AaltoPilvi


Aalto-yliopiston luokittelu pilvipalveluille

A-taso, Aalto-yliopiston ydinjärjestelmä

Tasolle kuuluvat Aalto-yliopiston toiminnalle kriittiset järjestelmät tai materiaalin turvallisuusluokittelun takia omassa omistuksessa pidettävät palvelut. Palvelun käyttöön saa aina tukea yliopiston oman IT-yksikön tai kumppanin kautta.  Hankinta tai käyttöönotto tehdään aina asiakkuuspäällikön  kautta.

Yliopiston ydinjärjestelmä

Tämä palvelu on yliopiston omistuksessa. Palvelun käyttöön saa aina tukea yliopiston oman IT-yksikön tai kumppanin kautta.

Page: Aalto Blogs (AaltoPilvi)
Page: Aalto Exchange (Outlook) (AaltoPilvi)
Page: Aalto-yliopiston AlumniNET (AaltoPilvi)
Page: Adobe Connect (AaltoPilvi)
Page: Moodle (AaltoPilvi)
Page: Oodi (AaltoPilvi)
Page: Optima (AaltoPilvi)
Page: studentwiki.aalto.fi (AaltoPilvi)
Page: wiki.aalto.fi (AaltoPilvi)

B-taso, Aalto-yliopiston tai kumppanin ylläpitämä palvelu

Aalto-yliopiston yksikkö tai ryhmä voi ottaa IT-yksikön hyväksymän turvalliseksi luokitellun palvelun suoraan käyttöön. Palvelua voi ylläpitää myös jokin ulkopuolinen taho. B-tason palvelut ovat pääsääntöisesti IT-yksikön tukemia. Katso IT- Palveluluettelo  Inside-sivuilta. Palveluiden hankinta tai käyttöönotto tehdään aina asiakkuuspäällikön  kautta.

Aalto-yliopiston tai kumppanin ylläpitämä palvelu

Aalto-yliopiston yksikkö tai ryhmä voi ottaa palvelun suoraan käyttöön. Palvelua voi ylläpitää myös ulkopuolinen taho.

Page: Bambuser (AaltoPilvi)
Page: Funet FileSender (AaltoPilvi)
Page: Refworks (AaltoPilvi)
Page: Skype (AaltoPilvi)
Page: WebEx (AaltoPilvi)
Page: Webropol (AaltoPilvi)

C-taso, Julkinen hyväksytty pilvipalvelu

Käytössä tulee noudattaa harkintaa. Kaikki materiaali ei sovi julkiseen palveluun, palveluissa ei saa käsitellä Aalto-yliopiston sisäistä materiaalia tai keskustella Aalto-yliopiston sisäisistä asioista. Muista että palvelut saattavat myös ottaa tiedon omistajuuden tai muuttavat lisenssiehtojaan tiedottamatta käyttäjiä. Palvelut keräävät ja usein myös luovuttavat tietoja ulkopuolisille kuten mainostajille, viranomaisille tai yhteistyökumppaneille.

Mm. opintosuoritukset, opiskelijoiden arvioinnit, tutkimusten suunnitelmat, kehitystyö, henkilötiedot, oikeudelliset tiedot (tyypillisesti valmistelussa olevat), taloudelliset (esim. liike- tai ammattisalaisuutta koskevat) arkistointi tai sälyttämisvelvollisuuden alaiset eivät kuulu ulkopuolisiin palveluihin.

Yliopiston käytössä vakavia ongelmia aiheutuu mm. ylläpidon puuttumisesta, jos tapahtuu esimerkiksi henkilön pääsyn estäviä valitettavia tapahtumia (vakava sairastuminen, kuolema, lainsäädäntöön liittyviä tms.), omaisilla tai yliopistolla ei ole pääsyä materiaaliin. Yliopisto ei voi selvittää ongelmatilanteita kuten yliopiston tarjoamissa palveluissa.

Useimmat palvelut eivät myöskään täytä Suomen tai EU:n säädöksien asettamia vaatimuksia henkilötietojen käsittelylle.

