OPIT

Hybridiopetus Aalto-yliopistossa

EN

Hybridiopetus on ajankohtainen teema Aalto-yliopiston opetuksessa, mutta aina ei ole selvää mitä se tarkoittaa ja miten se toteutetaan. Tämä ohje antaa perustiedot hybridiopetuksesta, sekä vinkkejä Aallossa saatavilla oleviin välineisiin ja tiloihin. Kaikkein nopeimmin pääset liikkeelle käymällä läpi alla olevan tarkituslistan.

Tarkistuslista

Ennen hybridiopetusta

 1. Harkitse, onko hybriditoteutus varmasti parhaiten opiskelijoiden oppimista palveleva toteutusmuoto. Apua tähän voit pyytää digitaalisen opetuksen asiantuntijoilta. 
 2. Tarkista, onko opetuksellesi varattu luokka luentotallennukseen soveltuva tila Wiki-sivulta ja mitä varusteita tilasta löytyy Aalto Booking -tilavaraussivulta.
 3. Tarvittaessa kysy koulultasi lainaan AV-laitteita tai hyödynnä välineiden lainaukseen Aallon Takeout-palvelua.
 4. Testaa hybridisession toteuttamista etukäteen jos mahdollista.
 5. Pyydä opiskelijoilta ennakkoon tieto siitä, ovatko he läsnä etänä vai kampuksella. Voit hyödyntää ilmoittautumisten keräämisessä MyCoursesista löytyvää Choice-aktiviteettia.
 6. Varaa riittävästi aikaa ennen session alkua rakenteen ja vuorovaikutuksen suunnitteluun.
 7. Jaa tarvittavat tilatiedot ja Zoom-/Teams-linkki opiskelijoille etukäteen.

Hybridiopetuksen aikana

    8. Tarkista opetustuokion alussa, että kaikki osallistujat kuulevat ja näkevät toisensa, ja että näytönjako toimii.
    9. Esittele tuokion rakenne ja ohjeista opiskelijoita miten puheenvuoroja, kommentteja ja kysymyksiä esitetään etänä sekä läsnä.
   10. Jos session aikana ilmenee ongelmia, ole yhteydessä Aallon aulapalveluun tai Aalto IT:n käyttäjätukeen. 


Mitä hybridiopetus tarkoittaa?

Hybridiopetus (engl. hybrid teaching) on kolmas vaihtoehto perinteisen lähiopetuksen ja verkko-opetuksen välimaastossa. Hybridiopetuksella tarkoitetaan tässä opetustilanteita tai sessioita, joissa samanaikaisesti osa opiskelijoista tai opettajista on mukana verkon kautta ja osa fyysisesti läsnä. Hybridiopetusta sisältävällä kurssilla voi olla myös kokonaan digitaalisia tai lähiopetukseen perustuvia osia.  

Hybridiopetuksen sukulainen on monimuoto-opetus (engl. blended learning), jossa samalla kurssilla on sekä kasvokkain että verkon välityksellä tapahtuvaa oppimista ja vuorovaikutusta. Monimuoto-opetuksella voidaan tarkoittaa myös lähiopetustilannetta, jossa läsnäolevien oppijoiden kanssa hyödynnetään digitaalisia välineitä. Monimuoto-opetus ei siis ole sama asia kuin hybridiopetus, mutta ne ovat hyvin lähellä toisiaan.

Hybridimallinen opetus ei korvaa jatkossakaan kokonaan verkossa tai kampuksella tapahtuvaa opetusta, tai näitä yhdistelevää monimuoto-opetusta. Hybridiopetus on pikemminkin yksi, opiskeluun joustavuutta tuova lisä opetusmenetelmien valikoimassa.

Milloin hybridiopetusta kannattaa käyttää?

Hybridiopetus vaatii opettajalta enemmän vaivannäköä kuin puhtaasti verkossa tai läsnä toteutettu opetus. Siksi sitä kannattaa hyödyntää vain silloin, kun se oikeasti tuo opetukselle lisäarvoa. Hyvillä välineillä ja perusasiat halliten, hybridiopetus rikastuttaa opetusta ja auttaa hahmottamaan vuorovaikutuksen erilaisia puolia etänä ja paikan päällä.

Yksi keskeinen arvo hybridiopetuksella on sen tuoma joustavuus opiskelijalle. Opiskelija voi mieltymystensä ja tilanteensa mukaan valita, saapuako paikan päälle, vai osallistuako etänä. Näin esimerkiksi kauempana asuvat, työssäkäyvät tai sairastuneet opiskelijat saavat etäosallistumisen mahdollisuuden, kun taas kampusopiskelua priorisoiva voi saapua opetustilaan. 

