OPIT

Noppa

Kurssiportaali Noppa (noppa.aalto.fi) on opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle yhteinen kurssikohtainen sivusto ja kurssin tiedotuskanava. MyCourses korvaa Nopan toiminnallisuudet lukuvuoden 2015-2016 alusta. Noppa on ollut MyCoursesin käyttöönoton jälkeen rajoitetussa käytössä 31.12.2015 asti. Nopan työtiloista tehdään staattinen html-versio Noppa Backup, joka on käytössä 4.1.2016 - 31.12.2016 (käyttöaikaa jatkettu 2016 loppuun).

Kirjautuminen ja ylläpito-oikeudet

Kirjautuminen Noppa - kurssiportaaliin tapahtuu Aalto-tunnuksilla. Aalto-tunnuksesi salasanan voit vaihtaa salasana.aalto.fi -palvelussa. Lue lisää yleisistä käyttöoikeuksista osoitteesta https://into.aalto.fi/display/fiit/Luvat+ja+salasanat

Kurssisivujen ylläpito-oikeudet tulevat suurimmaksi osaksi automaattisesti Oodiin merkittyjen tietojen pohjalta. Lue lisää kurssisivujen ylläpito-oikeuksista osoitteesta https://noppa.aalto.fi/noppa/ohjeet/opettajan_ohje.

Palvelukuvaus

 

Noppa on ollut MyCoursesin käyttöönoton jälkeen rajoitetussa käytössä 31.12.2015 asti. Nopan työtiloista tehdään staattinen html-versio Noppa Backup, joka on käytössä 4.1.2016 - 31.12.2016 (käyttöaikaa jatkettu 2016 loppuun).

Noppa Backup –palvelu on Noppa-kurssiportaalin staattinen kopio, jonka avulla opiskelijoille taataan pääsy kurssimateriaaleihin vielä Nopan alasajon jälkeenkin. Noppa Backup -palvelun kautta ei voi tehdä muutoksia kurssisivustoon, kaikki kurssinaikainen toiminta päättyy Nopan poistuessa käytöstä vuoden vaihteessa. Kaikki uudet kurssit tulee aloittaa MyCourses-palvelussa: mycourses.aalto.fi. Noppa Backup löytyy noppabackup.aalto.fi-osoitteesta ja siihen on myös uudelleenohjaus noppa.aalto.fi-osoitteesta. Noppa Backup -ohjeet (pdf)


Noppa has been in limited use until 31.12.2015. A static HTML-version of each Noppa course will be available between 4.1.2016 - 31.12.2016 (availability continued to the end of year 2016).

Noppa –Backup serivce enables student access to the course material even after Noppa is taken out of service. You can still view course information and materials. But you cannot add new files, news or modify the course pages after Noppa will be out of service at the end of the year 2015.All new courses start at MyCourses: mycourses.aalto.fi. You can access Noppa Backup on noppabackup.aalto.fi or you will redirected from noppa.aalto.fi address. Noppa Backup instructions (pdf)


Kurssiportaali Noppa on opiskelijoille ja opettajille yhteinen, helppokäyttöinen työkalu päivittäiseen kurssityöskentelyyn. Noppa koostuu kurssien www-sivustoista. Näillä kurssisivustoilla opettaja voi julkaista mm. kaikki kurssitiedot sisältävän kurssiesitteen, opetusajat ja niihin liittyvät opetusmateriaalit, uutisia opiskelijoille sekä kurssin tulokset. Kaikki kurssien käytännön asiat ovat siis helposti opiskelijoiden saatavissa yhdestä paikasta.

Lue lisää Noppa - kurssiportaalin palvelun kuvauksesta osoitteesta https://noppa.aalto.fi/noppa/ohjeet/palvelun_kuvaus.

Nopan API-rajapinta tarjoaa kaikille avoimen datan rajapinnan käytettäväksi erilaisiin opiskelu-, harjoitus- ja tutkimushankkeisiin sekä palvelu- ja sovelluskehitysprojekteihin, joiden tarkoituksena on edistää avoimen kurssitiedon saatavuutta ja lisätä avoimen rajapinnan hyödyntämiseen liittyvää osaamista.

Nopan avoin rajapinta suljetaan ennen syyslukukauden 2015 alkua
MyCourses -palvelu tulee korvaamaan Nopan syyslukukauden 2015 alusta, jolloin kaikki kurssien aikainen toiminta siirtyy pois Nopasta. Tämän vuoksi Nopan rajapinta ei enää tuota ajantasaista tietoa ja se suljetaan ennen syyslukukauden alkua. Pyydämme ottamaan rajapinnan sulkemisen huomioon mahdollisissa kurssiharjoitustöissä, joissa on aiemmin käytetty Nopan rajapintaa.

Ohjeet

Noppa Backup -ohjeet (pdf)

Noppa Backup instructions (pdf)

Opettajan ohjeet: https://noppa.aalto.fi/noppa/ohjeet/opettajan_ohje.

Opiskelijan ohjeet: https://noppa.aalto.fi/noppa/ohjeet/uusille_nopan_kayttajille__opiskelijat_.

Tuki

Voit lähettää tukipyyntösi osoitteeseen noppa@aalto.fi