Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KEKO A-projektin loppuraportti

Vastuutaho: VTT

Toteutus: VTT, SYKE ja Aalto-yliopisto

Sisältö

KEKO A-projektin loppuraportti sisältää yhteenvedon tutkimushankkeen keskeisistä tuloksista.

Raportin pohjana ovat seuraavat KEKO A-projektin työraportit työpaketeista TP 1-3:

  • TP1/1: Alueellisen ekotehokkuuden määrittely (Pekka Lahti, Jukka Heinonen, Ari Nissinen, Jari Rantsi, Jyri Seppälä & Eeva Säynäjoki)
  • TP1/2: Ekotehokkuuden arviointityökalujen tarvekartoitus (Appu Haapio & Pekka Lahti)
  • TP1/3: Sustainable Building SB11 konferenssin (2011) esityksiä KEKO-projektin ja kaupunkikehityksen ekotehokkuuden arvioinnin kannalta. (Pekka Lahti & Eero Puurunen)
  • TP2/1: Katsaus tarjolla oleviin ekolaskureihin (Eeva Säynäjoki, Jukka Heinonen, Jari Rantsi, Mika Ristimäki, Ari Nissinen, Jyri Seppälä, Pekka Lahti & Appu Haapio)
  • TP3/1: Ekologisen ja ekotehokkaan kaupungin kehitysnäkymät. 40 englanninkielistä kirjaa kaupunkikehityksen ekologiasta, ekotehokkuudesta ja niiden arvioinnista. (Pekka Lahti, Appu Haapio, Åsa Nystedt, Eero Puurunen, Pekka Tuominen & Irmeli Wahlgren)
  • TP3/2: Ekolaskurien ja niiden ympäristötietopohjan tutkimus- ja kehittämistarpeet. (Ari Nissinen, Jari Rantsi, Antti Rehunen, Mika Ristimäki, Jyri Seppälä, Pekka Lahti, Jukka Heinonen & Eeva Säynäjoki)

Loppuraportti

Kaupunkikehityksen ekotehokkuuslaskurit, KEKO A-projektin loppuraportti

  • No labels