OPIT

IRC

IRC (lyhenne sanoista Internet Relay Chat, puhekielessä irkki) on eräs Internetin pikaviestintäpalvelu (instant messenger), joka mahdollistaa reaaliaikaisen keskustelun Internet-käyttäjien välillä. IRC:n keskustelut käydään kirjoittamalla tekstiä ja lukemalla näytöltä muiden kirjoittamia viestejä. IRC:iin pääsee tarkoitusta varten tehdyllä asiakasohjelmalla tai joidenkin WWW-sivujen kautta.

Lähde: http://fi.wikipedia.org/wiki/IRC

Yhdistäminen Aalto-yliopiston shell-palvelimeen Aalto-verkosta

Windows

Mac OS X

Käynnistä PuTTY Tray

Käynnistä Terminal

Yhdistä osoitteeseen kosh.aalto.fi

Kirjoita: ssh kosh.aalto.fi

Kirjaudu Aalto-tunnuksillasi

Kirjaudu Aalto-tunnuksillasi

Yhdistäminen Aalto-yliopiston shell-palvelimeen muualta

Käytettäessä ssh-komentoa terminaalista pitää lisäksi määrittää käyttäjänimi, ellei se ole käytettävässä koneessa sama kuin kohdejärjestelmässä. Muissa kuin koulun koneissa käyttäjätunnus harvoin on sama kuin aaltotunnus, jolloin esim. koshiin saa yhteyden joko

ssh aaltotunnus@kosh.aalto.fi
tai
ssh -l aaltotunnus kosh.aalto.fi

irssi

Yhdistettyäsi kirjoita: screen irssi

Yhdistä IRC-palvelimeen: esim. /connect irc.cs.hut.fi (listoja IRC-palvelimista)

Anna itsellesi nimimerkki: /nick <uusi nimi>

Liity kanavalle: /join #kanava

Lopetus: ctrl + a d (pidä ctrl pohjassa ja paina ensin 'a' ja sitten 'd')

Kirjoita: exit

Palaat irssi-istuntoosi seuraavalla kerralla komennolla "screen -r"

Tarkempia ohjeita irssin käyttöön: http://irssi.org/documentation

Here is a short description on some of the commands in English:

Starting screen and IRC

screen irssi

Connecting to the IRC server

/server irc.cs.hut.fi

Changing your nickname

/nick your_nickname

Joining an IRC channel

/join #channel_name

Leaving an IRC channel

/part

Sending a private message

/msg name_of_recipient message

Finding out more information about a user

/whois nickname

Printing out the users on a channel

/names

Changing the topic of a channel

/topic new_topic

Giving operator rights to a user

/op nickname

Changing between windows in irssi

esc number

Closing a window in irssi

/window close

Scroll up to see previous discussions

page up

Scroll down

page down

Leave irssi to run in the background

ctrl a d

Resume to irssi

screen -r

Quit irssi altogether

/quit

Internet Relay Chat (IRC) is a protocol for live interactive Internet text messaging (chat) or synchronous conferencing. It is mainly designed for group communication in discussion forums, called channels, but also allows one-to-one communication via private message as well as chat and data transfer, including file sharing.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Relay_Chat

Connecting to the Aalto University shell within Aalto network

WindowsMac OS X
Run PuTTY TrayStart the Terminal
Connect to kosh.aalto.fiType: ssh kosh.aalto.fi
Log in using your Aalto accountLog in using your Aalto account

Connecting to the Aalto University shell from elsewhere

While using the ssh-command you need to specify your username unless it's the same as in the target machine. While using non-Aalto computers it's unlikely that the username would be the same, therefore you need to connect to kosh either

ssh aaltoaccount@kosh.aalto.fi
or
ssh -l aaltoaccount kosh.aalto.fi

irssi

After you have connected to the Aalto University shell

Type: screen irssi

Connect to a IRC-server e.g. /connect irc.cs.hut.fi (IRC Networks and Server Lists)

Join a channel /join #channel

Suspending your session ctrl + a + d (while holding ctrl first press 'a' and then 'd')

Type exit

You will resume your irssi-session the next time by typing "screen -r"

Further documentation about irssi: http://irssi.org/documentation

Here is a short description on some of the commands:

Starting screen and IRC

screen irssi

Connecting to the IRC server

/server irc.cs.hut.fi

Changing your nickname

/nick your_nickname

Joining an IRC channel

/join #channel_name

Leaving an IRC channel

/part

Sending a private message

/msg name_of_recipient message

Finding out more information about a user

/whois nickname

Printing out the users on a channel

/names

Changing the topic of a channel

/topic new_topic

Giving operator rights to a user

/op nickname

Changing between windows in irssi

esc number

Closing a window in irssi

/window close

Scroll up to see previous discussions

page up

Scroll down

page down

Leave irssi to run in the background

ctrl a d

Resume to irssi

screen -r

Quit irssi altogether

/quit

1 Comment

  1. Myös killoilla on omia, ehkä hieman kattavampia IRC-ohjeita kuin tämä, kannattaa katsoa: