OPIT

Optima varmuuskopiointi Backing up old Optima files


Tiedostojen varmuuskopiointi Optima-työtilasta

Voit tallentaa Optimassa olevat materiaalit (.doc, .pdf, .ppt, .jpg, jne -tiedostot) omalle koneelleesi yhtenä pakettina. Paketti on pakattu zip- muotoiseksi tiedostoksi, jonka voi halutessaan avata omalle koneelle tuplaklikkaamalla.

HUOM! Optimassa luodut objektit (esim. palautuslaatikko, kalenterit, monivalintatehtävät, lomakkeet, kevyt web-editorilla luodut sivut) eivät sisälly pakettiin.

How to back-up materials from your Optima workspace

You can save your materials in Optima (.doc, .pdf, .ppt, .jpg -files) as single file. The file produced is in zip -format and can be opened on your computer by double clicking.

NOTE! Objects created in Optima (e.g. Return Box, Calendar, Multiple Choice Drills, Forms, Text-editor pages) have to backed up individually.

Kirjaudu sisään Optimaan / Log in to Optima
 
optima.aalto.fi

Valitse varmuuskopioitava työtilasi / Choose the workspace to backup

 Klikkaa työtilan nimen vieressä olevaa hammasratasta. / Click the cog symbol next to the work space name.

Valitse avautuvasta valikosta / Choose
 
"Workspace tools" / "Työtilan hallinta"

Sivun oikeaan reunaan aukeaa työtilan hallintopainikkeita / On the right side you see Workspace tools
 
Valitse / Choose
"ZIP archive" / "pakkaa ZIP arkistoon"

Paina / Click

"OK" / "Proceed"

Tallenna tiedosto / Save file

(warning) HUOM! Palautuslaatikkojen-tiedostot varmuuskopioidaan erikseen. (warning)

(warning) Please note! If you want to backup the Return-boxes, they must be saved individually. (warning)

Palautuslaatikon varmuuskopiointi / How to back-up a Return Box

 
Valitse kopioitava palautuslaatikko ja klikkaa yläreunan
Choose th Return Box to copy and click 
"Save" / "Tallenna"
Valitse / Choose
"ZIP archive" / "Pakkaa ZIP arkistoon"
Tallenna tiedosto / Save the file
 
TOISTA MYÖS MUILLA PALAUTUSLAATIKOILLASI!
 
Do the same with other Return Boxes if necessary.
Varmuuskopioitujen tietojen siirtäminen Moodleen

Pura lataamasi zip-paketti koneellesi, ja arvioi mitkä tiedostot ovat tarpeellisia siirtää Moodle-työtilaasi.

Tiedostoja voi ladata Moodleen "lisää aktiviteetti tai aineisto" -kohdasta, toiminnolla "tiedosto". Tiedostoja voi lisätä myös raahaamalla.

Vaikket haluaisi ottaa talteen kaikkia vanhan Optima-työtilan materiaaleja, on helpointa kuitenkin arkistoida koko vanha työtila näiden ohjeiden mukaisesti.

 

How to move your backed up files to Moodle

Open the zip-file you downloaded and decide which files are necessary in your Moodle-workspace.

You can upload files to Moodle by going to "add activity or resource" and then choosing "file". You can also drag and drop files directly to Moodle.

Even if you don´t want to backup all of the materials, it is easier to zip the whole workspace at once.

 

  • No labels