OPIT

Masteringphysics.com fysiikan perusopetuksessa

VOK-kurssilla oli tehtävänä haastatella kolleegoja ja kirjata ylös heidän kokemuksiaan tvt:n opetuskäytöstä. Kolleegani Sami on parin viime vuoden ajan vetänyt Sähkötekniikan korkeakoulun fysiikan peruskursseja. Kyseisillä kursseilla oli noin vuosi takaperin käytössä kurssikirjan julkaisijan Pearsonin tarjoama Masteringphysics niminen palvelu. Palvelun ideana on, että opiskelijoille voidaan räätälöidä valmiista tehtävistä sopivia laskuharjoituspaketteja, joita he voivat sitten ratkoa ja palauttaa webbipohjaisesti. Palvelua käytettiin kursseilla siten, että tehtävät olivat  vapaaehtoisia ja perinteiset laskuharjoitukset olivat erikseen, mutta Masteringphysics-tehtävistäkin sai lisäpisteitä tenttiin. Kokeilu ei kuitenkaan osoittautunut menestyksekkääksi, sillä opiskelijat eivät pahemmin osoittaneet innostusta lisätehtäviin ja lisenssit palveluun olisivat jatkossa tulleet älyttömän kalliiksi. Palveluun päästäkseen opiskelijalla olisi myös täytynyt olla käytössään uusin versio kurssikirjasta, mikä oli omiaan asettamaan opiskelijoita eriarvoiseen asemaan. Lopputuloksena oli siis se, että vuoden jälkeen tästä tvt-kokeilusta luovuttiin.

  • No labels