Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri - KEKO B

KEKO B on jatkohanke KEKO A:lle. Hankkeessa kehitetään KEKO-työkalu. KEKO-työkalun lähtökohtana on aiemmassa KEKO A -hankkeessa tehty tutkimus, jossa kartoitettiin ekotehokkuuden määrittämiseen kohdistuvia tarpeita, arvioitiin olemassa olevia työkaluja ja laadittiin ehdotus uuden ekolaskurin ratkaisuiksi. Laskentamallin laatiminen perustuu tieteelliseen tutkimukseen, ja siinä hyödynnetään SYKEssä, VTT:llä ja Aalto-yliopistossa aiemmin kehitettyjä menetelmiä. Työkalun toimivuus varmistetaan laajalla testikäytöllä hankkeeseen osallistuvissa kaupungeissa ja yrityksissä.

Hankkeessa tuotetaan perustyökalu, jota SYKE ryhtyy ylläpitämään. Työkalun saatavuus sekä päivittämis- ja kehittämismahdollisuudet on näin varmistettu myös hankkeen päättymisen jälkeiselle ajalle. Perustyökalu tarjotaan konsulteille ja muille kiinnostuneille tahoille jatkokehitettäväksi. Hankkeessa pyritään edesauttamaan kaupallisten sovellusten ja tuotteiden syntymistä sekä Suomessa että kansainvälisille markkinoille.

 

Lisätietoja KEKO B hankkeesta löytyy Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämiltä KEKO B - hankesivuilta: Kaupunkien ja kuntien alueellinen ekolaskuri - KEKO B

 


Kuntien ekotehokkuuteen kehitteillä työkalupakki

VTT, Aalto-yliopisto ja Suomen ympäristökeskus kehittävät yhteistyössä kaupunkien ja yritysten kanssa yhdyskuntarakentamisen ekotehokkuuden arviointityökaluja.

Työkaluja kehitetään eri käyttötilanteisiin soveltuviksi siten, että niiden tuottama tieto on luotettavaa ja vertailukelpoista. 

Markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla laaja kirjo kansainvälisiä ja kotimaisia aluenäkökulman sisältäviä arviointityökaluja. Ongelmana on valinnan vaikeus.

Lisäksi erityisesti kansainväliset kaupalliset arviointityökalut ovat kalliita. Siksi työkalujen käyttö on jäänyt melko vähäiseksi. Ilmastotavoitteiden kanssa painivat kaupungit ja aluekehitystoiminnassa mukana olevat yritykset tarvitsevat kuitenkin nopeasti toimivia apuvälineitä, jotta toiminta on tehokasta ja resurssit kohdistetaan järkevästi.

KEKO – Kaupunkien ja kuntien aluetasoiset ekolaskurit -hanke kuuluu Tekesin Kestävä yhdyskunta -ohjelmaan.

Ensimmäiset tulokset julki lokakuussa 2011

Helmikuussa 2011 käynnistynyt hanke jakautuu kahteen osaan. A-osassa aluetasolle soveltuvista ekotehokkuuden arviointimenetelmistä kootaan työkalupakki ja tutkimustarpeet työkalujen jatkokehitystä varten selvitetään.

B-osassa työkalupakkia kehitetään edelleen yhteistyökumppaneiden tarpeita vastaavaksi. Tutkijat demonstroivat ja testaavat kehitettävien työkalujen käyttöä hankkeen yhteistyökumppaneiden aluekehityskohteissa.

Ensimmäinen KEKO-hankkeen seminaari järjestettiin SB11-konferenssin yhteydessä Helsingissä lokakuussa 2011.

KEKO-hankkeen yhteistyökumppanit:

Espoon kaupunki

Helsingin kaupunki

Joensuun kaupunki

Kokkolan kaupunki

Kotkan kaupunki

Kouvolan kaupunki

Kuopion kaupunki

Lahden kaupunki

Lappeenrannan kaupunki

Lohjan kaupunki

Mikkelin kaupunki

Porin kaupunki

Porvoon kaupunki

Rovaniemen kaupunki

Skanska Talonrakennus Oy - Kodit

Tampereen kaupunki

Vantaan kaupunki

 YIT Rakennus Oy

Ympäristöministeriö

                   

                                     

  • No labels

4 Comments

  1. Anonymous

    Cheap Authentic Perez Royals Jerseys often be a awe-inspiring sunflower or potentially gigantic pumpkin.t to make sure you rooked. Cheap Elite Forsythe Youth Jerseys So, we should buy any one that cloth first because it is much easier to be sewn.and even customers discover our selves your animal being worried regarding sleep loss took place . advises they manufacture some right after i ordered what they're having to fret, As opposed directly might take a short time to have a look on aloud the sack trent will get. Cheap Youth Ambriz Elite Jerseys DVMlpdSINA
  2. Anonymous

    Cheap Straily Limited Jerseys Also, adventurers is likely to be usually shifting groups, which often significantly reduces concerns causing that it is more painful so that you can sense safe wasting loads of cash by means of an NFL jacket.I knew a boy instruction online elementary school who weighed over 300 pounds (I'm not sure of his exact weight, but 300 is actually a conservative guess). Cheap Womens Freese Limited Jerseys FIFA said buyers can request not more than four seats per match and also a maximum of seven matches.This really is indefensible. Cheap Nike Rasmus Angels Jerseys TakaUSUhbF
  3. Anonymous

    Cheap Straily Limited Jerseys Also, adventurers is likely to be usually shifting groups, which often significantly reduces concerns causing that it is more painful so that you can sense safe wasting loads of cash by means of an NFL jacket.I knew a boy instruction online elementary school who weighed over 300 pounds (I'm not sure of his exact weight, but 300 is actually a conservative guess). Cheap Womens Freese Limited Jerseys FIFA said buyers can request not more than four seats per match and also a maximum of seven matches.This really is indefensible. Cheap Nike Rasmus Angels Jerseys crrbuwsPdw