Child pages
 • STVY-hanke-esityksen suunnittelupalaveri 15.10.2012
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö hanke-esityksen suunnittelupalaveri
aika: maanantaina 15.10.2012 kello 12.30 - 15.30
paikka: Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) neuvotteluhuone K0102 (Konetalo, pohjakerros).
Kokouksessa keskusteltiin OKM/Birgitta Vuorisen toiveista esitettävälle hankkeelle. Tutustuttiin eri osanottajien kokemuksiin ja toiveisiin korkeakoulujen tieto- ja viestintäympäristön saavutettavuuden suhteen. Lisäksi pyritttiin löytämään toimijat ja menetelmät hankkeen toteuttamiseksi.
Läsnäolijat taustayhteisöineen
 • Hannu Puupponen, JY
 • Ossi Nykänen, TTY
 • Anne-Maritta Tervakari, TTY
 • Samuli Karevaara, KyAMK
 • Juha Sylberg, NKL
 • Sami Virtanen, Kuuloliitto
 • Tapio Haanperä, Aalto-yliopisto
 • Antti Raike, Aalto-yliopisto
 • Paula Pietilä,TY
 • Antti Auer, JY
 • Hanna Ilola, TAMK
 • Lea Vilmi, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
Hannu lähettennen kokousta levitykseen pohjatekstiä tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. 
Toiminnasta tulee tietoa myös ESOK-verkoston sivulle www.esok.fi viikon 40 lopussa.
Kysymykset ja ideat:
Antti A: KSHJ-määritystyö aktiivisessa vaiheessa, esim.
Ks. vaatimus 222: 
"Hakijan pitää voida täyttää hakulomake esteettömästi yleinen esteettömyysvaatimus 4.9.20122 E&L: Voisikohan tämä tässä vaiheessa olla prior 2? LA: OK"
Kytkentä julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuriin
-> Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma
-> Oppijan verkkopalvelut
-> OPH, Oppijan verkkopalvelut
"Oppijan verkkopalvelut -hankkeessa kehitetään niin oppijoiden kuin koulutuksen järjestäjien sähköistä asiointia."
-> Hanketietoa
-> ks. Organisaatiokaavio ja KSHJ, joka on alimman lokeron sisällä osana "keskitettyjä palveluita"
Linkkejä:
Keskusteltiin Hannun johdannon perusteella seuraavista aiheista: 
Keskustelun perusteella OKM on kiinnostunut hankkeesta joka sisältää
 • suosituksen saavutettavasta tieto- ja viestintäympäristöstä (STVT)
 • koulutusta suosituksen käyttöön saamiseksi
 • tukea ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sähköisen hakujärjestelmän (KSHJ) esteettömyyden varmistamiseksi.
 
Toteutuksesta
 
 • Jokseenkin jokainen korkeakoulu tarvitsee näistä (suositus, koulutus, KSHJ) kaikkia. Useimmilla on osaamista, kokemuksia ja ratkaisuja sekä kehittämiskohteita, joista saadaan kootuksi käytännönläheisiä toimintamalleja ja tapauskuvauksia. Lisäksi korkeakoulut tarvitsevat tuekseen järjestöjen asiantuntemusta ja yhteistyötä. 
 • Eri tahojen yhteistyö ja duaalimallinen koordinointi toimi enimmäkseen hyvin ESOK-hankkeessa. Kaikki voidaan tehdä paremminkin, joten toteutuksesta on hyvä keskustella. 
 • Koska suositusta toivotaan jo helmikuun loppuun mennessä, on hanke-esitys tehtävä viipymättä. Toteutuskelpoisen esityksen perustaksi keskustellaan eri tahojen kiinnostuksesta ja mahdollisuuksista ottaa vastuuta eri tehtävistä.
 • Koulutus tapahtuisi suosituksen julkaisemisen jälkeen. Ainakin osa koulutuksesta voisi olla verkkopohjaista ja toimia samalla esimerkkinä saavutettavasta verkkokoulutuksesta.
 • Korkeakoulujen opetushenkilöstölle tarjoama pedagoginen koulutus: Näihin koulutuksiin on välittömästi sisällytettävä myös saavutettava oppiminen ja inkluusio. Sulautetut oppimisympäristöt tarjoavat mahdollisuuksia, joihin on pontevasti tartuttava myös koulutuksessa.
 • KSHJ saavutettavuuden varmistaminen voisi sisältää osallistumista vaatimusmäärittelyn tekemiseen, tekijöiden perehdyttämiseen ja ohjaamiseen sekä testaamiseen. Takavuosina yritettiin tarjota vastaavaa tukea ESOK-hankkeen piiristä. Aikataulu riippuu OKMn ketterästä kehittämishankkeesta. Parin viikon takaisessa KSHJ-tapaamisessa oli vielä keskeneräisiä asioita, joten kehittämishankkeelle voi tulla kiire.
 
