OPIT

Kv. kaksoistutkintojen tilastointi alkaa

Opinto-oikeuksien merkintätavalla vaikutusta tutkintotodistusliitteen tulostamiseen

Tiedotteen sisältö:

 

Uuteen käytäntöön siirtymisen vaiheet ja aikataulu

Huhtikuun loppupuolelta 2017 alkaen Oodista viedään Virtaan tilastointia varten tiedot kv. yhteis- ja kaksoistutkinnoista. 

Tätä tarkoitusta varten otetaan käyttöön uusi tapa merkitä kaksoistutkintojen opinto-oikeuksia Oodiin. Samalla saadaan kaksoistutkintojen kuvaustekstit tulostumaan tutkintotodistuksen liitteelle aiempaa yhtenäisemmin.

 • pe 31.3.2017 mennessä koulut antavat kuvaustekstit uusia DDA-alkuisia opintokohteita varten Webropol-lomakkeella. Kun tiedot on tallennettu Oodiin, opintokohteen koodi näkyy wikisivulla: https://wiki.aalto.fi/display/opintokohdekoodit/Kaksoistutkintojen+koodit
 • viimeistään 4.4. OPIT on lisännyt DDA-koodit Oodiin
 • 4.4. ei voi tulostaa kaksoistutkintojen todistuksia, sillä tuolloin vaihdetaan Oodiin kaksoistutkintojen tulostustapa ja tehdään tarvittavat muutokset opintokohteisiin (DD-koodien lajiksi vaihdetaan ”Tarkenne”)
 • ke 5.4. - to 13.4. eli pääsiäiseen mennessä kouluilla merkitään kaksoistutkintoa suorittaville uudet opinto-oikeudet takautuvasti 1.1.2016 alkaen: DDA-alkuiset opinto-oikeudet tilastointia varten, sekä samalla DD-alkuiset opinto-oikeudet, jos ne ovat jo tiedossa ja ellei niitä ole jo aiemmin merkitty.
 • ke 5.4. alkaen kaksoistutkintojen tutkintotodistusten liitteiden tulostaminen tapahtuu uuden käytännön mukaisesti. Kaksoistutkintojen tutkintotodistuksen liitteen ja Diploma Supplementin tulostamisessa käytetään päivitettyjä ohjeita.

 

Uusi tapa merkitä kaksoistutkintojen opinto-oikeuksia

Tilastointia varten kaksoistutkintoja koskevat opinto-oikeudet merkitään uudella tavalla takautuvasti vuoden 2016 alusta alkaen siten, että opiskelijalla olisi opinto-oikeudet näihin heti, kun ne ovat tiedossa. Samalla ratkaistaan aiemmassa käytännössä esiin tulleita todistusten tulostamisongelmia eri tyyppisissä kaksoistutkinnoissa. Lisäksi käytännöt yhtenäistetään maisteri- ja tohtoritasolla saman logiikan mukaisiksi.

Kaksoistutkintoon liittyen opiskelijalle merkitään muiden opinto-oikeuksien lisäksi kaksi opinto-oikeutta:

 • DDA-alkuinen opinto-oikeus (”double degree agreement”, sis. kuvauksen sopimuksesta, johon kaksoistutkinto perustuu)  sekä
 • DD-alkuinen opinto-oikeus (sis. kuvauksen, mistä yliopistosta opiskelija voi saada toisen todistuksen).

Kv. kaksoistutkintojen tilastointi tapahtuu DDA-alkuisen opinto-oikeuden (laji = Kv kaksoistutkinto) perusteella.

Tilastoinnissa noudatetaan kansallisen OKSA-sanaston mukaisia määritelmiä, joissa todistusten lukumäärä on merkitsevä erottava tekijä:

  • Kv. yhteistutkinto:

Tutkinto, jonka opiskelija saa kahden tai useamman korkeakoulun (vähintään yksi suomalainen ja yksi ulkomainen korkeakoulu) yhdessä kehittämän ja järjestämän koulutusohjelman suorittamisesta. Yhteistutkinnon suorittamisesta annetaan yksi tutkintotodistus.

