OPIT

Events

Oodi-koulutukset

Tiedustelut: oodi@aalto.fi

MyCourses-koulutukset

Trainings

Turnitin-koulutukset / Turnitin trainings

Järjestetään 4-5 kertaa lukuvuoden aikana sekä pyynnöstä, mielellään useammalle henkilölle kerrallaan, tiedustelut: turnitin@aalto.fi.

Aiheita esim. Turnitinin käyttö opinnäytteiden ohjauksessa ja arvioinnissa, Turnitin MyCoursesissa -perusteet, Turnitin apuna hakemusten tarkastamisessa.

Aalto-yliopiston Turnitin-ohjesivut opettajille ja opiskelijoille.

****

Turnitin trainings or consulting are arranged by request, enquirys: turnitin@aalto.fi.

Subjects for example: Turnitin usage in thesis supervising and assessing, Turnitin in MyCourses basics.

Aalto University Turnitin manual for teachers and students.


Muu koulutus

Katso lisätiedot koulutuksista


  • No labels