OPIT

Moodle ohjeita opettajille

Kirjautuminen ja salasanan hallinta

Kirjautuminen tapahtuu Moodlen etusivun oikeasta ylälaidasta. Aaltolaiset kirjautuvat Aalto-tunnuksilla. Aalto-salasanan mennessä vanhaksi, myös Moodleen pääsy estyy. Lisätietoja Aalto-salasanan vaihdosta Insidessa.

Erilliset, Aalto yliopiston ulkopuoliset tahot, voivat tehdä itsenäisesti tunnuksen Moodleen (kirjautumissivulla valitaan "Create new account", otsikon "Sign up/Lost Password" alla). Tunnuksen luomisen jälkeen henkilö voidaan kutsua kurssille antamalla henkilölle kurssiavain tai siirtämällä henkilö manuaalisesti kurssille. Katso kohta Opiskelijoiden kutsuminen kurssille. Huom! Aalto-yliopistossa ei tällä hetkellä ole tahoa joka vastaa tai hallinnoi itse tehtyjä tunnuksia. Jos teet käsin tunnuksen, pidä tiedoista hyvää huolta! 

Työtilan tilaaminen

Työtila tilataan verkkolomakkeella. Moodleen kirjautumisen jälkeen sinut ohjataan sinun omalle My home-sivulle. Sivun ylälaidassa on valikko Service / Help jonka alta löydät linkin työtilan tilauslomakkeeseen. Tilaaja saa vahvistuksen sähköpostitse kun työtila on perustettu. Kurssin opettajaksi määritellään tilaaja. Työtila pyritään luomaan kolmen arkipäivän kuluessa tilauksen lähettämisestä.

Linkki työtilan tilauslomakkeeseen Moodlen sisällä

Henkilön lisääminen työtilaan sekä listaus työtilassa olevista henkilöistä

Opettaja voi hallinnoida työtilassa olevia henkilöitä sekä heidän rooleja. Käytetyimmät roolit ovat Teacher (opettaja) ja Student (opiskelija). Teacher -roolissa oleva henkilö voi hallinnoida kurssin sisältöjä, lisätä osallistujia sekä arvioida opiskelijoita. Student -roolissa olevalla henkilöllä on rajoitetummat oikeudet.

Henkilön lisääminen työtilaan:

1. mene työtilan etusivulle
2. etsi sivulta Asetukset/Settings -lohko ja klikkaa kohtaa Käyttäjähallinta / Users -> Osallistujat / Enrolled users

3. nyt näet listan kurssilla olevista henkilöistä. Jos haluat lisätä käyttäjiä työtilaan klikkaa painiketta Lisää osallistujia / Enrol users

4. eteesi avauttu ikkuna josta voit hakea henkilöä nimellä tai sähköpostiosoitteella (kirjoita hakusana ja paina näppäimistön Enter-painiketta). Kun olet löytänyt hakemasi henkilön valitse ikkunan ylävalikosta hänelle sopiva rooli ja klikkaa painiketta Lisää / Enrol henkilön nimen kohdalla. Huom! lisättyjen henkilöiden nimet ilmestyvät alla olevaan listaan vasta kun olet sulkenut ikkunan.

Henkilön poistaminen kurssin työtilasta

1. mene työtilan etusivulle
2. etsi sivulta Asetukset/Settings -lohko ja klikkaa kohtaa  Käyttäjähallinta / Users -> Osallistujat / Enrolled users
3. nyt näet listan kurssilla olevista käyttäjistä. Jos haluat poistaa yksittäisen käyttäjän kurssilta, etsi käyttäjä listalta ja punaista rastia listan oikean reunan sarakkeessa  Osallistujien lisäämistavat /  Enrolment methods 

Opiskelijoiden lisääminen työtilaan avaimen avulla (itsenäinen rekisteröityminen / Self Enrollment)

Itsenäisen rekisteröitymisen avaaminen ja hallinta (video)

Opiskelijoita voidaan lisätä samalla tavalla alueelle kuin opettajia, mutta usein parempi tapa on jakaa opiskelijoille kurssin avain. Avaimen avulla opiskelijat pystyvät itse rekisteröitymään kurssille eikä opettajan tarvitse tehdä käsityötä eikä välittää siitä ettei opiskelijaa löydy listoilta. Erityisesti jos opiskelijamäärä kurssilla on suuri on avaimen käyttö erittäin suositeltavaa.

