Child pages
  • Kokous 12.9.2008
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

IT-PALVELUKESKUKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 3/2008

 

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU
TEKNILLINEN KORKEAKOULU

PÖYTÄKIRJA

Aika

perjantai 12.9.2008 klo 9.00 - 11.00

Paikka

HSE, Chydenia KUMERA-sali

Puheenjohtaja

professori Matti Rossi

Jäsenet

lehtori Antti Huittinen
lehtori Raija Jokinen
järjestelmäasiantuntija Mika Laaksonen (sihteeri)
tekniikan ylioppilas Juuso Laatikainen
lehtori Joona Manner
ylikirjastonhoitaja Ari Muhonen
atk-ylläpitäjä Jani Myyry
professori Marko Nieminen
tietoliikennesuunnittelija Hannu-Pekka Poikonen
professori Jari Puttonen
erikoissuunnittelija Lauri Saarinen
toimistopäällikkö Margareta Soismaa
kauppatieteen ylioppilas Pasi Väänänen
taiteen ylioppilas N.N.
johtaja Juhani Markula (pysyvä asiantuntija)
kehityspäällikkö Christa Winqvist (pysyvä asiantuntija)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2. Kokouksen sihteerin valinta

Kokouksen sihteeriksi valittiin Mika Laaksonen.

3. Asialistan hyväksyminen

Asialista hyväksyttiin (liite 1).

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja (Mika Laaksonen toimittanut etukäteen)

Pöytäkirjassa ei huomauttamista.

5. TaiK:n liittyminen it-palvelukeskukseen ja TaiK:n jäsenet johtokunnassa

TaiK liittyi it-palvelukeskukseen 1.9.2008. TaiK:n jäsenet johtokunnassa ovat lehtori Antti Huittinen, lehtori Raija Jokinen, lehtori Joona Manner ja tietoliikennesuunnittelija Hannu-Pekka Poikonen.

6. "Innovaatioyliopisto":n tietohallintoteemaryhmän työ (Markku Kuula)

Yliopistojen yhdistymisen ensimmäisessä vaiheessa perustettiin useita työryhmiä. Työryhmät on muodostettu siten, että jokaisesta kolmesta yliopistosta on edustaja jokaisessa työryhmässä. Työryhmien työt ovat olleet tuloksekkaita. Funetin kanssa on käyty neuvotteluja talojen välisistä verkkoyhteyksistä. Netum Oy on aloittanut työt jonka tarkoituksena on yhdessä verkkotyöryhmän kanssa tehdä kuvaus verkoista. Netum Oy:n konsulteilta tulee ehdotus siitä miten HSE:n runkoverkko uusitaan. Markku Kuula on neuvotellut lisenssiasioista. Tarkoituksena on saada yhteiset lisenssit HSE:n, TaiK:n ja TKK:n kanssa. Minna Mannisen johdolla on muokattu sääntöjä yhtenäisemmiksi. Hankintasuosituksia tekevä työryhmä tullaan perustamaan. Tulostustyöryhmä on jättänyt väliraportin. HSE Printin palveluita on aloitettu tarjoamaan muille yliopistoille. AV-toiminnot on organisoitu hyvin erilaisesti kolmen yliopiston välillä. Esimerkiksi HSE:llä salipalveluita hoitaa IT-palvelukeskus ja TKK:lla tila ja turva-yksikkö. Laitteistot standardisoidaan siten, että esimerkiksi opettajaa on vastassa samanlainen kalusto huolimatta siitä missä yliopistolla on. ConnectPro-palvelin on hankittu TaiK:iin. Videoneuvottelujärjestelmän suhteen selvitykset ovat käynnissä. Videoneuvottelujärjestelmien suunnittelussa on huomioitava hakemistorakenteet. Yhteisen toimialueen määrittelevän työryhmän esitys oli hyvin laadittu ja sen perusteella tehtiin päätös domain-mallista. Toteutustyötä on aloitettu tekemään. Hallitus päättää 19.9.2008 mikä nimi näkyy ulkoverkkoon. Domain aalto.edu on saatu käyttöön. Yhteinen domain ja talojen väliset verkot ovat edellytys monelle muulle asialle. Nykyiset sähköpostiosoitteet tullaan pitämään ennallaan ainakin toistaiseksi. Todennäköisesti tullaan pitämään rinnakkaisia domainnimiä vielä pitkään.

