Child pages
  • Kokous 21.10.2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IT-PALVELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 4/2008

 

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
TEKNILLINEN KORKEAKOULU

PÖYTÄKIRJA

Aika

tiistai 21.10.2008 klo 14.00 - 15.20

Paikka

HSE, Chydenia KUMERA-sali

Puheenjohtaja

professori Matti Rossi

Jäsenet

lehtori Antti Huittinen
lehtori Raija Jokinen
järjestelmäasiantuntija Mika Laaksonen
tekniikan ylioppilas Juuso Laatikainen
lehtori Joona Manner
ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen
atk-ylläpitäjä Jani Myyry (sihteeri)
professori Marko Nieminen
tietoliikennesuunnittelija Hannu-Pekka Poikonen
professori Jari Puttonen
erikoissuunnittelija Lauri Saarinen
toimistopäällikkö Margareta Soismaa
taiteen ylioppilas Juho-Pekka Virtanen
kauppatieteen ylioppilas Pasi Väänänen
johtaja Juhani Markula (pysyvä asiantuntija)
kehityspäällikkö Christa Winqvist (pysyvä asiantuntija)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Jani Myyry.

3. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin (liite 1). TaiK:n opiskelijaedustajaksi on valittu Juho-Pekka Virtanen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.

5. IT-palvelukeskuksen tilannekatsaus (Markula, Winqvist)

Juhani Markula: viimeisen kokouksen jälkeen TaiK on liittynyt mukaan IT-palvelukeskuksen toimintaan. 30.9.2008 pidettiin IT-palvelukeskuksen syysseminaari, jossa käytiin läpi organisaatiota, ryhmiä ja ryhmien tehtäviä. Johtokunnan jäsenille esiteltiin syysseminaarin ohjelman sisältöä.

IT-palvelukeskuksen organisaatiossa on 13 ryhmää. Ryhmänvetäjiä on kaikista kolmesta yliopistosta. Ryhmänvetäjät on valittu keskustelujen jälkeen ottaen huomioon mm. halukkuus tehtävään. Suurimmassa osassa ryhmiä on jäseniä kaikista yliopistoista, mutta osasta puuttuu kokonaan TaiK:n edustaja.

TaiK:ssa on tällä hetkellä vakava henkilöstövajaus, organisaatiosta on poistunut lyhyen ajan sisällä 6 henkilöä. Roope Ritvoksen tilalle ollaan hakemastta henkilöä tietohallintoon. Juhani Markula on menossa 22.10 keskustelemaan mm. palkkauskiellosta ja puuttuvien henkilöiden palkkaamisesta TaiK:iin.

UPJ-tasot korjataan yhdenmukaisiksi siirryttäessä Aalto-yliopistoon. HSE:ssä on suurin paine tasojen nostoon ja rahaakin on nähtävästi olemassa.

Matkustaminen eri toimipisteiden välillä kuluttaa merkittävissä määrin resursseja seuraavan vuoden aikana. Sisäisiin palavereihin pyritään käyttämään mahdollisuuksien mukaan videoneuvottelua. Jokaisella kampuksella on lisäksi tarve vierailevien IT-palvelukeskuksen henkilöiden työpisteille.

Verkkoihin liittyvät asiat ovat lähitulevaisuudessa ongelma, mutta tilanne paranee yhteisen verkon myötä ensi elokuun alkuun mennessä.

TKK:n tulosneuvottelu käytiin maanantaina 20.10.2008. Rehtori ymmärsi tarpeet perushenkilökunnan lisäämisestä ja käynnistymiseen tarvittavat lisäresurssit seuraavien vuosien ajaksi. Henkilökunnasta on vajausta ainakin osassa yliopistoja, mutta toiveita lisäresurssien saamisesta on olemassa.

Aalto-yliopiston rahoituksessa ei ole tällä hetkellä tilaa. Toimivat IT-järjestelmät täytyy kuitenkin olla jo ensi syksynä. Joulukuun alussa pitäisi tulla lopulliset päätökset.

Tulosneuvottelut ovat vielä kesken jatkuen 22.10.2008 HSE:n kanssa. TaiK:n osalta ajankohta on vielä auki.

Christa Winqvist: Määritykset puuttuvat tällä hetkellä. Malliksi on sovittu tilaaja-ja-tuottaja -malli, joka tarkoittaa sitä, että tuotetaan vain sitä mitä on tilattu. Tietohallinto tekee määritykset, arkkitehtuurisuunnittelut ja kartoittaa tiedeyhteisön
tarpeet. Organisaatiorakenne mietityttää vielä, minkälaisia osastoja on tulossa. Tietohallinto haluaa palvelusopimukset, ennen kuin julkaistaan mikään.

Työasemapolitiikka on ollut kommentoitavana, mutta edelleen vaatii asiakasnäkökulmaa. On menossa THJR:ään, mutta hyvä olisi ottaa asiakasnäkökulma mukaan ennen sitä.

Käyttäjähallinnon IAM-työryhmä ei ole käynnistynyt.

Tietoliikennettä ollaan tekemässä. Työ alkoi elokuussa, loppukeväästä 2009 tiedossa teknologia-arkkitehtuuri. Käyttöönotto menee kesäksi 2009. Lisäksi neuvotellaan omasta valopolusta ainakin välille TaiK-Otaniemi.

Jotain on kuitenkin päästy tekemäänkin: Aalto-intra etenee, parin kuukauden sisällä tarkoitus saada käyttöön. TaiK tuodaan suoraan yhteiseen Aalto-työasemadomainiin. Uusi levypalvelu pystytetään uuteen domainiin.

Tietohallinto on tutustumassa esitettyyn vaihtoehtoon. Odotetaan resursseja, jotta saadaan aikaan migraatioryhmä.

Keskustelua: kuinka paljon tietohallinto antaa tehdä itse ja kontrolloiko kaikkea? Pitäisikö tehdä nyt kolmen vuoden päähän palvelut vai tehdäänkö 7-10 vuoteen ulottuvia ratkaisuja? Kerätäänkö kysymyksiä linjauksista ja kysytään tietohallinnolta mielipide? Korkean tason ongelmat? Mikä tulee olemaan tiedekuntien itsenäisyyden aste?

Päätettiin tutustua seuraavien kokousten yhteydessä konesaleihin.

Tietohallinnon johtoryhmän kanssa keskusteltiin heidän edellisen kokouksen yhteydessä. Ei tullut selkeää vastausta kysymyksiin. He eivät olleet sisäistäneet vahvistunutta merkitystään. Tilaajan ja tuottajan pitäisi toimia lähellä toisiaan.

Keskusteltiin THJR:n esityslistoista, pöytäkirjoista ja niiden julkaisusta. Pitäisikö ottaa kommentoitavaksi? Tuleviin esityslistoihin voisi liittää linkin THJR:n pöytäkirjaan.

6. Muut asiat

Ei muita asioita.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous järjestetään TKK:lla 28.11 klo 9-11.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20.

Liitteet:
  1. IT-palvelukeskuksen johtokunnan kokouksen 4/2008 esityslista