Opettaja voi antaa avaimen suullisesti ensimmäisellä tapaamisella tai lähettää sähköpostitse opiskelijoille. Huom! jos kurssilla ei ole avainta sille pääsee kaikki joilla on käyttäjätunnus ja salasana Moodleen. Opiskelija tarvitsee avainta vain kerran rekisteröityäkseen kurssille. Opettaja voi vaihtaa avainta haluessaan eikä muutos vaikuta jo kurssille rekisteröityneisiin opiskelijoihin. Muutoksen jälkeen uusi avain on välittömästi käytössä. Jos kurssille rekisteröityy ihmisiä joiden ei pitäisi, voit poistaa heidät kurssilta ja vaihtaa avaimen.

Avaimen vaihtaminen / hallinnointi

1. mene työtilan etusivulle

2. etsi sivulta Asetukset/Settings -lohko ja klikkaa kohtaa Osallistujien lisäämistavat / Enrolment methods

3. näet nyt kaikki ne tavat joilla kurssille voidaan käyttäjiä lisätä. Etsi rivi Itserekisteröityminen / Self enrol ja klikkaa työkalu -ikonia rivin lopussa.

4. voit nyt vaihtaa kurssiavaimen kohdasta Kurssiavain / Enrolment key. Huomaa että voit säätää myös muita itsenäiseen rekisteröitymiseen liittyviä ominaisuuksia kuten rekisteröitymisen yhteydessä lähetettävää sähköpostiviestiä.  

Opiskelijoiden listaus (opiskelijanumero, nimi, arvosanat)

Opiskelijanumero tuodaan automaattisesti kunkin Aalto -kirjautumista käyttävien opiskelijoiden profiiliin.

Listauksen luominen tapahtuu kohdasta Asetukset / Settings paneeli kohdasta Arvioinnit / Grades. Arvioinnit-sivun vetolaatikosta valitse VIE->haluttu muoto

Seuraavaksi Moodle näyttää sinulle esikatseluasetukset. Tässä kohtaa voit määritellä esikatseltavaksi vaikka 1000 opiskelijaa. Esikatselu voi olla tarpeen, jos et oikeasti halua viedä listaa vielä toiseen ohjelmaan, vaan ainoastaan tarkistaa opiskelijanumeron. Voit myös määritellä, mitkä aktiviteetit ja niiden arvosanat otetaan listalle mukaan. Kun olet valmis, klikkaa Lähetä / Submit

Nyt Moodle tulostaa esikatseluasetusten mukaisen listan, jossa on mukana opiskelijan profiilista tulevan "ID number" -kentän tiedot. Voit nyt ladata tämän listan määrittelemässäsi muodossa kohdasta Download.

Työtilan yleisasetukset

Työtilan asetuksia voit vaihtaa Asetukset / Settings -lohkon kohdasta Muokkaa asetuksia / Edit settings

Huomaa että Kurssiavain / Enrolment key ei löydy enää työtilan asetuksista. Jos haluat vaihtaa avainta tai luoda uuden, katso kohta "Kurssiavaimen / Enrollment key aktivointi ja muokkaaminen".

Työtilan muokkaus yleisesti

Moodle -työtilan etusivu kannattaa mieltää verkkosivuston etusivuksi, johon linkitetään erilaisia materiaaleja ja toiminnallisuuksia. Materiaaleista käytetään termiä aineisto/resource ja toiminnallisuuksista aktiviteetti/activity. Yksinkertaistettuna työtilan etusivun keskimmäinen palsta on siis lista aineistoja ja aktiviteettja. Keskimmänen palsta on jaettu osioihin/section. Jokainen osio on jaettu kahteen osaan joista ylempi osa on varattu otsikolle ja kuvaustekstille ja alempi osa aineistoille ja aktiviteetteille.

Osioiden määrää ja muotoa voidaan vaihtaa kurssin asetuksista. Tyypillinen muoto osioille on aiheet/topics jolloin osiot merkitään otsikolla. Toinen käytetty muoto on viikot/weeks jolloin osion otsikkoon merkataan automaattisesti viikon pituinen aikaleima muodossa "20 kesäkuu - 26 kesäkuu". Aikaleima määräytyy kurssiasetuksista säädettävän kurssin aloituspäivämäärän mukaan. Poikkeuksena on työtilan ensimmäinen osio, jonka otsikkoon ei merkitä mitään ellei tätä erikseen haluta. Oletuksena ensimmäisessä osiossa ei ole otsikkoa näkyvissä. Muissa osioissa oletusotsikko on Topic nro. / Aihe nro tai aikaleima.

