Child pages
 • ESOK-SKYPEKOKOUS 3.2.2014 KLO 9-10:30
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

ESOK-SKYPEKOKOUS 3.2.14 KLO 9-10:30

Läsnä

 • Irja Keralampi
 • Paula Pietilä
 • Hannu Puupponen
 • Merja Ylönen
 • Agnes Fazekas (Kohdan 1. Ajan)

1.  MapAbility- hanke

 • Agnes Fazekas ESN:stä kertoi MapAbility-hankkeesta. Hankkeessa on tällä hetkellä mukaan vammaisten yhteistyöjärjestöjä, kuten Ahead, European Disability Forum ja Mobility International.
 • Hankkeessa toivotaan mukaan edustajia 10-12 tahosta (mm. eri kattojärjestöjä).  Mitään aikarajaa mukaan ilmoittautumiselle ei ole. Koska ESOK-verkosto on vapaaehtoinen, eikä sillä ole hallitusta tai virallista asemaa, täytyy selvittää, voiko yksittäinen korkeakoulu olla hankkeessa mukana. Se, että hankkeessa ollaan mukana vain joiltakin osin on täysin mahdollista.
 • Tulevaisuudessa hankkeelle haetaan lisää rahoitusta ja ainakin pysyvä asiantuntijaryhmä pyritään perustamaan.
 • Agneksen poistuttua linjoilta päätettiin, että Paula lähettää Agnekselle ESOK-verkoston tuottamat kommentit hankkeen kyselylomakkeeseen ja keskustelua mahdollisesta muusta osallistumisesta hankkeeseen jatketaan.

2. ESOK-seminaari

 • Birgitta Vuorisen kanssa on sovittu, että ESOK-seminaari 2014 voidaan järjestää Stivi (Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö) -koulutuksen yhteydessä Helsingissä
 • ESOK hyötyy yhdistämisestä tilojen, viestinnän ym. järjestelyn osalta ja samassa tapahtumassa järjestettävä koulutus voi lisätä osallistumista
 • Pohdittiin, että kevätkiireiden vuoksi syksy voisi olla parempi seminaariajankohta, mutta tämä suunnitellaan tarkemmin Stivi-kalenterin mukaan
Mahdollisina aiheina ESOK-seminaariin tulivat esille:
 1. opiskelijoiden monenlaisuus ja AHOT-käytännöt (kokemukset eri tahoilla ja mahdollisuudet)
 2. iPadin tuomat uudet mahdollisuudet opetuksessa ja opiskelussa (IPad-asiantuntijakouluttajat eivät tunne korkeakoulujen arkea), laajemmin voisi keskustella pedagogiikasta ja tvtn käytöstä
 3. YTHS:n opiskeluympäristöjen arviointi (http://www.thl.fi/attachments/kasvunkumppanit/Kunttu_Opiskeluympariston_arviointi.pdf)
 4. ESOK-yhteistyö (mitä se on ja mitä se voisi olla) yhtenä keskustelukysymyksenä voisi olla koulutuksen järjestäminen eri korkeakoulujen esteettömyys- ja saavutettavuusasioista vastaaville.
 5. MapAbility-hankkeen ja mahdollisten kyselyn tulosten esittelyä

Kaikkiin keskustelukohtiin pidettiin tärkeänä kuulla muiden ESOK-aktivistien (Antti, Hanna, Maija ja Päivi) ajatuksia.

Työelämän esteettömyys-tapahtumat yhteistyössä VATESin kanssa

 • Keskusteltiin Turussa 21.1. ja Jyväskylässä 4.2. (https://www.jyu.fi/esteettomyys/ajank. VATES-säätiön kanssa toteutetuista työelämän esteettömyys -tapahtumista
  • Työelämän saavutettavuutta korkeakoulujen toiminnan kehittämisessä pidettiin tärkeänä
  • Tilaisuuksista tulleeseen palautteeseen palataan myöhemmin.

Stivi (Saavutettava tieto- ja viestintäympäristö) julkaisutilaisuus

 • Stivi-hankkeen suosituksen julkaisutilaisuus järjestetään maanantaina 31.3. Helsingissä. Tarkempi paikka ja aika ilmoitetaan myöhemmin.