Hybridiopetus on hyvä muoto silloin, kun kurssilla on esimerkiksi useampi opettaja tai opetusassistentti. Yhdessä eri kanavien ja välineiden hallinta on huomattavasti helpompaa. Hybridiopetusta on mahdollista toteuttaa myös yksinään. Tuolloin ennakkovalmistelut on syytä tehdä erityisen tarkasti, jotta kaikki varmasti toimii opetustilanteessa.

Esimerkki hybridiopetuksen rakenteesta

Hybridiopetusta on kaikki sellainen opetus, jossa osallistuminen on samanaikaisesti mahdollista fyysisesti läsnä että etäyhteydellä.  

Eräs tyypillinen esimerkki onkin luentosalissa pidettävä luento, joka lähetetään salikameran avulla myös verkkoon reaaliajassa.

Esimerkki hybridisession rakenteesta: 

 

Opettaja tekee 

Läsnäolevat tekevät 

Verkko-osallistujat tekevät 

Välineet 

Aloitus 

Opettaja kertoo sisällöstä ja tavoitteista.  

Kuuntelevat ja näkevät esityksen tilan ruudulta. 

Etäosallistujat seuraavat Teamsin välityksellä, näkevät esityksen Teamsissa. 

Teams, Powerpoint 

Herättely 

Antaa herättelevän kysymyssarjan Presemossa, jakaa linkin Teamsissa.

Avaavat Presemo-osoitteen puhelimella.

Avaavat Presemo-osoitteen puhelimella tai koneella.

Presemo, Teams 

Keskustelu herätteestä 

Pyytää kommentteja herätteestä ja jakaa puheenvuoroja.

Kommentoi herätettä ja kuuntelee kommentteja tilasta ja kaiuttimista.

Kommentoi herätettä ja kuuntelee kommentteja Teamsin kautta.

Tilamikrofoni (Jabra, Catchbox tms), Teams 

Aiheen esittely 

Opettaja alustaa aiheesta esitysmateriaalin avulla.

Kuuntelevat ja näkevät esityksen tilan ruudulta. 

Etäosallistujat seuraavat Teamsin välityksellä, näkevät esityksen Teamsissa. 

Teams, powerpoint 

Ryhmä-keskustelut 

Jakaa ryhmät salissa ja pienryhmät (breakout rooms) Teamsissa.

Keskustelee ryhmänsä kanssa salissa.

Keskustelee ryhmänsä kanssa Teamsin pienryhmätilassa.

Teams 

Keskustelun koonti 

Pyytää kommentteja ryhmäkeskusteluista ja jakaa puheevuoroja ryhmien edustajille. Kirjaa digitaaliselle valkotaululle huomioita. 

Kommentoi herätettä ja kuuntelee kommentteja tilasta ja kaiuttimista.

Kommentoi keskusteluaan kuuntelee kommentteja Teamsin kautta.

Tilamikrofoni (Jabra, Catchbox tms), Teams, valkotaulusovellus (Flinga, Teams whiteboard, Jamboard) 

Lopetus ja palaute

Opettaja vetää yhteen session ja kertoo seuraavasta tapaamiskerrasta. Kerää pikapalautteen esim. Presemolla: Mikä toimi, mikä ei toiminut, mikä jäi epäselväksi?

Kuuntelevat, antavat palautteen puhelimella.

Etäosallistujat seuraavat Teamsin välityksellä, antavat palautteen puhelimella / koneella.

Teams, Presemo 

Miten huomioida opiskelijat hybridiopetuksessa?

Kerro selkeät ja yhdenmukaiset ohjeet kurssitöiden tekemiseen sekä etäopiskelijoille että luokkaopiskelijoille, jotta kaikki tietävät mitä odottaa. Varmista, että ohjeissa vastataan kysymyksiin Mitä? Miten? Missä? Ohjeissa voit esimerkiksi kertoa miten kysymyksiä voi esittää (chat/virtuaalinen viittaus jne.) tai miten mahdolliset ryhmätyöt tullaan toteuttamaan. 

Anna opiskelijoille mahdollisuus valita osallistumistapa. Mikäli luokkaan mahtuu rajoitettu määrä henkilöitä koronaohjeistuksen mukaisesti, tee etukäteen lista opiskelijoista, jotka tulevat paikan päälle. Tässä voit käyttää apuna esimerkiksi MyCoursesin Choice-aktiviteettia. 