Työtilan sivuilla on keskipalstan lisäksi palstat oikealla ja vasemmalla. Nämä palstat sisältävän erilaisia lohkoja/blocks. Osa lohkoista on kaikilla sivuilla ja osa on sellaisia joita kurssin opettaja voi lisätä tai poistaa. Suurin osa lohkoista hakee tietoa automaattisesti eri lähteistä kuten viimeisimmät viestit kurssin keskusteluissa tai viimeisimmät tapahtumat kurssilla, mutta saatavilla on myös lohkoja joihin voi vapaasti kirjoittaa tekstiä tai laittaa vaikka kuvan.

  

Kuva: palstat, osiot, lohkot

Hyvin suunniteltu Moodle -työtila tukee aina kurssin sisältöä ja toimintakulttuuria. Pohdi siis aina aluksi seuraavia asioita kun lähdet koostamaan työtilaa Moodlessa.

1. millaisiin kokonaisuuksiin kurssin voi jakaa (osiot/section) Aina jako ei tarvitse perustua aikaan vaan se voidaan jakaa vaikka toimintoihin. Tehtävävien palautukset, kurssin materiaalit, oppimispäiväkirjat yms.  

2. mitä toiminnallisuuksia haluat kurssilla toteutettavan? tehtävien palautuksia, keskustelua, lukemista, kyselytä.

3. miten järjestät materiaalit loogisesti opiskelijan kannalta. Otsikointi sekä resurssien ja aktiviteettien järjestys osioiden sisällä

Aktiviteettien, aineistojen ja lohkojen lisääminen ja muokkaaminen

Työvaiheet lyhyesti:

 1. kirjaudu työtilaan
 2. aktivoi muokkaustila
 3. muokaa, lisää, poista lohkoja, aktiviteetteja ja aineistoja kyseisen lohkon, aktiviteetin tai aineiston työkalulla
 4. laita muokkaustila pois päältä ja tarkista muutokset

Työvaiheet yksityiskohtaisemmin

Jos sinulla on oikeudet työtilan muokkaamiseen (Teacher tai Manager -rooli) aktivoi muokkaustila työtilan oikeassa yläreunassa painikkeella Muokkaustila päälle/Turn editing on. Sama toiminnallisuus löytyy aina myös Asetukset/Settings -lohkosta. Poistuminen muokkastilasta tapahtuu samasta painikkeesta kuin sen aktivoiminen.

Kun muokkaustila on päällä työkalut ilmestyvät näkyviin kyseisen toiminnon yhteyteen.

kuva: näkymä muokkaustilasta

Aktiviteettien ja aineistojen lisääminen

Voit lisätä aineiston tai aktiviteetin muokkaustilassa jokaisen osion perässä olevasta painikkeesta. Kun valitset laatikosta haluamasi aktiviteetin tai aineiston, Moodle avaa valitsemasi toiminnon asetukset automaattisesti. Asetusten tallentamisen jälkeen aktiviteetti tai aineisto tulee näkyviin työtilan etusivulle siihen osioon, jonka painikkeesta aktiviteetin tai aineiston loit. Jos tarvitset Turnitin tehtävä -aktiviteettia, ks. tarkemmat ohjeet Turnitinin tarkistuslista opettajalle.


kuva: aktiviteetit ja aineistot popup laatikossa.

Voit lisätä tiedostoja myös vetämällä tiedosto suoraan tietokoneesi hakemistosta. Katso video toiminnosta (video myös täällä)

Ryhmät ja ryhmittely

Ryhmä = ryhmä henkilöitä
Ryhmittely = ryhmä ryhmiä

Opettaja luo aina ryhmät ja voi halutessa liittää henkilöitä ryhmiin. Ryhmät ovat aina työtilatasoisia ryhmiä joita voidaan käyttää eri aktiviteeteissä. Pelkän ryhmän luominen ja ihmisten liittäminen ryhmään ei itsessään muuta siis työtilan toimintoja vaan tämän jälkeen opettaja valitsee aktiviteetin asetuksista käyttääkö yksittäinen aktiviteetti työtilatasoisia ryhmiä.

esim. työtilaan luodaan ryhmät nimeltään Kissa ja Koira. Jos opettaja luo nyt keskustelualueen "keskustelua eläinten hoidosta" ja asettaa sen ryhmämoodiin "Erilliset ryhmät", luodaan keskustelualueelle automaattiseti erilliset näkymät ryhmille. Kun Kissa-ryhmän opiskelijat menevät keskustelualueelle he näkevät ainoastaan Kissaryhmäläisten keskustelut. Koiraryhmäläiset käyvät keskustelua samalla keskustelupalstalla, mutta näkevät ainoastaan ryhmän Koira keskustelut. 

Jos opettaja asettaa keskustelualueen moodin "Näkyvät ryhmät" niin kaikki opiskelijat näkevät kummankin ryhmän keskustelut, mutta voivat vastata ainoastaan oman ryhmän jäsenien keskusteluihin. 

Ryhmien luominen

Ryhmät luodaan aina kohdasta Asetukset -> käyttäjähallinta -> ryhmät

Näkymässä näytetään ryhmät sekä niissä olevat henkilöt. Jos sinulla ei ole ryhmiä luotuna niin laatikot ovat tyhjiä. Voit luoda ryhmän klikkaamalla painiketta "Luo ryhmä" jonka jälkeen sinulta pyydetään luotavan ryhmän nimi. Muita tietoja ei ole pakko syöttää mutta voit kirjoittaa ryhmälle kuvauksen tai antaa kurssiavaimen jonka perusteella opiskelija sijoitetaan automaattisesti tähän ryhmään (katso itserekisteröityminen). Ryhmälle voi antaa myös kuvan.

Toinen tapa luoda ryhmiä on tehdä ne automaattisesti kohdasta "Luo ryhmät automaattisesti". Tämä tapa on järkevä silloin kun halutaan paljon ryhmiä muodossa ryhmä1, ryhmä2, ryhmä3 jne. tai haluat jakaa työtilassa olevat henkilöt satunnaisesti ryhmiin. Voit määritellä esim että tässä työtilassa tehdään 5 ryhmää, niihin sijoitetaan kaikki opiskelijat ja jako toteutetaan sukunimen perusteella. Tai että luodaan 10 kpl ryhmiä, mutta ei laiteta opiskelijoita vielä ryhmiin.

Kolmas tapa tehdä ryhmiä on tuoda ne ulkopuolisesta CSV-tiedostosta kohdasta "Tuo ryhmät". Huom! tällä toiminnolla luodaan ryhmien nimet ja kuvaukset, ei jäseniä. Pakolliset tiedot tiedostossa on ryhmän nimi. Tiedostossa tiedot tulee olla seuraavassa muodossa. groupname, description

CSV-tiedoston voi luoda esimerkiksi Excelissä, siten että ensimmäisessä sarakkeessa on ryhmien nimet, toisessa sarakkeessa kuvaukset. Tallenna tiedosto .csv-formaatissa.

Ääkköset eivät toimi tässä suoraan, käytä korvaavia merkkejä:

 • ä = ä  
 • Ä = Ä
 • ö = ö
 • Ö = Ö

esim.
romut, tämä porukka keskittyy romutaiteeseen
banksyt, katutaiteen ja tagien metsästäjät

 

 

Ryhmittelyn luominen

Ryhmittelyyn vaaditaa ryhmiä. Varmista siis että työtilassa on ryhmiä ennen ryhmittelyiden tekemistä.

Ryhmät luodaan aina kohdasta Asetukset -> käyttäjähallinta -> ryhmittelyt

Luo ryhmittely klikkaamalla painiketta "Luo ryhmittely", anna ryhmittelylle vähintään nimi ja tallenna muutokset. Ryhmittely-sivulla näet nyt luomasi ryhmittelyn. Ryhmät kohdassa on tyhjää, koska ryhmittelyyn ei vielä ole liitetty ryhmiä. Klikkaa sarakkeen oikessa laidassa, Muokkaa palstalla ryhmä ikonia ja voit liittää työtilan ryhmiä ryhmittelyysi.Henkilöiden liittäminen ryhmiin

Työtilassa olevia henkilöitä voidaan liittää ryhmiin useammalla tavalla.

Manuaalisesti opettajan toimesta

Asetukset -> käyttäjähallinta -> ryhmät

Aktivoi ryhmän nimi vasemmasta laatikosta ja klikkaa oikean laatikon alta "Lisää/poista käyttäjiä". Hae aukeavasta listasta haluamasi käyttäjät. Huom! listassa näkyy ainoastaa työtilassa olevat käyttäjät.

