OPIT

Luennon tallennus Adobe Connectilla

Käyttötapaus: Luennon tallentaminen oheismateriaalien kera.

Tavoitteita
 • Opettaja haluaa tallentaa luennon mahdollisimman pienellä vaivalla ja edullisesti
 • Tallenne tehdään esim.
  • opiskelijoiden itsenäistä työskentelyä varten, jotta lähitapaamista voidaan käyttää teoriatiedon soveltamiseen ja aktivoiviin menetelmiin
  • niitä opiskelijoita varten, jotka eivät voi seurata luentoa paikan päällä
  • siksi, ettei opettaja tai kurssilla vieraileva asiantuntija voi luennoida opiskelijoille paikan päällä, vaan tekee luennon tallenteeksi kaikille kurssin opiskelijoille.
Adobe Connect (=AC) luennon tallentamiseen
 • Tiivistetysti: Luennoitsija näyttää luennon aikana oheismateriaalit Adobe Connect -huoneensa kautta ja tallentaa samalla.
 • AC muodostaa tallenteen siten, että se yhdistää automaattisesti näytetyn materiaalin ja äänen.
 • Tallenteen verkko-osoitteen voi lähettää opiskelijoille. Tallenteen julkisuus on säädettävissä joko ei-julkiseksi tai julkiseksi. Ei-julkiseen tallenteeseen voidaan säätää pääsy muutamille henkilöille siten, että heille annetaan käyttöoikeus koko AC-huoneeseen.
Valmistelut ennen luentoa

Ohjetekstissä lihavoidut kohdat näkyvät kuvissa ympyröityinä kohtina.

