Skip to end of metadata
Go to start of metadata

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa (Aalto-yliopiston perustutkintojen verkko-oppimateriaalit sekä Aalto-yliopiston tieteelliset julkaisut)

Moderaattori: Timo Ovaska

4 Verkkomateriaalit ja -julkaisut opetuksessa tutkimuksessa

Vastuuyksiköt: LES, RIS ja ITS

Toteutetaan open content -periaatetta mahdollisimman laajasti osana Aallon strategista tavoitetta opetus- ja oppimateriaalin avoimesta jakamisesta. Virtuaalisen oppimisympäristön kehittämisessä  huomioidaan käytettävyys ja saavutettavuus.

Work groupin huomioita:

 • Tarkastettava (ja tarvittaessa Aallon käytäntö määriteltävä): Oppimateriaalien avoimuus ja omistajuus. Kuka omistaa lähtökohtaisesti työaikana tuotetun oppimateriaalin? Materiaalien jakamista ja avointa käyttöä tuettava/palkittava.
 • Videomateriaalia (opetuskäytössä) syntyy päivittäin niin paljon, että kaikkien tekstitys on mahdotonta. Aallon dokumenteissa kuvattava mitä/miten tekstitetään ja rajattava perustellusti, mitä jätetään tekstittämättä.
 • Saavutettavuusdirektiivin tavoitteet kirjoitettava selväkielisesti auki –> LES ja ITS -yhteistyöllä työryhmä kokoaa kaikille avoimet yhdet ohjeet: Aallon periaatteet ja käytännöt. Samat ohjeet kattavat kaikki oppimateriaalien alueet. (yhteys dokumentin kohtaan 4.3)
 • Verkkomateriaalien saavutettavuus ja avoimuus mukaan Aalto tapa toimia -materiaaliin ja perehdytykseen (verkko-oppimateriaali).
 • Linkki dokumentin lukuun 3: Tietojärjestelmien tulisi ohjata sisältöä tuottavia käyttäjiä (opettajat, opisk, palveluyksiköt yms.)

4.1 Aalto-yliopiston perustutkintojen verkko-oppimateriaalit

Toimenpiteet:
 • LES kouluttaa opetushenkilökuntaa avointen oppimateriaalien julkaisemiseen yhteistyössä laitosten opettajien kanssa.
 • Opettajat voivat julkaista koulutusohjelmien kurssimateriaalia Aallon avointen oppimateriaalien portaalissa. 
 • ITS:n AV-tiimin tuella aaltolaiset voivat järjestää avoimia verkkolähetyksiä tilaisuuksista kuten vierailuluennoista ja seminaareista.
 • ITS varmistaa, että lista hyväksytyistä julkaisualustoista ja niiden tukipalveluista on löydettävissä uusituilta verkkosivuilta.
 • AV-tiimi toimittaa ohjeet videotallenteiden tekstittämisestä. Tekstittäminen noudattaa saavutettavuusdirektiivin vaatimuksia. 
 • LESin ja RISin tuella aineistojen omistajat voivat määritellä tarvittavat käyttö- ja tekijänoikeudet omien aineistojensa osalta esimerkiksi Creative Commons -lisensioinnin periaatteiden mukaisesti.

4.2 Aalto-yliopiston tieteelliset julkaisut

Toimenpiteet:

4.3 Saavutettavuuden opetus- ja kehittelyaineisto

Kootaan saavutettavaa opetusta ja oppimista tukeva aineisto joko AccA-verkkosivustolle Aalto-wikiin tai aalto.fi-sivustolle. Yhteisön kumuloituva osaaminen kerätään helposti löydettävään ja jaettavaan muotoon, jolloin saavutettavuuteen liittyvän tiedon etsintä on tehokasta. Sivustolla julkaistaan tietoa mm. monenlaisista oppijoista sekä menettelyohjeita esim. pääsykokeisiin, arviointiin, tentti- ja opetusjärjestelyihin, toimintarajoitteisen henkilön tukemiseen, yksilöllisten järjestelyjen toteuttamiseen, tehostetun HOPSin ja HOKSin toteuttamiseen sekä tilojen esteettömyysarviointiin. Aineistoa laajennetaan ja päivitetään kertyvän kokemuksen ja palautteen myötä. 

Toimenpiteet:
 • Jatketaan saavutettavuuden, esteettömyyden ja yhdenvertaisuuden opetusaineiston julkaisua Aalto-yliopiston verkkopalveluissa.
 • Selvitetään mahdollisuudet tehokkaaseen julkaisutapaan.
 • No labels