Ryhmään liittäminen työtilaan rekisteröitymisen yhteydessä

voit antaa luodulle ryhmälle oman kurssiavaimen jonka avulla itsenäisesti työtilaan rekisteröityvä henkilö automaattisesti laitetaan tiettyyn ryhmään. Tällöin ryhmää luotaessa ryhmälle annetaan oma avain ryhmän nimeämisen yhteydessä ja opiskelijat käyttävät ainoastaan tätä avainta rekisteröityessään työtilaan. Jotta ryhmien avaimet toimivat tulee työtilalla olla myös yleinen avain ja itsenäinen rekisteröityminen aktivoitu (ks.   itsenäinen rekisteröityminen )

Opiskelija valitsee ryhmänsä Ryhmävalitsin-aktiviteetin avulla (toiminto avattu 24.10.2013)

Ryhmävalitsin aktviteetilla opettaja voi antaa opiskelijoille mahdollisuuden valita itsenäisesti ryhmän mihin haluaa liittyä. Opettajan tulee luoda ryhmät ensin ja aktivoida sitten ryhmämoodi haluttuihin aktiviteetteihin.

 1. luo ryhmät kuten kohdassa "Ryhmien luominen" ohjeistetaan
 2. kun sinulla on vähintään kaksi ryhmää lisää työtilaan aktiviteetti Ryhmävalinta/Group choice ja tarkista sen asetukset
 3. laita haluamasi ryhmämoodi päälle niihin aktiviteetteihin joissa haluat että ryhmiä käytetään. 

Huom! kun olet käyttänyt Ryhmävalitsin aktiviteettia opiskelijoiden ryhmiinjakautumisessa voit edelleen muokata ryhmissä olevia henkilöitä manuaalisesti. Eli poistaa ja lisätä ryhmiin työtilassa olevia henkilöitä. Voit myös muokata aktiviteetin säätöjä eli vaikka avata se välillä siten että opiskelijat voivat muuttaa ryhmäänsä halutessaan. Huomaa kuitenkin että jos opiskelija vaihtaa ryhmää, hän näkee aina kaikki uuden ryhmän tuotokset, mutta ei sen ryhmän josta hänet on poistettu (ryhmämoodissa erilliset ryhmät).

 


Lohkojen hallinta

Lohkojen lisääminen ja poistaminen tapahtuu samalla tavalla kuin aktiviteettien ja aineistojen lisääminen. Jotta saat muokkausvälineet näkyviin laita ensin muokkaustila päälle. Nyt muokattaviin lohkoihin tulee näkyviin työkalut, joista voit liikutella, säätää ja poistaa haluamiasi lohkoja. Jos haluat lisätä lohkon etsi sivulta lohko Lisää lohko/add block ja valitse sen vetolaatikosta haluamasi lohko. Valittuasi lohkon se tulee automaattisest näkyviin sivulle. Jos haluat säätää tai liikuttaa lohkoa klikkaa lohkon otsikon alla olevaa muokkaus -kuvaketta.

kuva: Lisää lohko / Add a block -lohko

Aktiviteetit ja aineistot

Lista valittavista aineistoista:

 • IMS-sisältöpaketti. Voit tuoda IMS standardin mukaisia sisältöjä toisista järjestelmistä Moodleen.
 • Kansio. Luo kansio johon voit tuoda materiaaleja opiskelijoiden ladattavaksi. Huom! opiskelija ei voi oletusarvoisesti ladata kansioon materiaaleja.
 • Ohjeteksti. Tällä työkalulla voi lisätä työtilan etusivulle, aktivitettien ja aineistojen väliin tekstiä kuten ohjeita ja väliotsikoita
 • Sivu. Luo sisältösivu kuvineen  ja linkkeineen opisklelijoiden luettavaksi
 • Tiedosto. Linkitä yksittäinen tiedosto tai tiedostoja työtilan etusivulle
 • Verkko-osoite. Linkki ulkopuolisiin tai sisäisiin verkkosivuihin

Lista valittavista aktiviteeteistä

Repository / tiedostolähteet

How to use Google Drive application in Moodle

1. Go to moodle.aalto.fi and choose Login from the sites upper right corner:

 

2. After that you are able to sign in with an Aalto account, so choose Aalto login:

 

 

3. This is an example of how your Moodle view would look like:

 

 

 

4. When uploading a file from Google Drive to Moodle, e.g. returning an exercise, just choose “Add” and after that choose “Google Drive” from the window that opens. 

