Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimushankkeen raportoinnin määräaika on 31.3.2013, joten taydennyksiä (kuten TP 3:n raportti) on vielä tulossa.

Hankkeen loppuraportti:

Kaupunkikehityksen ekotehokkuuslaskurit, KEKO A-projektin loppuraportti

Hankkeen väliraportit:

1. Alueellisen ekotehokkuuden määrittely

2. Ekotehokkuuden arviointityökalujen tarvekartoitus

3. Sustainable Building SB11 konferenssin (2011) esityksiä KEKO-projektin ja kaupunkikehityksen ekotehokkuuden arvioinnin kannalta

4. Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin

    Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin, liite 1 - Alueellisten ekolaskureiden vertailutaulukko

    Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin, liite 2 - Alueellisten ekolaskureiden vertailutaulukko, tiivistelmä

    Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin, liite 2 - Alueellisten ekolaskureiden vertailutaulukko, englanninkielinen tiivistelmä

5. Ekologisen ja ekotehokkaan kaupungin kehitysnäkymät

Artikkelit ja esitykset

SB11: It takes only two hours to get a rough estimate of urban eco-efficiency -PRESENTATION

SB11: It takes only two hours to get a rough estimate of urban eco-efficiency -PAPER

SB11: Neighborhood eco-efficiency - a Finnish perspective -PAPER

Säynäjoki E, Kyrö R, Heinonen J & Junnila S (2012) An assessment of the applicability of three international neighbourhood sustainability rating systems to diverse local conditions, with a focus on Nordic case areas. International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, Vol. 3, No. 2, June 2012, 92-100.

CIB 2012: Improving eco-efficiency of the built environment – tools for local action; saatavissa: http://www.irbnet.de/daten/iconda/CIB_DC24169.pdf

  • No labels