Mechatronics Exercises

Workspace Navigation

BLE-majakat Arduino-ohjauksella

Toteutamme BLE-majakoihin perustuvan matkapuhelimella toteuttavan toimilaiteohjauksen. 

  • No labels
No files shared here yet.