First choose "Add"

Then choose "Google Docs"

 

 

5. Login to Google account is required after choosing Google Docs & Login.

See steps: 1. Login and 2. Google login, pictures below:

 

 

6. Choose correct file(s) from Google Drive

 

7. When you have chosen the correct file, Moodle will still need you to click on “Select this file” (marked with a blue cube)

 

8. After that you can click on “Save changes”. The file is uploaded and saved to Moodle.

 

 

 

Google Drive Login in Moodle

In Moodle it is possible to upload files directly from the users own Google Drive. To do this the user must have a Google Drive account. To proceed with the file upload, choose "Add" when in the course assignment view. After this the user will see a "File picker" window, with the following; Recent files, Upload a file, Google Docs. Choose Google Docs and Login. After this the user will see a Google Login window.

In some cases the Login link has to be clicked again after entering Google username and password. After uploading, choose Logout from the upper part of the "File picker" window to logout from Google Drive.

Follow these steps to complete the Login:

 

 1. Choose Add to upload your task:  

 

2. The "File picker" view, on the left side you see the following options "Recent files", "Upload a file", "Google Docs".

 

3. Choose Google Docs:  

4. Choose Login, to open Google Login window:

 

5. After Login, you will be able to add files:

 

 

6. To end your file upload session, choose Logout:

 

Google Drive kirjautuminen Moodlessa

Moodlessa on mahdollista ladata tiedostoja myös suoraan käyttäjän Google Drivesta. Tämä onnistuu kun käyttäjä on rekisteröitynyt Google Driven käyttäjäksi. Tämän tehdäkseen käyttäjä valitsee tehtävän jättö kohdassa "Add", avautuu hänelle "File picker" näkymä jossa on tarjolla valinnat "Recent files", "Upload a file", "Google Docs". Kun halutaan ladata tiedosto Google Drivesta, valitaan Google Docs ja Login. Tämän jälkeen käyttäjälle avautuu tavallinen Googlen kirjautumisikkuna.

Syötettyäsi Google tunnukset voi olla että joudut sulkemaan selaimen ikkunan ja klikkaamaan uudelleen Login, päästäksesi tiedostonäkymään. Kun olet ladannut tarvittavat tiedostot Google Drivesta, valitse Logout File pickerin yläkulmasta.

 

 1. Valitse tehtävän jättö kohdassa "Add":
 2. File picker näkymä jossa on vasemmassa reunassa tarjolla valinnat "Recent files", "Upload a file", "Google Docs":
   
 3. Kun halutaan ladata tiedosto Google Drivesta, valitaan Google Docs:
   
 4. Tämän jälkeen valitaan Login, jonka jälkeen avautuu Googlen kirjautumisikkuna:
   
 5. Sisäänkirjautumisen jälkeen pääset lisäämään tiedostoja:
   
 6. Kirjautuaksesi ulos File pickeristä, valitse Logout:
    

 

 

Google Drive (avataan 17.2.2014)

Yhteyden avulla voit tuoda tiedostoja suoraan henkilökohtaisesta Google Drive arkistosta Moodleen tallentamatta tiedostoja välillä omalle koneellesi. Tuotaessa tiedosto kopioidaan Moodleen. Moodleen kopioidun tiedoston muokkaaminen Google Drivessa ei siis enää vaikuta Moodlessa olevaan tiedostoon.