7. IT-palvelukeskuksen tilannekatsaus (Markula, Winqvist)

Viime kuun vaihteessa tapahtui yhdistyminen myös TaiK:in osalta. It-palvelukeskuksen henkilökunta kävi tutustumassa TaiK:in toimintaan 29. elokuuta. It-palvelukeskuksen uusia ryhmiä on suunniteltu. Ryhmät koostuvat ryhmälle kuuluvien teknologioiden ja palveluiden osaajista. Ensimmäinen versio ryhmistä lähetettiin ennen kesälomian, toinen kesälomien jälkeen. Juhani Markula on keskustellut henkilökunnan kanssa liittyen uusien ryhmien luontiin. Uusi ryhmäjako selviää viikon 38 alussa. Kun ryhmäjako on selvillä, valitaan ryhmänvetäjät. Eteenpäin jatketaan siten, että työpisteet sijaitsee kolmella kampuksella (HSE, TaiK ja TKK). Ryhmät alkavat toimia ja ryhmien työntekijät tutustuvat toisiinsa. Kehitysprojektit tehdään tulevaisuudessa projektimuotoisesti.

8. Muut asiat

Missä näkyy opetuksen ja tutkimuksen näkökulma? Miten käyttäjät voivat vaikuttaa tässä vaiheessa palveluihin? Tärkeää on että alusta asti mietitään uutta. Käytetään hyväksi historiasta opittua tietoa. Käyttäjien mielestä it on liian it-ammattilais painoitteista. It:llä menee liikaa aikaa hallinnon järjestelmien tukemiseen. Järjestelmät pitäisi rakentaa siten, että ne tukevat liiketoimintaprosesseja. Erittäin tärkeätä on tietää mitä asiakkaat haluavat. Tietohallinnon luomat määritykset vähentäisivät selvitystyötä. Järjestelmien suunnitteluvaiheessa olisi syytä toteuttaa jonkinlainen markkinatutkimus. TKK:lla Noppa-portaali projekti onnistui todella hyvin. Projektissa huomioitiin käyttäjien tarpeet. THJR:n kokoukseen joka pidetään 19.9.2008 HSE:llä, menevät pitämään puheenvuorot Matti Rossi, Juhani Markula ja Marko Nieminen.

Toimintasuunnitelma:

Aikasemmin jokainen yliopisto (HSE, TaiK, TKK) on tehnyt omanlaisensa toimintasuunnitelman. Nyt tehdään yhteinen. Juhani on pyytänyt ryhmänvetäjiltä raamit investoinneista, resurssi- ja tilatarpeista. Toiminta suunnitelma valmistuu kahden viikon sisällä, jonka jälkeen se toimitetaan hallinnolle.

9. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään HSE:llä, KUMERA-Sali Chydenia H-535. 5. krs 21.10.2008 klo 14.00-16.00.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Liitteet:
  1. IT-palvelukeskuksen johtokunnan kokouksen 3/2008 esityslista
  2. IT-palvelukeskuksen johtokunnan kokouksen 2/2008 pöytäkirja
  3. Sopimus Taideteollisen korkeakoulun IT-toimintojen liittämisestä Teknillisen korkeakoulun ja Helsingin kauppakorkeakoulun yhdistettyihin IT-toimintoihin
  4. Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen korkeakoulun yhteisen IT-palvelukeskuksen johtosääntö
  5. Tietohallinnon johtoryhmän kokous 3/2008
  6. HSE:n, TaiK:n ja TKK:n yhteinen erillislaitos IT-palvelukeskus