosoite
(Aalto)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä toimivat:
-
Oodi-opintorekisteri ja Personec FV (henkilökuntarekisteri) - Käyttäjien järjestelmässä tuottama tietosisältö

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta Aalto-yliopiston ulkopuolelle. Tietosisällöstä voidaan laatia tulostietoja ja yhteenvetotilastoja/raportteja. Tietoja ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle kuin maihin, joilla on Euroopan komission päätöksen mukaan riittävä tietosuojan taso.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Järjestelmän käytössä noudatetaan Aalto-yliopiston tietoturvaperiaatteita. Lista käyttöoikeuksista on saatavissa järjestelmästä tulostettavana raporttina.

9. Tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Henkilöllä on Henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen opit-esupport@aalto.fi.

  • No labels