Skip to end of metadata
Go to start of metadata

3 Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Moderaattori: Hannes Päivänsalo

3 Verkon kautta saavutettavat tietojärjestelmät

Vastuuyksiköt: ITS ja LES

Saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava kansallinen lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään digitaaliset palvelut saavutettaviksi. Hallituksen esitys laiksi digitaalisten palveluiden tarjoamisesta on annettu eduskunnalle 3.5.2018. Saavutettavuusvaatimusten soveltaminen käynnistyy portaittain 23.9.2019.

Henkilöstölle ja opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus turvalliseen ja luotettavaan yhteistoiminnalliseen työskentelyyn Aalto-yliopiston tietoverkossa. Yhteisön jäsenille annetaan mahdollisuus käyttää joustavasti heille soveltuvia ja saavutettavia laitteita sekä ohjelmistoja opiskelussa ja tutkimuksessa (BYOD-periaate). ITS varmistaa sen, että verkkosivustot noudattavat saavutettavuusdirektiiviä (W3C/WAI-ohjeistuksen (Web Accessibility Initiative, http://www.w3.org/WAI/) AA-taso). Keskeisessä asemassa ovat työkalujen käyttäjät, verkkosivujen sisällön tuottajat, joilta edellytetään WAI- ja Stivi-ohjeistuksien ( http://www.esok.fi/stiv) hallintaa ja noudattamista. Mahdollisesti tarvittavien uusien työkaluohjelmistojen käyttöönotto toteutetaan yliopiston resurssien sallimalla tasolla ja aikataululla osana ITS:n  kokonaisuuden kehittämistä.

Toimenpiteet: 
 • Julkaistaan saavutettavuusseloste (Accessibility Statement)
 • Yliopiston IT-järjestelmien saavutettavuuden kartoitus jatketaan. Sen perusteella arvioidaan ja projektoidaan mahdollisesti tarvittavat muutokset vanhojen sivujen muokkaamiseksi.
 • ITS tarjoaa teknistä tukea työkaluohjelmistojen käytössä
 • ITS varmistaa saavutettavuuden tietojärjestelmien ja verkkoviestinnän kehittämisessä ja hankinnoissa.  
 • ITS välittää tietoa korkeakoulujen ja laitosten verkkotuottajille saavutettavasta verkkojulkaisemisesta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.
 • ITS varmistaa tietojärjestelmien saavutettavuuden ja työpisteiden esteettömyyden neuvontaan riittävät resurssit.


Questions, Comments, and Things to Do from Jan 14th, 2019:

 • Information about the prospective number of people using the accessibility capabilities of specific IT services and important driver for their development → metrics needed.
 • 11k sessions student videos in Panopto, couple of hundred new sessions per month → automation of subtitling could be a valid option.
 • English first to ensure cross Aalto accessibility.
 • Subtitling only in the original language of the recording. From speech recognition program to automated subtitling.
 • Accessibility as a checkpoint in the project development process as well as CAB (Change Advisory Board) for all IT services.
 • Accessibility as a criteria for IT solution and vendor selection.
 • Support (Service Desk) and AV (e.g. dual vision) and peripheral device support for accessibility.
 • Disability categorisation (definition of categories needed) in place e.g. for spaces, courses, IT solutions and devices. Categories need to be visible in Rambol, Asio, Aalto Space, SISU, My Courses etc.
 • Also school and department specific IT solutions need to consider accessibility → development and maintenance needs.
 • Always open
 • No labels