 • Perusta oma AC-verkkokokoushuone Funetin palvelussa, ks. ohje  (kirjautuminen Aalto-tunnuksella).
 • Tutustu AC-huoneeseesi
  • Aloitusnäkymän (ks. kuva alla) eri kokoiset ikkunat, esimerkiksi Share-ikkuna, ovat “Podeja”, jotka voi piilottaa oikeassa yläkulmassa olevasta valikosta > Hide, ja ottaa taas esille yläreunan valikon kohdasta Pods. Podien kokoa voit muuttaa tarttumalla reunoista kiinni. Kaikki muutokset tapahtuvat ilman tallentamista.
  • Näytön oikeassa reunassa näet “Layoutit” (välilehdet/näkymät) Sharing, Discussing, Collaboration. Layouteja tarvitaan, jos AC:tä käytetään monipuolisesti etäosallistujien kesken. Tässä tapauksessa yhden Layoutin, Sharing, käyttäminen riittänee. Sharing -Layoutissa on näkyvillä 4 podia, joista tarvitaan ainakin
   • "Attendee List", jotta näet oman AC-yhteyden olevan kunnossa ja sen, milloin mikkisi on päällä
   •  "Video", josta voit lähettää videokuvaasi (puhujan näkeminen voi olla kuulijoille tärkeää)
   • "Share", jonka kautta näytetään oheismateriaaleja.
   • "Chat" -podin voi piilottaa, jos kurssilaisia ei osallisteta AC-huoneen avulla.
  • Tuo luennolla näytettävät oheismateriaalit AC-huoneeseen Share-podissa > Share Document > Browse My Computer. AC tukee tiettyjä tiedostomuotoja, mm. PowerPoint, PDF, MP3, JPEG, GIF, ks. tarkemmin tuetut tiedostomuodot. Kyseiset tiedostomuodot tallentuvat AC-huoneeseen flash-muodossa ja ovat näytettävissä luennolla nopeasti ja hyvälaatuisina Share-podissa. Oheismateriaalin voit näyttää koko ruudun kokoisena (painike "Full Screen", ja paluu: klikkaa uudelleen "Full Screen"). Kertaalleen huoneeseen tuodut tiedostot näet Share document -kohdassa eli voit valmistella luennon etukäteen tuomalla materiaalit Share-podiin. Dokumenttien poisto ei onnistu Share-podissa, vaan kokoustilan hallinnassa: yläreunan valikon Meeting > Manage Meeting Information > Uploaded Content (poistaminen voi olla tarpeen esim silloin, jos tuotujen tiedostojen lista on pitkä ja joukossa on esim. tiedoston vanha versio).
  • Entä miten näytän niitä tiedostomuotoja, joita en voi tuoda etukäteen Share Documents -kohtaan? Tai esim. verkkosivujen selaamista? Avaa valmiiksi tarvittava dokumentti tai nettisivu tietokoneella. Valitse ko. ikkuna näytettäväksi Share My Screen > Desktop. Nyt tallennetta seuraava näkee saman kuin sinäkin, mutta hieman viiveellä. Kun näytät tarkoittamaasi dokumenttia, näytön yläreunassa näkyy AC-kuvake, jota klikkaamalla voit “Stop sharing”.
  • Huomaa, että tallentaminen tarkoittaa tekijänoikeusmielessä samaa asiaa kuin julkaiseminen verkossa, kun tallennelinkkiä jaetaan muille katsottavaksi. Näytettävien aineistojen osalta on huolehdittava, että viittaukset ja lähdetiedot ovat asianmukaisia, ja tarvittaessa on hankittu lupa muiden tekemien aineistojen käyttöön tätä tarkoitusta varten. Ks. VipuPisteestä vinkkejä tekijänoikeusohjeisiin.
 • Mikrofonin testaus ja käyttö
  • Mikrofoni tulisi olla kytkettynä tietokoneeseen (ja mikrofonissa riittävästi piuhaa, jos luennoitsija liikkuu - ellei langatonta käytössä) tai koneessa voi olla sisäänrakennettu mikrofoni. Tarvittaessa AV-tuki neuvoo mikrofonin valinnassa, jos se halutaan hankkia ja asentaa luokkatilaan tai kokoushuoneeseen ottamaan ääntä isommalta alueelta.
  • Mikrofonin valinta ja äänentoiston testaaminen tapahtuu kohdassa Meeting > Audio Setup wizard. Ko. testi ohjaa selkeillä ohjeilla tekemään testauksen vaihe vaiheelta. Tärkeää on valita oikea mikrofoni pudotusvalikosta kohdassa Select Microfone, erityisesti silloin, kun kannettavaan koneeseen on sisäänrakennetun mikin lisäksi kytketty ulkoinen mikrofoni. Tämä testaaminen täytyy tehdä myös aina ennen luennon alkua ja tallentamista! Voit säätää mikin ja web-kameran ominaisuuksia myös klikkaamalla hiiren kakkospainiketta missä tahansa kokoushuoneen alueella.
  •  
  • Mikrofoni avataan ja suljetaan näytön yläreunan mikrofoni-kuvakkeesta. Kun ääni tallentuu mikin kautta, näet Attendee List -podissa oman nimesi kohdalla kaiuttimen kuvan, jossa “ääni liikkuu”. Videon käynnistäminen onnistuu joko yläreunan web-kamera-kuvakkeesta tai Video-podin kohdalta. Videokuva on aluksi esikatselutilassa, joten on klikattava vielä Start Sharing, jotta kuva välittyy osallistujille ja tallenteeseen.
 • Tallentaminen ja tallenteen linkki
  • Tallentamisen voit aloittaa kohdasta Meeting > Record Meeting. Tallentaminen on käynnissä, kun oikeassa ylänurkassa näkyy punainen pallo. 
  • Tallentamisen lopetat siirtämällä hiiren pallon kohdalle ja painat ilmestyvästä pop upista Stop recording.
  •  
  • Tallenne löytyy kohdasta Meeting > Manage Meeting Information > Recordings. Kun ilmoitat tallenteesta opiskelijoille, ruksaa ko. tallenne ja Make Public.Tallenteen URL-osoitteen löydät klikkaamalla tallenteen nimeä.