Tiedoston lisääminen Google Drivesta

 1. aktivoi Moodlen muokkaustila tai mene sellaiseen aktiviteettiin tai kohtaan missä sinulla on oikeus lisätä tiedosto tai liitetiedosto
 2. klikkaa painiketta joka avaan tiedostoselaimen
 3. tiedostoseaimessa näet vasemmassa reunassa kaikki lähteet mistä voit tuoda tiedostoja. Valitse Google Drive
 4. Klikkaa Login. Nyt Moodle pyytää sinua kirjautumaan Googlen palveluun. HUOM! jos olet kirjautunut Google Drive -palveluun selaimella valmiiksi, Moodle avaa sinulle automaattisesti näkymän tilin tiedostoihin. Jos Moodle kirjautuu tilille, jota et halua käyttää sinun tulee kirjautua ulos sekä tiedostoselainnäkymästä että erikseen omassa selainikkunassa ks. tarkemmat ohjeet kohdasta Kirjautuminen toiselle tilille.
 5. Moodle pyyttää sinua nyt antamaan käyttäjätunnuksen ja salasana. Jos olet kirjautumassa Aallon Google Drive -tilille kirjoita käyttäjätunnus-kenttään Aalto sähköpostiosoite ja klikkaa Sign in. Sinut ohjataan Aalto yliopiston kirjautumisikkunaan tai suoraan tilillesi. HUOM! Googlen kirjautumisikkunassa ei ole tarvitse kirjoittaa Aalto-tilin salasanaa. Jos haluat käyttää henkilökohtaista tiliäsi, anna sen tilin käyttäjänimi ja salasana.
 6. Jos kirjautuminen onnistuu, sinulta kysytään vielä lupa tiedostojen hallintaan. Vastaamalla  Accept  annat Moodlelle luvan näyttää siellä olevat tiedostot. Jos vastaat Cancel yhteyttä ei muodosteta.
 7. Jos kaikki on mennyt hyvin näet nyt listauksen Google Drive hakemistosi tiedostoista. Huomaa että liitäntä ei näytä hakemisi kansioita vaan ainoastaan tiedostot. Voit hakea tiedostoja nimellä tai vaihtaa näkymää näkymän oikeasta yläkulmasta.
 8. Kun olet löytänyt hakemasi tiedoston klikkaa sen nimeä ja Moodle avaa sinulle vielä ikkunan missä voit vaihtaa tiedoston nimen ja asettaa sille haluamasi lisenssioikeudet. Tiedoston uudelleen nimeäminen vaikuttaa ainoastaan Moodlen kopioitavaan tiedostoon. Drivessa olevan tiedoston nimeä ei vaihdeta. 
   
 9. Kuittaamalla tiedoston valinta (Select this file), tiedosto kopioidaan Moodleen. Sen muokkaaminen Google Drivessa ei vaikuta enää Moodleen kopioituun tiedostoon. 
 10. tilanteesta riippuen tallenna vielä muutokset


 

Kirjautumienen toiselle tilille

Moodle kirjautuu automaattisesti tilille jos olet kirjautunut selaimella jo valmiiksi Googleen. Jos Moodle aukaisee "väärän" tilin ja haluat kirjautua toiselle tilille, toimi seuraavasti

 1. klikkaa Moodlen tiedostoselain-näkymästä painiketta  Logout
 2. avaa selainohjelmassa uusi välilehti, mene Google-sivulle ja kirjaudu tililtä ulos. Palaa nyt Moodlen tiedostoselain-näkymään ja klikkaa Login. Nyt Mooden pitäisi antaa sinulle taas kirjautumisikkuna, johon voit syöttää haluamasi tilin kirjautumistiedot.
   

Moodle video tutorials (in English)

NOTICE! even in these videos Moodle might look a little different from Aalto Moodle they do show key features you need when working with Moodle. You can always find a lot of Moodle tutorials online just by searching resource or activity name. Make sure tutorials you read are made for Moodle 2 and not for Moodle 1.9. 


Course settings http://docs.moodle.org/22/en/Course_settings  

Navigation basics  http://www.youtube.com/watch?v=ADd__jS5Ck4

Self enrolment settings in English  http://www.youtube.com/watch?v=jl52muw67bg

Filepicker http://www.youtube.com/watch?v=JcieHV5Ujyw&feature=relmfu

Uploading file http://www.youtube.com/watch?v=JcieHV5Ujyw&feature=relmfu

Drag and drop files http://www.youtube.com/watch?v=8pddYZrypw8

Workshop activity http://www.youtube.com/watch?v=hb8IykX9ICM

http://www.youtube.com/watch?v=hb8IykX9ICM

Assignment module https://www.youtube.com/watch?v=YsDBS-ZSVgo

Rubrics assesment http://www.youtube.com/watch?v=ShPeUsRor9A&feature=related

Groups in Moodle http://docs.moodle.org/24/en/Groups

Group Choice module (released 24.10.2013), watch from 0:22 http://www.youtube.com/watch?v=JQFaDLtHZdY

Adding files from Google Docs http://www.youtube.com/watch?v=xX_7jABJ08I

 • No labels