OPIT

Paljon opettavan opettajan kokemuksia

Olen käyttänyt sähköistä oppimisympäristöä jo kymmenen vuotta ja se toimii hyvin niin kontaktiopetuksen rinnalla kuin ihan verkkokurssillakin. Oleellista "minun mallissa" on se, että käytän kurssikirjaa ohessa enkä pyri luomaan sisältöjä verkkoon. Minun osuuteni on enemmän luoda järkeviä oppimistehtäviä, joissa sovelletaan teoriaa käytäntöön ja erittäin oleellisena osana on palautteen antaminen kohtuullisessa ajassa. Omaa työtä helpottaa se, että jokainen pidetty kurssi löytyy historiatiedoista omana työtilanaan ja näin pääsee heti kärryille miten ao.kurssi oli aiemmin vedetty läpi. Silloin jää enemmän aikaa kehittää kurssia edelleen sen sijaan, että etsisi paloja sieltä sun täältä.

Kontaktiopetus on edelleen arvokasta enkä korvaisi sitä verkko-opetuksella ellei siihen ole jokin erityinen syy esim. fyysinen etäisyys tai joustavan ajankäytön mahdollistamminen esim. työssä käyvien aikuisten tapauksessa.

  • No labels