Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Edunvalvonta

Edunvalvonnan tarkoitus on tukea yhdistyksen jäseniä heidän tehtävissään. Liiton ja yhdistyksen tavoitteena on jäsenten mahdollisimman laaja-alainen edunvalvonta ja työehtosopimuksien vähimmäisehtojen noudattamisen valvominen. Paikallistason edunvalvontatyötä työpaikoilla tekevät luottamusmiehet.

PRO neuvottelee yliopistotyönantajaa (SYTY) edustavan Sivistystyönantajat r.y:n kanssa Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen, joka sisältää määräykset vuosilomista, poissaoloista, työajoista ja palkkausjärjestelmästä. Lisäksi työehtosopimus sisältää erityismääräyksiä koskien mm. ITC-alaa, maatalousalaa ja eläintenhoitoalaa. Yliopistojen yleinen työehtosopimus sisältää myös kirjauksia ja suosituksia koskien yliopistojen yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaa sekä sopimusmääräykset mm. ammattiyhdistyskoulutuksesta ja luottamusmiestoiminnasta sekä luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden yhteistoimintaedustajien asemasta ja oikeuksista.

Edustukset eri toimielimissä

Henkilöstöyhdistyksellä on edustajat useimmissa Aalto-yliopiston toimielimissä. Haluamme olla aktiivinen yhdistys. Osallistumalla yliopiston päätöksentekoon eri toimielimissä huolehdimme samalla omien jäsentemme edunvalvonnasta. Tämä on tärkeää, jotta pysymme kehityksessä mukana ja tiedämme mitä koko yliopistossa tapahtuu. 

Edustukset Aalto-yliopistossa:

Aalto-yliopiston akateemisten asioiden komitea:

Varsinaiset jäsenet Tiina Kotti

  1. Varajäsen: Börje Helenius ja Petri Peltonen

Aalto-yliopiston yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotoimikunta:

Jäsen Börje Helenius

YPJ arviointiryhmä (muu henkilökunta):

Jäsen: Börje Helenius, Helena Topdagi ja Petri Peltonen

  1. Varajäsen: Tiina Kotti
  2. Varajäsen: Matti Seppä
  3. Varajäsen: Timi Lehtola

Aalto-yliopiston yhteistoimintaneuvottelukunta:

Jäsen: Petri Peltonen ja Tiina Kotti
Varajäsen: Börje Helenius

Aalto-yliopiston työsuojelutoimikunta:

Jäsen: Heli Liukko ja Eevi Huhtamaa

  1. Varajäsen: Jan Rossi ja Janne Salonen