OPIT

About this site

VipuPiste on tiedon jakamisen paikka

Kun opetus siirtyy osaksi tai kokonaan verkkoon, myös opetuksen suunnittelu muuttuu. Uudessa oppimiskulttuurissa tutkimus, opettaminen ja opiskelu lähestyvät toisiaan. Yhteistä niille on tutkiva ja aktiivinen asenne tietoa kohtaan sekä yhteisöllisyys. Opetusteknologia tarjoaa tähän vuorovaikutuksellisiä välineitä ja verkko loputtoman tietovaraston tutkittavaksi. Opiskelijan oppimisprosessi dokumentoituu ja tulee näkyväksi.

 VipuPiste-wiki on tarkoitettu hyvien käytänteiden jakamiseen, tapahtumista tiedottamiseen ja ohjeiden jakeluun. Wikiä ylläpitää Vipu-tiimi, eli Aalto-yliopiston Tutkimuksen ja opetuksen strategisen tuen Tieto- ja viestintäteknikka opetuksessa -tiimi. Suosittelemme vierailua myös AaltoPilvessä ja yksikön sivuun Insidessa (intranet). Aaltolaisille on lisäksi Inside-intranetissä yksityiskohtaiset kuvaukset TOSTin palveluista.


Vipu-tiimi edistää tieto- ja viestintätekniikan (TVT) käyttöä osana Aalto-yliopiston opetusta, opiskelua ja tutkimusta.

Vipu tarjoaa opetuksesta vastaaville henkilöille tukea opetuksen suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Vipun tukimuotoja ovat mm. konsultointi, koulutus, työpajat ja verkostoituminen. Tukea sovelletaan kuhunkin tilanteeseen sopivalla tavalla siten, että opettajat voivat tarkastella ja kehittää nykyisiä toimintatapojaan.

Tehtäviämme

 • Tieto- ja viestintätekniikan käytön edistäminen, kehittäminen ja arviointi opetuksessa, opiskelussa ja tutkimuksessa
 • Tarkoituksenmukaisten välineiden ja alustojen tarjoaminen ja kehittäminen opetukseen, opiskeluun ja muuhun yhteistoimintaan
 • Henkilökunnan innostaminen, ohjaus ja kouluttaminen TVT:n opetus- ja tutkimuskäytössä
 • Yliopiston sekä sen yksiköiden ja henkilökunnan kehittämishankkeiden tukeminen
 • Kiinteä yhteistyö yliopiston muiden opetuksen ja tutkimuksen tukipalveluiden kanssa

Toimintaamme

 • Sovellusten ja järjestelmien yliopistonlaajuinen käyttöönotto ja kehittäminen (mm. Noppa, Optima, Moodle, blogit, wikit, Second Life).
 • Järjestelmien ja sovellusten käyttötapausten ja esimerkkien tuottaminen opetuksen, opiskelun ja tutkimuksen tueksi
 • Avoimen kurssimateriaalituotannon (OpenCourseWare) käynnistäminen sekä toimivien tuotanto- ja jakeluprosessien rakentaminen.
 • Paikallinen kehittämisen ohjaus ja tuki opettajille kaikilla kampuksilla.
 • Verkostoituminen toiminnasta ja aihealueesta kiinnostuneiden kanssa
 • Keskusteleva kiertue kaikissa kouluissa ja tiedekunnissa, jonka aikana kehitetään yhteistyötä sekä esitellään yksikön toimijat, toimintaa ja tavoitteita.
Ota yhteyttä Vipu-tiimiin vipu(at)aalto.fi

 


Additional information / Muita sivuja


VipuPiste is for sharing information about eLearning

We

See also other sites of interest:

 • "Teaching - shaken and stirred" presents stories of teachers at Aalto with a personal and inspiring teaching methods.
 • "Good practices and inspiring examples" provides showcases of teaching and learning related projects in Aalto University.
 • "Aalto Cloudinfo" provides information about public cloud services that complement those IT-services available for the members of Aalto University in their work and studies.

Vipu Team supports and encourages the use of information and communication technology (ICT) as a tool for teaching and learning.

The team evaluates, develops and supports ICT usage in teaching, studying and research by

 • Offering and developing appropriate  tools and services for teaching, studying and research
 • Encouraging, supporting, training and guiding our academic staff in using ICT in teaching and research
 • Supporting and coordinating internal education development projects in Aalto University

Our aim is to perfect the teachers in being able to choose the appropriate methods and tools in different contexts to reach their pedagogical goals in teaching. In practice, we make

 • Pedagogical development of blended learning in collaboration with teachers
  • Appropriate and useful blending of ICT in teaching and studying – context based tailoring of the learning environment to enhance learning
  • Instruction, consultation, education, workshops – support availability on campuses
  • Guides, exemplars, examples and training – cultural change through gradual development steps
 • Learning and related system’s evaluation, definition, testing, implementation, support and consultation
  • Benchmarking, support through helpdesk, research collaboration – professional development work in academic environment
 • Developing work and support processes
  • Networking, collaboration, service production – comprehensive focus
  • Quality enhancement – process development in eLearning

Please contact vipu(at)aalto.fi