Child pages
  • Copy of T-106.1111 Lapio-wiki palautettu
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kurssiesite

Laajuus

2   op

Periodi

12 + 10 (periodi) I

Tavoitteet

Opiskelijan tutustuttaminen opiskelukäytäntöihin, olennaisiin opiskelua tukeviin tahoihin sekä tietojärjestelmien käyttöön Teknillisessä korkeakoulussa.

Sisällön kuvaus

Opiskelukäytännöt sekä olennaiset opiskelua tukevat tahot. Tietotekniikan ja tietoliikenteen hyötykäyttö Teknillisessä korkeakoulussa.

Esitietovaatimukset


Korvaavuudet

Korvaa opintojaksot Eri-0.1145 ja T-106.1001 / T-106.001 tai T-106.1002 /T-106.002.

Kohderyhmä


Suoritustapa

Luennot ja pakolliset harjoitukset.

Arvosteluperusteet

Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

Kurssimateriaalipaketti

Opetuskielet

FI. Suomi ja ruotsi