OPIT

Kokemuksia Ohjelmistotuotannon ja -liiketoiminnan opettajilta

Yleisiä kokemuksia

Aloittelin keskusteluja useammankin opettajakollegan kanssa TVT-käytöstä opetuksessa. Yleensä sain vastauksia tyyliin "Lasketaanko Noppa?" tai "Mitäköhän se oikeastaan tarkoittaa?"

Harva oli käyttänyt Noppaa tai Optimaa enempää. Tosin vaikutti siltä, että kollegat kokivat TVT:n vahvasti perinteisen luento-opetuksen kontekstissa ja lähinnä sen suorana korvaajana. TVT:ta ei koettu tai pohdittu luento-opetuksen tukijana vaan sen jopa kokonaan poissulkevana vaihtoehtona. Varmasti osin juuri tämän ajatusmallin takia, oli kollegoideni suhtautuminen TVT:hen vähintäänkin skeptista, ellei jopa osan kohdalla varsin kielteistä.

TVT:n suurimmaksi ongelmaksi nähtiin, että se poistaa mahdollisuuden välittömään vuorovaikutukseen opiskelijoihin nähden. Tämä vuorovaikutus oli jokaisen opettajan, jonka kanssa keskustelin, tavoitteena omilla kursseillaan ja luennoillaan. Luentojen laittaminen webbiin koettiin tästä syystä kielteisesti. 

Sain myös eräältä kollegaltani kommentin, että TVT tuntuu "tunkevan" itseisarvoisesti mukaan opetukseen ja että opetus olisi jotenkin parempaa, jos siinä käytetään TVT:ta. Kollegani kyseenalaisti vahvasti tätä hänen mielestään vallalla olevaa yleistä käsitystä. Paras interaktio saavutetaan henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa ja TVT parhaimmillaankin jää siitä jälkeen ja pahimmillaan poistaa vuorovaikutuksen ja toistaa "puhuva pää" tyyppistä luennointia.

TVT koettiin myös työmäärältään suuremmaksi kuin perinteisemmät tavat. Oppimateriaalin ja tehtävien valmistaminen TVT-käyttöä ajatellen ja siirtäminen ja hallinnointi esim. Moodlessa tai Optimassa koettiin raskaammaksi ja kuormittavaksi.

Kuitenkin sain positiivisiakin kommentteja. Sain kuulla professorista, joka videoi luentonsa ja saattaa ne webiin opiskelijoille joko kertausta tai läsnäolon korvaamista varten. Valitettavasti kuulin tästä tätä tehtävää varten liian myöhään, enkä voinut häntä haastatella.

Kokemuksia Optimasta

Yleisin käytössä ollut TVT oli Optima. Tavoitteena Optiman käytössä oli opettajien ajansäästö erityisesti harjoitustöiden ohjeistuksen sekä palauttamisen hallinnoinnissa ja töiden arvioinnissa verrattuna sähköpostiin.

Lisäksi apua haettiin harjoitustyöryhmien muodostamiseen erityisesti tapauksissa, joissa opiskelijat eivät välttämättä tunne toisiaan. Samoin kysymykset kurssista toivottiin ohjautuvan Optimaan eikä opettajien sähköpostiin.

Kokemukset Optimasta harjoitustöiden hallinnassa ovat olleet pääosin positiivisia. Verrattuna sähköposti palautuksiin Optima säästää aikaa ja vaivaa. Viestintäkanavana Optima ei ole ollut yhtä onnistunut. Opiskelijat tuntuvan mieluummin käyttävän sähköpostia. Keskusteluryhmät auttoivat osaa opiskelijoista löytämään harjoitustyöryhmän, mutta useimmat löysivät ryhmän jotain muuta kautta.

  • No labels