Jos et tiedä mikä on henkilötietoa, Kunnat.net sivustolla on todella hyvä kuvaus henkilötietojen käsittelystä opetuksen näkökulmasta. Käytännössä kaikki sellaiset opiskelijasta kerättävät tiedot, jotka voidaan yhdistää opiskelijaan jollakin tavalla, ovat henkilötietoja.


Julkinen hyväksytty pilvipalvelu

Palvelu on ulkopuolisen tahon luoma ja ylläpitämä. Palvelun käyttöön ei pääsääntöisesti tarjota tukea. C-tason palveluissa ei saa käsitellä Aalto-yliopiston sisäistä materiaalia tai keskustella Aalto-yliopiston sisäisistä asioista. Muista että julkiset pilvipalvelut usein luovuttavat tietoja ulkopuolisille, saattavat ottaa tiedon omistajuuden tai muuttavat lisenssiehtojaan tiedottamatta käyttäjiä. Tarkemmat ohjeet

Jos käyttöön liittyy (1) henkilötietojen, (2) salassa pidettävän materiaalin käsittelyä, (3) pankkitietojen käsittelyä, (4) ylläpitovaatimuksia, (5) 24/7-käytettävyysvaatimuksia, (6) lisenssejä, (7) kustannuksia, (8) suuria käyttäjämääriä tai (9) useita yksiköitä, käänny aina asiakkuuspäälliköiden puoleen.
Page: Academia.edu (AaltoPilvi)
Page: Alltop (AaltoPilvi)
Page: Blogger (AaltoPilvi)
Page: Creative Commons (AaltoPilvi)
Page: Delicious (AaltoPilvi)
Page: deviantART (AaltoPilvi)
Page: Doodle (AaltoPilvi)
Page: Dropbox (AaltoPilvi)
Page: Evernote (AaltoPilvi)
Page: Facebook (AaltoPilvi)
Page: Flickr (AaltoPilvi)
Page: Foodle (AaltoPilvi)
Page: Gmail (AaltoPilvi)
Page: Google Analytics (AaltoPilvi)
Page: Google Docs (AaltoPilvi)
Page: Google Drive (AaltoPilvi)
Page: LeMill (AaltoPilvi)
Page: LinkedIn (AaltoPilvi)
Page: Microsoft SkyDrive (AaltoPilvi)
Page: Picasa (AaltoPilvi)
Page: ResearchGate (AaltoPilvi)
Page: Second Life (AaltoPilvi)
Page: Spideroak (AaltoPilvi)
Page: Spotify (AaltoPilvi)
Page: SugarSync (AaltoPilvi)
Page: TinEye (AaltoPilvi)
Page: Twitter (AaltoPilvi)
Page: Wuala (AaltoPilvi)
Page: Yammer (AaltoPilvi)
Page: YouTube (AaltoPilvi)

D-taso, kielletyt palvelut

D-tasolle määritellyt pilvipalvelut ovat kiellettyjä kaikissa Aalto-yliopiston tai sen yksikön järjestelmissä. Tällaisia palveluita ovat tyypillisesti tietoturvaa vaarantavat sovellukset, verkon liikenteeseen häiriötä tuottavat, tai laittoman aineiston levitykseen liittyvät palvelut. Esimerkkejä palveluista tämän sivuston alussa. 

Jos kiinnostava palvelu ei löydy sallittujen eikä kiellettyjen palveluiden listalta laitathan palautetta

Riskipalvelu

Palvelun käyttöön liittyy suuria tietoturva-, tietosuoja- tai tekijänoikeusriskejä.

Tyypillisiä riskejä

  • tietokoneen tai Yliopiston tietoturva vaarantuu
  • materiaalin omistajuus siirtyy palveluntarjoajalle
  • materiaalia ei säilytetä turvallisesti
  • käyttäjän henkilökohtaiset tiedot vuotavat ulkopuolisille
Jos käyttöön liittyy (1) henkilötietojen, (2) salassa pidettävän materiaalin käsittelyä, (3) pankkitietojen käsittelyä, (4) ylläpitovaatimuksia, (5) 24/7-käytettävyysvaatimuksia, (6) lisenssejä, (7) kustannuksia, (8) suuria käyttäjämääriä tai (9) useita yksiköitä, käänny aina asiakkuuspäälliköiden puoleen.
Page: BitTorrent, P2P (AaltoPilvi)
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Labels
  • None