  • Kv. Kaksoistutkinto:

(Kaksois-)Tutkinto, jonka opiskelija saa kahden eri maissa sijaitsevan korkeakoulun  opintojen suorittamisesta. Kaksoistutkinnon suorittamisesta opiskelija saa kaksi virallista tutkintotodistusta.

Käytännössä Aalto-yliopiston kaikki kansainväliset yhteis- ja kaksoistutkinnoiksi nimitetyt tutkinnot merkitään tilastointia varten kv. kaksoistutkinnoiksi, koska yhdestäkään tutkinto-ohjelmasta ei anneta kansainvälisen sopimuskumppanin kanssa yhtä yhteistä todistusta.

Jos opiskelijalla on opinto-oikeus maisteriohjelmaan, jossa kaikki suorittavat kaksoistutkinnon, käytäntö on sama eli koulutusohjelma-opinto-oikeuden lisäksi opiskelijalle annetaan sekä DDA-alkuinen että DD-alkuinen opinto-oikeus.

Kaksivuotisissa maisteriohjelmissa, joista 1. tai 2. vuosi on opiskelua Aalto-yliopistossa ja toinen vuosi ulkomaisessa yliopistossa, noudatetaan lakimies Timo Syrjälän ohjeen mukaista käytäntöä: kaksoistutkinnon opinto-oikeudet merkitään alkamaan aina ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien. Jos opiskelija aloittaa opiskelun Aalto-yliopistossa toisena opiskeluvuonna, merkitään hänen opinto-oikeutensa alkavaksi vuotta aiemmin eli hän aloittaa Aalto-yliopistossa jatkavana opiskelijana.

Opinto-oikeuksien perusteella tulostuvat kuvaukset tutkintotodistuksen liitteelle

Tulostusesimerkki tutkintotodistuksen liitteen alkuosasta:

DDA- alkuiset ja DD-alkuiset opintokohteet ja niihin sisältyvät kuvaustekstit

 

Otetaan käyttöön uusia, DDA-alkuisia opintokohteita (Double Degree Agreement) kullekin kaksoistutkintoja tuottavalle sopimukselle

Koulujen LES-henkilöt lisäävät jokaista kv-kaksoistutkintoja tuottavaa sopimusta seuraavat tiedot wikiin: https://wiki.aalto.fi/display/opintokohdekoodit/Kaksoistutkintojen+koodit

 • organisaatio eli minkä koulun sopimus on kyseessä
 • kutakin kaksoistutkintosopimusta kuvaava kuvaus, joka tulostuu tutkintotodistuksen liitteelle. Kuvaus tarvitaan suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi (ks. esimerkkejä alempana). Kuvaus merkitään Oodissa opintokohteen ”Kuvaus” –välilehden ”Suoritustapa” –kohtaan
 • koulutusohjelman oodi-koodi, jos kaikki ohjelmassa opiskelevat saavat kaksoistutkinnon mainitun sopimuksen mukaisesti
  • Huom! Jos kuvausteksti on jo Oodissa pelkkiä kaksoistutkintoja tuottavan koulutusohjelman ”Kuvaus” –välilehden ”Suoritustapa” –kohdassa, riittää koulutusohjelman Oodi-koodin lähettäminen tiedoksi. Kuvausteksti voidaan tällöin siirtää koulutusohjelman koodilta DDA-koodille.


OPIT luo saatujen tietojen pohjalta DDA –alkuiset opintokohteet, joiden koodi rakentuu 2-3 osasta, joiden välissä on väliviiva: 1) DDA, osissa 2) ja 3) maisteri- tai tohtoriohjelman lyhenne tai Cotutelle tai kahdenkeskisen kaksoistutkinnon olleessa kyseessä sopimuksen organisaatioiden Oodi-lyhenteet tai vastaavaa.

