OPIT

Optima info

Uusien työtilojen luonti Optimaan päättyy vuoden 2014 lopussa

Aalto-yliopistossa on useita opetuksen tieto- ja viestintäteknisiä järjestelmiä. Esimerkiksi oppimisympäristöt Optima ja Moodle ovat päällekkäisiä järjestelmiä.

Optimasta luovutaan vaiheittain seuraavan aikataulun mukaisesti:

  • 12.12.2014 Uusien työtilojen perustaminen sekä opiskelijoiden ja opettajien vienti päättyy. Tähän mennessä Optimaan luodut työtilat ovat käytössä normaalisti vuoden 2015 ajan.

  • 31.12.2015 Optiman käyttö päättyy. Ota talteen arkistoitava tieto tätä ennen  

Moodle on käytettävissä koko Aalto-yliopistossa. Vipu-tiimi järjestää tilauksesta perehdytyksiä Moodlen käyttöön, yhteydenotot: vipu(at)aalto.fi

 


New workspaces will no longer be created in Optima at the end of 2014

Aalto University has several ICT systems for education. For example Optima and Moodle are two overlapping virtual learning environments, and it has been decided that Optima will be let go.

Optima will be phased out as follows:

  • 12.12.2014 New workspaces creation and student and teacher exporting will be disabled. The workspaces created before this date can be used normally until the end of 2015. 
  • 31.12.2015 Optima is no longer available. Materials must be backed up before this date

Moodle is available to the whole university. Vipu-team provides introduction sessions for using Moodle, contact us at vipu(at)aalto.fi

 

  • No labels