Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSivuaineen perustiedot

Koodi: SCI3030

Laajuus: 20-25 op

Kieli: Suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Eila Järvenpää

Kohderyhmä: Tekniikan alan kandidaattiopiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden korkeakoulujen opiskelijat. Sivuaine on tarkoitettu muille kuin Informaatioverkostot-pääaineen opiskelijoille.

Haku: Ei erillistä hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: Opiskelijamäärää ei ole rajoitettu. Osallistujamäärää sivuaineen kursseille voidaan rajata.

Esitiedot: CS-A1110 Ohjelmointi 1 (ensisijaisesti Perustieteiden korkeakoulun opiskelijoille, mutta myös muut sivuaineopiskelijat voivat valita tämän) tai CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 (muiden Aallon koulujen opiskelijoille).

*HUOM. Ohjelmointikurssit suoritetaan pareittain: suoritetaan joko CS-A1111 Ohjelmoinnin peruskurssi Y1 & CS-A1121 Ohjelmoinnin peruskurssi Y2 tai CS-A1110 Ohjelmointi 1 & CS-A1120 Ohjelmointi 2. Perustieteiden korkeakoulun opiskelijat suorittavat aina Ohjelmointi 1 ja Ohjelmointi 2 -kurssit.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Informationsnätverk, Information Networks.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineopinnot antavat kandidaattiopiskelijalle perustiedot ihmisestä informaation ja tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologian käyttäjänä sekä yrityksistä ja organisaatioista kyseisen teknologian hyödyntäjinä.  Sivuaineopintojen aikana opiskelijalle kehittyy ymmärrys käyttäjälähtöisestä tieto- ja viestintätekniikasta. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on edellytykset kartuttaa osaamistaan tieto-, viestintä- ja visualisointiteknologiasta sekä teknologian käytettävyydestä.

 Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

Periodi

Pakolliset, jos ei ole suoritettu muissa opinnoissa:CS-A1120
CS-A1121

Ohjelmointi 2/*
Ohjelmoinnin peruskurssi Y2*

5

IV-V
III-V

TU-A1100

Tuotantotalous 1

5

I-II, III-IV, V

CS-C3120

Human-computer Interaction

5

I-II

TU-C9270

Introduction to Networks

5

I-II

Valitse seuraavista siten, että sivuaineen laajuus täyttyy:TU-C9281

Viestintä ja organisaatiot

5

I-II

CS-C2000

Ihminen havaitsijana

5

III-IV

TU-C1010

Ihminen ryhmässä

5

I-II

TU-C3021

Managing knowledge and knowledge-intensive organizations

5

IV-V