Esimerkkejä DDA -koodeista ja sopimuksia kuvaavista teksteistä:

 1. DDA-SELECT (tämä koodi on jo Oodissa)
  • Tutkintotodistuksen liitteelle tulostuva kuvaus on sama, mitä on käytetty maisteriohjelman yhteydessä aiemmin: ”Master's Degree Programme in Environomical Pathways for Sustainable Energy Systems (SELECT) on Erasmus Mundus -ohjelma, jonka Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu ja insinööritieteiden korkeakoulu yhdessä ovat toteuttaneet yhteistyössä seuraavien yliopistojen kanssa: Kungliga Tekniska Högskolan, Ruotsi; Politecnico di Torino, Italia; Eindhoven University of Technology, Alankomaat; Universitat Politècnica de Catalunya, Espanja; AGH University of Science and Technology, Puola ja Instituto Superior Técnico, Portugali.”
 2. DDA-ELEC-ITMO
  • Tulostuva kuvaus: ”Tutkinto on suoritettu Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun ja yliopiston St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics University väliseen sopimukseen perustuvassa kaksoistutkinto-ohjelmassa. ”
 1. DDA-Cot-…
  • Tulostuva kuvaus tähän tapaan: ”Tutkinto on suoritettu cotutelle-yhteisohjaussopimuksen puitteissa.”
”DD-” -alkuisten opintokohteiden käyttöä jatketaan
 • OPIT lisää ja ylläpitää opintokohteita Oodissa
 • jos kaksoistutkintotodistuksen myöntävän yhteistyöyliopiston DD-alkuinen opintokohde puuttuu Oodista, ilmoita asiasta osoitteeseen oodi@aalto.fi
 • opintokohteen laji on ”Tarkenne” (aiemmin lajina oli ”Tutkinto”)
 • kaikissa DD-koodeissa on saman kaavan mukainen kuvausteksti

Esimerkki:

 1. DD-KTH
  • Tulostuva kuvaus: ” Tutkinnon suorittanut voi saada tähän tutkintoon kuuluviin opintoihin liittyen tutkintotodistuksen myös yliopistosta Kungliga Tekniska högskolan (kaksoistutkinto).”

Aiempia, tohtoritasolla käytettyjä DDD-alkuisia opintokohteita ei jatkossa enää käytetä

Kauppakorkeakoululla ja ARTSissa on ollut muutama DD-koodi, joiden sisältämästä kuvaustiedosta sopimusta koskeva osa siirretään DDA-alkuiselle koodille.

Yksi poikkeustapaus, jossa tutkintotodistuksen liitteen tulostuvaa tekstiä on täydennettävä käsin
 • Yllä esitetyillä toimenpiteillä jäljelle jää enää yksi tapaus, jolloin tutkintotodistuksen liitteelle joudutaan lisäämään tietoja käsin: tutkinto, jossa opiskelija voi saada useamman kuin kaksi tutkintotodistusta. Näiden tutkintotodistusten liitteet voidaan lähettää täydennettäväksi Näillekin opiskelijoille kuitenkin merkitään opinto-oikeuksiin kaikkien niiden yliopistojen DD-koodit, joista opiskelija voi saada tutkintotodistuksen Aallon todistuksen lisäksi.

 • Ilmoittautuminen syys- ja kevätlukukaudelle 2.5.-15.9.2017 (Uudet opiskelijat ilmoittautuvat saamiensa ohjeiden mukaan.)

 • Kevätlukukauden 2018 ilmoittautumistietojen muuttaminen mahdollista WebOodissa 27.11.2017-15.1.2018, jolloin kevään poissaoloilmoittautumisen voi muuttaa läsnäoloksi. Läsnäolon sen sijaan voi muuttaa poissaoloksi vain opiskelijapalvelupisteessä ilmoittautumisaikana.

 

Inton lukukausi-ilmoittautumiseen liittyvät tekstit päivitetään heti kun saadaan asiat eri tahoilta vielä tarkastettua, viimeistään on tarkoitus saada tekstit käännöksineen valmiiksi huhtikuun puoleen väliin mennessä. Heli Heinolalta tulee erillinen viesti koulujen/tohtoriohjelmien Into-yhdyshenkilöille kun tekstit ovat Inton pankissa päivitettyinä tulevalle lukuvuodelle.