  • Voit harjoitella tallenteen tekoa ennen luentoa ja katsoa, miten esim. materiaalit näkyvät tallenteessa. Hyvin pieniä fontteja ei kannata näyttää.
  • Tallennetta voi editoida poistamalla pätkiä kohdassa Edit. Poistetut kohdat on myös mahdollista palauttaa.
  • Mieti myös tallenteen pituus: tallenteen seuraajalle on miellyttävämpää katsoa useita lyhyempiä tallenteita sopivista asiakokonaisuuksista kuin yksi pitkä ja monisisältöinen tallenne. Lyhyemmät tallenteet voivat olla parempia myös uudelleenkäytön kannalta: lyhyitä osuuksia voi tarpeen mukaan uudistaa helpommin pitkään tallenteeseen verrattuna. 
 • Jos tallentaminen tapahtuu luentotilaisuuden yhteydessä
  • Jos luento pidetään ensisijaisesti paikan päällä oleville opiskelijoille, on mietittävä miten luennon tapahtumat jäävät näkyviin ja kuuluviin tallenteeseen. Jos aktivoit opiskelijoita luennon aikana, esim. porinatehtävällä, voit tehtävänannon jälkeen lopettaa tallentamisen porinan ajaksi. Myös tallennetta seuraava opiskelija voi tehdä porinatehtävän. Jos porinatuokiot “puretaan” siten, että opiskelijat puhuvat, niiden tallentaminen suuressa luentotilassa ei käytännössä onnistu muuten kuin mikrofonien erityisjärjestelyillä. Näin ollen voit aloittaa tallentamisen uudelleen, kun luento-osuus alkaa tai jos tiivistät jotain aktivoivasta tehtävästä. Jos tallentaminen tapahtuu jaksoissa, myös tallenteita syntyy useita. Tallentaminen ja aineistojen näyttäminen Adobe Connectin kautta voi häiritä lähitilannetta. Siksi on syytä miettiä tarkoin, kannattaisiko sisällöistä tehdä tallenne erikseen tai pitää koko tapahtuma vain verkon välityksellä.
   • AC:tä voidaan käyttää läsnä olevien opiskelijoiden aktivoimiseen. Yksi vaihtoehto on, että opiskelijat, joilla on läppäri ja verkkoyhteys, kirjoittavat aktivointitehtävän tuloksia esim. chat-podiin, jonka opettaja on etukäteen muokannut riittävän suurikokoiseksi ja suurifonttiseksi Layoutiin. Tällöin AC-huoneen asetuksista kannattaa sallia vapaa pääsy huoneeseen (Meeting > Edit Information > Access: Anyone who has the URL for the meeting can enter the room), jolloin opiskelijat voivat kirjautua sisään helposti kohdasta “As a guest” kirjoittamalla vain nimensä (ei Aalto-kirjautumista)
   • Jos aktivoivia tehtäviä ei “pureta” yhdessä, tilanne ei ole yhtä ongelmallinen tallennetta seuraavan kannalta.
   • Jos paikan päällä luentoa seuraavat opiskelijat esittävät kysymyksiä opettajalle, opettaja voi tallennetta varten toistaa kysymyksen mikkiin ennen vastaamistaan siihen.
   • Jos perinteistä luennointia on hyvin vähän ja aktivoivia tehtäviä paljon, herää kysymys tallentamisen mielekkyydestä. Vaihtoehtona etäopiskelijoille voisi olla tällöin tutustuminen opettajan keräämään aineistoon ja luennolla läpikäytyjen tehtävien tekeminen esim. Moodleen.
 • AC-huoneesta poistuminen: sulje ikkuna tai valitse Meeting > End meeting (jolloin huone sulkeutuu myös kaikilta huoneessa vierailevilta) tai Meeting > Exit Adobe Connect. Adobe Connectista uloskirjautuminen tapahtuu Meeting > Manage Meeting
Luennon aikana
 • Juuri ennen luennon alkua mene AC-huoneeseesi ja tee äänitesti sekä avaa tarvittaessa koneelle sellaiset materiaalit, joita et ole voinut etukäteen ladata AC-huoneeseen (Share > Documents)
 • Kun aloitat luennon, käynnistä mikrofoni ja tallentaminen.
 • Näytä luennon aikana AC-huoneeseen etukäteen tuotu PowerPoint-esitys tai muuta oheismateriaalia kohdasta Share > Documents > Full Sreen (kun haluat vaihtaa dokumenttia > Full Screen > Stop Sharing). Jos näytät materiaalia, joka on koneellasi auki jossain toisessa sovelluksessa tai toisessa selainikkunassa, valitse Share-toiminnoista esim. Desktop tai Windows.
 • Huomioi, että kun materiaalia ladataan näytettäväksi, ääni ei välttämättä tallennu
 • Luennon lopussa tai luentotauon ajaksi tallentaminen pysäytetään ja mikki suljetaan
 • Muista käynnistää tauon jälkeen mikki ja tallentaminen uudestaan.
Luennon jälkeen
 • on hyvä varmistaa, että tallenne on laadultaan riittävän hyvä ja että tallenne on merkitty julkiseksi (ks. ohje ylempänä) ennen linkin lähettämistä opiskelijoille. Katso muutamia kohtia luennon varrelta ja tarkista, että materiaalit näkyvät ja ääni kuuluu
 • Jos haluat, että tallenne on katsottavissa vain rajoitetun ajan, tiedota asia opiskelijoille ja huolehdi, että käyt muuttamassa tallenteen julkisesta ei-julkiseksi ajan umpeuduttua.
Adobe Connectin opetuskäytön tuki

AC on periaatteessa helppokäyttöinen, mutta aloittelijan näkökulmasta toimintoja on melko runsaasti, joiden joukosta lyhyellä opastuksella löytyy tarvittavat toiminnot. Ota yhteyttä korkeakoulusi Vipu-yhdyshenkilöön.

 • No labels