This is the home of the Accessible Aalto space to develop the accessibility implementation based on strategy for Aalto University.

To help you on your way, we've inserted some of our favourite macros on this home page. As you start creating pages, adding news items and commenting you'll see the macros below fill up with all the activity in your space.

Recently Updated

 
Navigate space

6 Comments

 1. Hei, haluaisin kommentoida muutamaa kohtaa dokumentissa saavutettava aalto. Olen toiminut HSE:llä 10 vuotta ja vastannut opintojen ohjauksen ja hops-järjestelmien uudistamisesta 2004 alkaen, opettajatutoroinnin koordinoinnista ja tutorien koulutuksesta sekä ollut vuosia HSE:n tasa-arvotoimikunnan jäsen. Toimin myös opinto-ohjaajana sekä HOPS-ohjaajana ja olen yksi kanditason 1. vuoden orientaatiokurssin vastuuopettajista. Kommenttini kumpuavat siis tästä kokemuksesta.   

  Meillä kauppiksessa on varsin vähän erityisjärjestelyjä tarvitsevia opiskelijoita. Siitä huolimatta olemme monesti kaivanneet yhteisä linjauksia, pelisäätöjä, vastuuhenkilöitä ja tukea tilanteissa, joissa kohtaamme opiskelijan, joka tarvitsee erityistä tukea tai esim. tiloihin tai tentteihin liittyviä järjestelyjä. Sen vuoksi on mielestäni loistavaa, että tätä asiaa on lähdetty Aallossa edistämään.

  Sitten itse dokumenttiin ja suunnitelmiin. Ihan ensin muotoseikka. Toivoisin, että Aallon dokumenteissa käytettäisiin termejä, jotka sopivat kaikkiin kouluihin. Kauppakorkeakoulussa ei ole osastoja, joihin tekstissä paljon viitataan yksinään toimenpiteiden vastuuyksikkönä.  

  Kommentti kohtaan "Siksi syksystä 2011 alkaen kaikilla opiskelijoilla on oltava ohjaava opettaja, joka on riittävästi perehtynyt yksilöllisiin tarpeisiin sekä Aalto-yliopiston oppimisympäristöjen aiheuttamiin esteisiin ja mahdollisuuksiin."

  Käytännössä on mahdotonta vaatia professoreja ja muuta opetushenkilökuntaa, jotka toimivat hops-ohjaajina, kouluttautumaan dokumentissa esitetyllä tavalla tunnistamaan opiskelijoiden yksilöllisiä tilanteita ja tarpeita jne. ilman, että ensin siihen annetaan resursseja. Käytännössä vaatimukset, joita ohjaajille esitetään (vuoteen xxxx mennessä on toimittava näin/osattava tämä) aiheuttavat negatiivisen reaktion kun niihin ei liitetä konkreettista mahdollisuutta käyttää aikaa kouluttautumiseen ja henkilökohtaiseen kanssakäymiseen opiskelijoiden kanssa (eli resursseja). henkilökohtaisen ohjauksen ja hopsien sisällyttämistä koko opintopolun ajalle on yritetty kauppiksella 6 vuotta koko koulun tasolla, kaikissa ohjelmissa ja näitä kokemuksia kannattaisi hyödyntää. Tosiasia on se, että esim. kauppiksella ei ole sellaista kulttuuria, jossa opiskelijat ja opetushenkilökunta olisivat kanssakäymisessä henkilökohtaisella tasolla samalla tavoin kuin esim. Taikissa. Se ei kuulu kauppiksen kulttuuriin eikä kaupallisen alan koulutuskulttuuriin. Kulttuurin muutosta ei saada aikaan Aalto-tason dokumenteilla, joissa asetetaan vaatimuksia ja kriteerejä tässä resurssitilanteessa.  

