Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadataSivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3070

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuprofessori: Henrik Haggrén

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu Aalto-yliopiston tekniikan alan koulujen kandidaattiopiskelijoille (CHEM, ELEC, SCI) lukuun ottamatta Insinööritieteiden kandidaattiohjelman opiskelijoita, jotka haluavat siirtyä opiskelemaan maisterivaiheessa Geoinformatics –ohjelmaan (GIS). Huomioithan, että siirtymisen periaatteet koskevat pääosin 1.8.2016 jälkeen aloittaneita kandidaattiopiskelijoita ja siirtyessä GIS-ohjelmaan muista Aallon tekniikan alan korkeakouluista kandidaatintutkinto tulee lisäksi olla suoritettuna tietyllä keskiarvolla.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Geoinformatik;  Geoinformatics

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuaineen pakolliset opinnot

15

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

YYT-C3001

Management of environmental data and information

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot

10

Valitse näistä kaksi kurssia (10 op)

ENY-C2002

Energia ja ympäristö5

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka  5

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka 5

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

YYT-C2001

Hydrologian ja hydrauliikan perusteet

5

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

 5

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu

5