Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tervetuloa Aalto-yliopiston yhteisen Noppa - kurssiportaali -projektin tiedotussivuille. Näille sivuille on koottu tietoa Nopan kehityksestä ja käyttöönotosta koko Aalto-yliopistossa. Sivusto tulee olemaan käytössä Aallon yhteisen Noppa - projektin ajan.

Noppa - kurssiportaali on julkaistu osoitteessa noppa.aalto.fi .

Ajankohtaista
  • No labels