Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KEKO-hankkeesta järjestettiin workshop 3.4.2012 Suomen ympäristökeskuksessa.

Workshopissa keskusteltiin mm. seuraavista mallikehityksen kysymyksistä: Mitä MRL edellyttää ekologisen kestävyyden huomioimiselta ja miten tämä tulisi huomioida ekolaskureissa? Kansainväliset suuntaukset kaupunkikehityksen ekologiaan ja ekotehokkuuteen. KEKO A:n vastauksia ongelmakohtien mallintamiseen.  Kysymyksiä käsiteltiin erityisesti uuden hankkeen KEKO B:n sisällön suunnittelun näkökulmasta.

KEKO-workshopin ohjelma ja osallistujat

Ryhmäkeskusteluiden muistiinpanot

Esitykset

Ekologisen kestävyyden tavoitteet maankäyttö- ja rakennuslaissa, Olli Maijala, Ympäristöministeriö

Ekolaskureiden kehittäminen: ilmastovaikutukset, luonnonvarat ja monimuotoisuus, Ari Nissinen, SYKE

KEKO TP3 kirjallisuustutkimus, Pekka Lahti, VTT

Kulutusnäkökulma, Eeva Säynäjoki, Aalto yliopisto

  • No labels