Ajatuksia suosituksen sisällöstä
 
Hannun alustusSaavutettava tieto- ja viestintäympäristö sellaisena kuin sen ymmärrän korkeakoulujen toiminnassa, sisältää digitaalisen ja ei-digitaalisen aineiston ja vuorovaikutuksen. Kehitys ja sen mukaisesti keskustelu osa-alueesta on kansainvälisesti vilkasta. Keväällä seurasin aktiivisesti noin sataa ohjelmisto-, esteettömyys- ja järjestötoimijaa Twitterissä ja luokiteltuja linkkejä karttui 7 liuskaa. Seuraavassa joitain ajatuksia sisällöistä Hki-Jkl junamatkalla kirjattuna.
 
Suositus saavutettavasta tieto- ja viestintäympäristöstä sisältää hallinto- ja opetushenkilöstölle tiedon
 • saavutettavan tieto- ja viestintäympäristön tarpeesta ja hyödyistä
 • verkkosisältöjen saavutettavuussuosituksesta WCAG 2.0 ja sen käytöstä
 • muista oleellisistä ohjeista ja suosituksista
 • oman korkeakoulun STVT-toimintasuunnitelman laatimisesta (vaatimustasot, toteutusaikataulu, arviointi ja kehittäminen)
 • käytännöllisistä tavoista suunnitella ja välineistä, joilla toteuttaa, arvioida ja korjata saavuttavuussuositusten mukaan
  • word-asiakirjoja (tyylit, graafit, kuvat, taulukot jne.)
  • pdf-asiakirjoja
  • esitysgrafiikkaa (ppt ym.)
  • äänitallenteita
  • videotallenteita (tekstitys, skripit, kuvailut)
  • verkkosivuja
  • on-line esityksiä (ACP ym.)
  • opinnäytetöitä 
  • (verkkokursseja)
 • sosiaalisen median välineistä
 • keskeisistä tietoteknisistä apuvälineistä
 • Kirjaston ja Celia-kirjaston palveluista
 • näköpiirissä olevista uudistuksista (HTML5)
 • tietolähteistä, joita kannattaa seurata
 • yhteistyötahoista.
 
Yksi esimerkki Accessibility at Sacramento State. Accessibility Information for Instructors http://www.csus.edu/accessibility/instructors.html (Hannun alustuksen loppu)
MUISTIO HANKE-ESITYKSEN SUUNNITTELUPALAVERISTA 15.10.2012 
Paikalla: 
 • Hannu Puupponen, JY
 • Ossi Nykänen, TTY
 • Anne-Maritta Tervakari, TTY
 • Samuli Karevaara, KyAMK
 • Juha Sylberg, NKL
 • Sami Virtanen, Kuuloliitto
 • Tapio Haanperä, Aalto-yliopisto
 • Antti Raike, Aalto-yliopisto
 • Paula Pietilä,TY
 • Antti Auer, JY
 • Hanna Ilola, TAMK
 • Lea Vilmi, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 1. Hannu Puupposen alustus on kuvattu tässä dokumentissa ennen muistio-osuutta.
 2. Todettiin, että opetus- ja kulttuuriministeriön ehdottamaan hankkeeseen sisältyvät seuraavat osat:
  1. suositus saavutettavasta tieto- ja viestintäympäristöstä (STVT)

  2. koulutus suosituksen käyttöön saamiseksi

  3. korkeakoulujen sähköisen hakujärjestelmän saavutettavuuden tukeminen

 3. Hanke-esityksen tekemistä varten perustettiin työryhmä, jonka vetovastuussa ovat Aalto-yliopisto ja JAMK. Hanke-esitys on tehtävä mahdollisimman nopeasti, mielellään viikkojen 42-43 aikana. Hanke-esitystä valmistellaan tällä keskustelualueella. Kaikkien suunnittelupalaveriin osallistuvien toivotaan kommentoivan hanke-esitystä. Mikäli hanke saa rahoituksen, hankkeen johtoryhmänä toimivat suunnittelupalaverissa mukana olleet tahot.
 4. Todettiin, että KSHJ:n valmistelu etenee ja saavutettavuuden varmistamiseksi on toimittava nopeasti. Hannu Puupponen ottaa yhteyttä OPH:n Laura Alalääkkölään.
 5. Keskusteltiin suosituksen sisällöstä, velvoittavuudesta ja siitä, mikä taho toimii suosituksen antajana. Parhaana vaihtoehtona pidettiin sitä, että suositukset ovat löydettävissä OKM:n sivuilta. Suosituksen tulee olla valmiina helmikuun 2013 loppuun mennessä. 
 6. Keskusteltiin koulutuksesta, jolla varmistetaan suosituksen toimeenpano korkeakouluissa. Koulutuksen sisältöä ja toteutustapaa tarkennetaan hanke-esityksessä.


Muistion laati Hanna Ilola