Mieti miten voisit edistää yhteenkuuluvuutta ja ryhmäytymistä etäopiskelijoiden ja luokkaopiskelijoiden välillä. Voit kysellä opiskelijoiden toiveita poll-kyseyillä ja varmistaa silloin tällöin, että kaikki ovat mukana ja kuulevat. Voit myös kokeilla ryhmäytymistä edistäviä lyhyitä ryhmätehtäviä, jotka voivat liittyä vain löyhästi tunnin aiheeseen. Jos ryhmässä on mukana sekä luokka- että etäopiskelijoita, varmista etukäteen, että vähintään yhdellä luokkaopiskelijalla on mukana kannettava tai älypuhelin.

Hybridiopetuksen välineet ja tilat

Hybridiopetukseen soveltuvasti varustellut tilat

Kuinka haet opetustiloja ja studioita, joissa on mahdollista tallentaa kuvaa ja ääntä:

 • Avaa tilavarausjärjestelmä Asio booking.aalto.fi, avaa "Suodata varusteilla" -lisävalikko, valitse "Luentotallennus". Voit halutessasi rajata hakua myös rakennuksen ja muiden omiaisuuksien mukaan.
 • Millaisia ovat tilat joissa on luentotallennusvalmius: Tilat on varustettu yhdellä tai useammalla näytöllä/projektorilla ja videokameralla, äänentoistolla, langattomilla mikrofoneilla ja AV-työasemalla jossa valmiiksi asennettuna Panopto, Zoom ja Teams sovellukset.
 • (Asioon ollaan suunnittelemassa tiettyjä varustelukokonaisuuksia, jotka helpottaisivat oikean tilan löytymistä.)
 • Harjoittele hybridisession valmistelua ja vetämistä verkkosimulaattorilla, joka tutustuttaa luentotallennus-luokkien AV-laitteiden käyttöliittymään nimeltä "Snowflake". (Jos simulaattori ei toimi, kokeile avata se toisella selaimella).


BYOD-ratkaisu

Olemassa oleviin tiloihin on mahdollista myös tuoda mukanaan mobiilivälineitä. Lue valmiista esimerkistä, miten voit toteuttaa hybridiopetusta mobiilivälineillä täältä. Voit vuokrata välineitä Takeoutista. Alle on listattu hybridiopetukseen saatavilla olevat vuokravälineet:

Erilaisia välineitä on mahdollista ostaa Dustin-verkkokaupasta laitokselle tai omaan käyttöön.

Millaista tukea on saatavilla hybridiopetuksen toteuttamiseen?

Asiantuntija avuksi hybridiopetuksen käynnistykseen

Aallon Digitaaliset oppimisympäristöt -tiimi tukee hybridiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksen käynnistämisessä. Voit olla yhteydessä suoraan oman korkeakoulusi digitaalisen opetuksen asiantuntijaan. Yhteystiedot löytyvät aalto.fi -sivulta. Voit myös varata keskusteluajan kenen tahansa digiopetuksen asiantuntijan kanssa Varaa asiantuntija –palvelun kautta.

Asiantuntijat auttavat sinua suunnittelemaan hybridiopetussessioita sekä valikoimaan sopivia työtapoja, työkaluja ja tiloja. Voit myös pyytää asiantuntijan mukaasi ensimmäisen hybriditoteutuksesi alkuun, tukemaan ja havainnoimaan. Tällöin voitte yhdessä suunnitella sessiota etukäteen, ja asiantuntija osallistuu esimerkiksi ensimmäiset 15 minuuttia toteutuksen aluksi.

Uutta! Aalto-yliopistoon on vuoden 2021 aikana avautumassa uusia erityisesti hybridiopetukseen soveltuvia ja opetusteknologian käyttöä tukevia tiloja. Näistä tiloista, joihin voi saapua tutustumaan ja kokeilemaan, tiedotetaan lisää syksyn 2021 aikana!

Tekninen tuki hybridiopetustiloissa

Hybridiopetuksen välineiden teknisissä ongelmissa auttaa Aalto IT:n Käyttäjätuki, sekä akuutissa salin tekniikan ongelmissa rakennuksen aulapalvelu. Aulapalvelun ja Aalto IT:n yhteystiedot löytyvät opetustilasta, useimmiten tilan edessä olevalta pöydältä.