Child pages
 • Partnership: Stanford University Office of Accessible Education, online learning and introductory handbook for teachers
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Kopioitu alkuperäisestä viscipad-muistiosta: http://viscipad.hiit.fi/accapartnership2012 

25.9.2012, kehkeytyspalaveri aiheesta 

Partnership: Stanford University Office of Accessible Education, online learning and introductory handbook for teachers

Läsnä:
Tausta:
 • Saavutettavuus ja online-education (blended education) voisivat sopia Aallon Stanford-yhteistyön design ja IT-fokukseen. 
 • Aallon saavutettavan oppimisen toimeenpanosuunnitelma: https://wiki.aalto.fi/display/ACCA/Home
Pohdittavaksi:
Resurssit:
-> Hanke-ehdotus:
Aallon ydinosaajien ja avainhenkilöiden kehittyminen saavutettavuuden toimeenpanijoina kumppanuuksien avulla 
1. Opintoreissu San Franciscoon. Aalto-strategian mukaista kumppanuutta. Perehtyminen 
 • Stanfordin (Aalto-partneri) ja 
 • Berkleyn käytäntöihin sekä optiona 
 • University of SF ja etelämpänä 
 • Uni of San Diego. 
Stanfordin lisäksi kutsu University of San Franciscon Arthur Karshmerilta, joka on nyt ICCHP pj: http://www.usfca.edu/faculty/business/Arthur_Karshmer/ . Arthur pyysi luennoimaan Suomen saavutettavuustilanteesta. Lisäksi Berkley, jossa on opiskelijoiden "sokkovalinta" pelkästään osaamisen perusteella ilman mitään profilointia. Sinne olisi myös kontakti: http://english.berkeley.edu/profiles/68 . Tapasin Susanin 2011 Oslossa Universal Education -konffassa.
Hannu Seristö lupasi toimia portinaukaisijana Standordiin, jottei vierailu jäisi pelkkien henkilökontaktien vahvistamiseen. Tavoitteena kumppanuuden vahvistaminen. Ainakin kolme Stanford-yksikköä olisi listalla:
Tavoitteet:
 • Tutkimustason yhteistyö ja siihen liittyvien palvelujen kehittäminen (graduate students - professor)
 • kumppanuuden vahvistaminen
 • tutkijavierailujen vastavuoroisuus
 • kesäkoulut ja tulevaisuuden kesälukukausi
-> Määriteltävä toiminnan taso perustuen strategiaan ja kumppanuussopimuksiin.
2. Århus University (Aalto-partneri). 
 • Fokuksessa HOKS:n (=henkilökohtainen opetusta koskeva suunnitelma) rahoitus eli mikä olisi Aalto-malli? 
 • Århusissa Tanskan OM:n opiskelijaseteli, mutta Suomessa/Aallossa pakko ratkaista eri tavalla. 
 • Lähtijöiden tehtävänä siis tehdä esitys osin tehostetun HOPSin ja varsinkin HOKSin resurssoimiseksi.
 • Rahoitussuunnitelma vuodesta 2015 eteenpäin - Miten tukipalvelut rahoitetaan?
3. Johannes Kepler Universität, Linz 
4. UD-konffa Lundin yliopistossa 2014 (Aalto-partneri). 
 • Tämä voisi olla erityisesti kieli-ihmisten (Ruotsi?) kohde (kumppanuus?). 
 • Lisäksi suositellaan opiskelijoille paperien lähettämistä (Marko Nieminen, Turkka Keinonen jne kautta), http://www.certec.lth.se/index.php?id=65833
5. Brittien osaaminen (tämä on optio ja vaiheessa, sillä "lisäarvo" vielä määrittelemättä): 
Avoin, mutta edullinen kohdemaa lentojen puolesta ja talossa olisi varmasti kontakteja paljonkin. Mahtaako noiden lueteltujen kanssa jo olla kumppanuuksia?
 • No labels