Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Summer 2023 project team: Pasi, Jere, Matias, Nuutti

Meeting notes:

EDIT steering group 4.5.:

 • aalto-grades.cs.aalto.fi
 • muokattavat ominaisuudet:
  • opettajan käyttöliittymä: opettaja lisää omia kaavoja: ei nyt toteutettu → sopisi admin-käyttöliittymään
  • kirjautuminen: pitää vaihtaa OAuth
 • tiimi: Pasi, Jere, Matias, Nuutti (käytettävissä kesän ajan front-koodaukseen, varmaan osa työajasta)
 • Jukka: tiedon tuonti ja vienti: tarve koneluettavat automaattirajapinnat korkeaklla prioriteetilla
 • "add grades from file": koko rakenne tiedostona/-sta?
 • käsitteet synkkaan Sisun kanssa: "Kurssi", "instanssi"
 • Sanna: "instanssi" → p.o. "arviointitapa", joka EI ole synonyymi Sisun kurssitoteutukselle /-instanssille! vaan voi olla että neljä vuotta mennään samalla arviointikaavalla
 • "instanssi": voisi olla kytky opintojaksoon SIsussa
 • kaavaeditori: toiminnakkusyys määriteltävä ja verrattava OSR:ään (mikä siinä hyvää/huonoa) -→ tarvitaan yhteiset ja opettajan omat kaavat
 • arvosanan laskeminen → muokkaus yksittäisille opiskelijoille?
 • arvosanajakauma näkymään!
 • projektin tavoitteet ja milestonet kirjoitettava
 • tallennetaanko myös MOOC-osallistujien osasuorituspisteitä/-arvosanoja? - riippumatta Sisun ilmoittautumisesta suoritukset talteen, kuitenkin Sisu-synkkaus
 • tulevaisuus? → arviointiprosessi
 • ohjaus kesällä: sprinttipalaverit, joissa Sanna opettajien edustajana → sovittava!
 • OSR käytävä läpi: mitä halutaan tehdä samalla tavalla/säilyttää, mitä halutaan tehdä toisin, mitä halutaan lisää
 • GH-organisaatio: luotava AaltoCSeduIT, tai tag AaltoCSedu tjsp - keskusteltava hallinnointi, tehdäänkö kopio vai miten

Demo SAM-projektiryhmälle 4.5.

 • osallistujia Aallon U-tasolta prosessinomistaja, projektipäällikkö, jne
 • koostenäkymässä muutetaan "instanssi" "arviointimalliksi" paitsi käsitteinä myös toteutuksessa (ks yllä)
 • OKSA-sanasto!
 • kaavat: nyt vain painotettu keskiarvo, mutta tulee muitakin, ja alitasoille omat kaavat
 • ylläpito? suunniteltava (tarvitaan CS-laitokselle prosessi) → tarvitaan käyttöönottoPÄÄTÖS (palataan tähän!) ja ylläpitoresursointi
 • Parasta ennen -päivä: ks OOS → syllabus OPETUSSUUNNITELMAAN CS-laitostasolla → Palattava tähänkin! Anni muotoilee
 • ohjeisiin:
  • syllabus
  • kurssin jälkeinen prosessi
 • arvosanat Sisuun:
  • 1) CSV (formaatti ja vaatimukset tarkistettava, suorituskieli lisättävä)
  • 2) API (ensin Gate-dokumentit)
 • Uusi demo elokuussa tälle porukalle!
 • No labels