Child pages
  • Kokous 27.3.2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IT-PALVELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/2008

 

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
TEKNILLINEN KORKEAKOULU

PÖYTÄKIRJA

Aika

torstai 27.3.2008 klo 8.00 - 10.00

Paikka

TKK, TUAS-talo

Puheenjohtaja

professori Matti Rossi

Jäsenet

järjestelmäasiantuntija Mika Laaksonen (sihteeri)
tekniikan ylioppilas Juuso Laatikainen
ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen
atk-ylläpitäjä Jani Myyry
professori Marko Nieminen
professori Jari Puttonen
erikoissuunnittelija Lauri Saarinen
toimistopäällikkö Margareta Soismaa
kauppatieteen ylioppilas Pasi Väänänen
johtaja Juhani Markula (pysyvä asiantuntija)
kehityspäällikkö Christa Winqvist (pysyvä asiantuntija)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Laaksonen.

3. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin (liite 1).

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (J. Myyry toimittanut etukäteen)

Pöytäkirjassa ei huomauttamista.

5. KY:n edustaja: Pasi Väänänen, pasi.vaananen@student.hse.fi, 050-358 5030, varalla Jukka Merinen, jukka.merinen@student.hse.fi, 040-534 3377

KY:n edustajaksi johtokuntaan on valittu tietojärjestelmätieteen opiskelija Pasi Väänänen, ja varalle Jukka Merinen.

6. Tietohallinnon tilannekatsaus (Markku Kuula)

Tietohallinnon johtoryhmä on kokoontunut ensimmäisen kerran. Seuraava kokous pidetään kahden viikon kuluttua. Tietohallinnon johtoryhmään kuuluvat: professori Heikki Hämmäinen (TKK), hallintojohtaja Esa Luomala (TKK), laboratorioinsinööri Heikki Arppe (TKK), tekniikan ylioppilas Juuso Laatikainen (TKK), vararehtori Timo Saarinen (HSE), professori Tomi Dahlberg (HSE), toimitusjohtaja Katriina Harjuhahto-Madetoja (Suomen Ekonomiliitto), hallintojohtaja Esa Ahonen (HSE), kauppatieteen ylioppilas Tuuli Ylinen (HSE). Sihteerinä toimii Eveliina Olsson (HSE). Tietohallinnon johtoryhmä ei ole johtosäännössä päättävä elin. Johtoryhmä on suosituksia ja linjauksia tekevä. Käyttäjähallinto-projekti saatava eteenpäin ennen "innovaatioyliopistoa". HSE:llä investoidaan verkon aktiivilaitteisiin. Mikkeli pitää saada olennaiseksi osaksi HSE:n ja TKK:n verkkoa. Microsoft ja Google ovat tarjonneet vaihtoehtoista sähköpostijärjestelmää opiskelijoille. Vaihtoehtoisen sähköpostijärjestelmän neuvottelut ovat vielä kesken. Neuvotteluihin vaihtoehtoisesta sähköpostijärjestelmästä opiskelijoille osallistuvat Kuula, Markula ja Ritvos.

7. IT-palvelukeskuksen tilannekatsaus (Markula, Winqvist)

Markula: TKK:n tietoturvaryhmä on siirtynyt palvelukeskuksesta tietohallintoon. Tavoitteena on että HSE:n ja TKK:n UPJ asioita IT-palvelukeskuksen osalta käsitellään yhtenäisesti. Juhani Markula on keskustellut Ulla Saarelaisen kanssa HSE:n IT-henkilöstön siirtämisestä TKK:n sähköiseen UPJ-tietojärjestelmään. Viikolla 14 on yliopistojen IT johtajien kokous, jossa HSE:n ja TKK:n edustajana toimii Juhani Markula. IT johtajien kokouksen teemana on yliopistojen yhteistyö.

Winqvist: HSE:n ja TKK:n ympäristöt ovat teknisesti erilaiset. Esimerkiksi TKK:ssa on kymmenen kertaa enemmän palvelimia kuin HSE:ssä. Ylläpitäjiä TKK:ssa 100 ja HSE:ssä kymmenen. HSE:llä on käyttöjärjestelminä työasemissa Microsoft XP ja Microsoft Vista. TKK:lla Linuxeja, Maccejä, Windowsseja (Vista ja XP) sekä hajanainen joukko muita käyttöjärjestelmiä. HSE:ssä järjestelmät integroitu aktiivihakemistoon keskitetysti. Käyttäjillä pääsääntöisesti yksi salasana käytössä. TKK:lla on käytössä useita salasanoja. HSE:ssä sähköpostijärjestelmä on Microsoft Exchange opiskelijoille, sekä henkilökunnalle. TKK:ssa henkilökunnalla ja opiskelijoilla on käytössä Sun ONE-sähköpostijärjestelmä, osa henkilökunnasta käyttää Microsoft Exchangea. TKK:lla on paljon sisäisiä IT-keskuksia, omia verkkoja sekä nimipalvelimia. Microsoft Exchange viestintäjärjestelmien yhdistämistä ei voida toteuttaa ennen yhteisen toimialueen käyttöönottoa. Hallinnon järjestelmiä voidaan yhdistää. Tällä hetkellä voidaan miettiä hallinnon palveluiden, sähköpostiyhdyskäytävän ja ulkoisten nimipalveluiden yhdistämistä.

8. Keskustelu: tietohallinnon johtoryhmän ja it-palvelukeskuksen työnjako

Todettiin että työnjako tietohallinnon ja IT-palvelukeskuksen välillä on edelleen epäselvä. Tämän hetkiset mallit ja asiakirjat perustuvat Talent Partnersin TKK:n atk-keskukselle vuonna 2007 tekemään konsultaatioon. Kyseisiä asiakirjoja tulisi päivittää vastaamaan nykyisiä ja yhteisiä suunnitelmia. Myös asiakkaiden (yliopistojen käyttäjät) tulee olla selvillä työnjaosta IT-palvelukeskuksen ja tietohallinnon välillä.

9. THJR:n, IT-johtokunnan ja tietohallintoteemaryhmän tiedottaminen

Johtokunnan pöytäkirja ja esityslista löytyy TKK:n wikistä. Kaikkien pöytä- ja asiakirjojen tulisi löytyä yhdestä keskustelualueesta TKK:n wikistä. Myös IT-palvelukeskuksen henkilökunnalla suunnattua tiedottamista on syytä lisätä.

10. Verkko-opiskeluympäristöt ja verkkopohjaiset yhteistyövälineet (Saarinen)

Tietohallinnolle ja teemaryhmille tehtävät kuvaukset pitää olla vaatimusmäärittelyjä, ei tuotenimiä. Vaatimusmäärittelyjä joista löytyy toiminnallisuudet ja ominaisuudet.

11. Muut asiat

Tällä hetkellä ollaan etenemisen suhteen pysähtyneisyyden tilassa. IT palveluiden yhdistämiseen lähdettiin vauhdilla, mutta tällä hetkellä ei tiedetä mitä tapahtuu. IT-palvelukeskuksen henkilökunta kuitenkin kaipaa tiedottamista. Pitäisikö tiedottaa siitä että ei ole mitään tiedotettavaa. Katsotaan asiaa uudestaan seuraavassa kokouksessa. Mikäli siihen mennessä ei ole saatu uutta informaatiota, rauhoitetaan tilanne kesälomien ajaksi.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään HSE:llä. Kutsu ja esitys lähetetään myöhemmin.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet:
  1. IT-palvelukeskuksen johtokunnan kokouksen 2/2008 esityslista