Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Tutkimuslaitoksissa KEKO-hankkeesta vastaavat:

Johtava tutkija Pekka Lahti, VTT, pekka.lahti@vtt.fi, p. 040 500 4817

Tutkija Jukka Heinonen, Aalto-yliopisto, jukka.heinonen@aalto.fi, p. 050 577 1831

Erikoistutkija Ari Nissinen, Suomen ympäristökeskus, ari.nissinen@ymparisto.fi, p. 0400 148 813


  • No labels