OPIT

Massaluentojen aktivointi

Ryhmäkoot kasvavat ja luentojen määrä vähenee. Kuinka luennolla voidaan keskittyä oikeisiin, oppimisen kannalta olennaisiin asioihin ja pitää opiskelijat aktiivisina?

Miten opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin massaluennolla?

Tieto- ja viestintätekniset välineet antavat monenlaisia mahdollisuuksia:

Videot

Opettaja voi koostaa kurssin aiheista lyhyitä videoita/linkittää muiden yliopistojen videoihin, joita opiskelijat voivat katsoa ennen luentoa tai videoita voi katsoa luennon aluksi. Tavoitteena on, että video toisi esiin perusteet opittavasta ja näitä perusteita voidaan luennolla soveltaa. Videon voi koostaa myös luennon jälkeen tukimateriaaliksi.

Vinkkejä videoiden tekoon.

Presemo

Osallistumisalustan käyttäminen luennolla mahdollistaa esimerkiksi avoimen chat-keskustelun kurssin aiheista, kysymysten esittämisen, erilaiset äänestykset ja mielipidekyselyt. Opettaja perustaa Presemo-huoneen ja määrittelee käytettävät toiminnot ja kysymykset ja videotykillä näytettävän näkymän. Opiskelijat osallistuvat mobiililaitteilla (tietokone, älypuhelin, tabletti). Tulokset / kommentit näkyvät videotykiltä.

Presemo-huoneen osallistujat ovat anonyymejä.

Presemo-tilan luonti:  http://presemo.aalto.fi/new 

Kysymysten äänestys - kuumat aiheet nousevat pinnalle.

Reaaliaikainen äänestys luennon aikana, esim. kännyköillä

Clickkerit

Lue lisää Henrik Kettusen OpeVeivi-esityksestä

Aalto-wikissä / Optimassa / Moodlessa

Voidaan tehdä lähes reaaliaikaisesti yhteisiä muistiinpanoja. Opettaja voi esimerkiksi jakaa opiskelijat vastuuryhmiin jotka vuorottelevat muistiinpanojen kirjoittajina.Kun opettaja näkee syntyvät muistiinpanot luennon aikana, hän voi tarkentaa tai pyytää muita opiskelijoita kommentoimaan muistiinpanojen oikeellisuutta.

SlideKaraoke

Lue lisää Mikko Heiskalan OpeVeivi-esityksestä

Onko mahdollista esittää kysymyksiä täysin anonyymisti?

Presemo toimii lähtökohtaisesti anonyymeillä käyttäjillä.

Optimassa on mahdollista perustaa anonyymi keskustelualue.

Moodlen Feedback/palaute-aktiviteetti voidaan asettaa anonyymiksi.

Nimettömänä toimiessaan opiskelijat voivat kirjata kysymyksensä ennen tai jälkeen luennon. Kysymysten kirjaaminen voi toimia herättävänä ennakkotehtävänä luennon aiheisiin. Luennolla voit vastata näihin kysymyksiin tai jopa koostaa koko luentosession kysymysten pohjalta.

 

  • No labels