  Mielestäni dokumentissa tulisi ottaa voimakkaammin kantaa siihen, mikä on Aallon vastuu siitä, että se tarjoaa resurssit henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja ohjaajakoulutukseen yms. Nyt vastuu kasautuu dokumentin tekstissä lähinnä yksilöille (ohjaajille), joiden työkuormitus on ainakin kauppiksella valtava jo nyt. Aallon vastuusta on dokumentissa vain yksi pieni viittaus ja resurssisuunnitelmassa ei ole otettu lainkaan kantaa siihen, miten lisääntyvä ohjaustarve vaikuttaa koulujen opetus-ja tutkimushenkilöstön resursseihin tai opintohallinnon ohjausresursseihin.  

  Dokumentissa kerrotaan, että "Opiskelijan ja ohjaavan opettajan tueksi laaditaan ohjeistus HOPS:n tekemiseksi." Toivon, että tätä ohjeistusta ei tehdä kouluissa toimivien ohjaajien ja ohjausprosesseista vastaavien henkilöiden "ohi" ja että siinä huomioidaan jo käytössä olevat hyvin toimivat ohjausprosessit ja HOPS-käytännöt kaikissa kouluissa. Toivon myös, että ohjeistuksessa ei vaadita sellaista, joka on resurssein puitteissa mahdotonta saavuttaa. Jos opiskelijoille luvataan jotain, jota kouluissa työskentelevät eivät pysty resurssiensa puitteissa toteuttamaan, on tuloksena pahaa mieltä sekä opiskelijoille että henkilökunnalle. Tämä puolestaan lisää negatiivista suhtautumista asiaan. Käytännössä resurssit, kulttuuri ja toimiva asiantunteva ohjaus kulkevat käsi kädessä.    

  1. Terve Melanie. Kiitos! Erinomaista että ehdit paneutua luonnokseen. Voisitko (ehtisitkö) muotoilla valmiita virkkeitä noiden ongelmakohtien tilalle? Juuri mainitsemasi asiat ovat ongelmia minulle eli koulujen erilaiset toimintakulttuurit, terminologia, resurssit jne. Tavoitteena on ratkaisu- ja kehityshakuinen toimeenpanosuunnitelma, ei suinkaan mikään "kuormittava käskytys". Olemme luomassa uutta ja yhteistä Aalto-kulttuuria, joten tämäkin toimeenpanosuunnitelma on yksi osa laajempaa prosessia. Muutosehdotukset voi tehdä suoraan tekstiin (kuten terminologia) tai sitten tämän kommenttitoiminnon kautta.

   Esimerkiksi näihin olisi hyvä saada tarkennuksia (kursiivilla lainaus):

   "henkilökohtaisen ohjauksen ja hopsien sisällyttämistä koko opintopolun ajalle on yritetty kauppiksella 6 vuotta koko koulun tasolla, kaikissa ohjelmissa ja näitä kokemuksia kannattaisi hyödyntää."

   Olisiko sinulla valmis ehdotus siitä, miten tämä voitaisiin toteuttaa? Vastaa vaikka kommenttina, niin voin edelleen laittaa ehdotuksesi toimintasuunnitelmaan. Erityisesti kiinnostaa se, mikä HSE:llä on onnistunut. 

   "Tosiasia on se, että esim. kauppiksella ei ole sellaista kulttuuria, jossa opiskelijat ja opetushenkilökunta olisivat kanssakäymisessä henkilökohtaisella tasolla samalla tavoin kuin esim. Taikissa. Se ei kuulu kauppiksen kulttuuriin eikä kaupallisen alan koulutuskulttuuriin."

   Mistä löydän jonkinlaisen yleisesityksen "kauppiksen kulttuurista"?

   "Kulttuurin muutosta ei saada aikaan Aalto-tason dokumenteilla, joissa asetetaan vaatimuksia ja kriteerejä tässä resurssitilanteessa."

   Aivan. Millaista toimintatapaa ehdottaisit?

   Mutta tärkein: Aalto ei ole "jossain" jotain epämääräistä, vaan Aalto olemme me! Me teemme Aallon kulttuurin ja toimintatavat. Siksi avasin wikin, jotta kaikki halukkaat pääsevät kommentoimaan ja muotoilemaan tätä tulevaa toimintasuunnitelmaa.

   1. Hei! Kuten Melanie kirjoittikin, niin Kauppiksella HOPS-prosessia ja siihen liittyvää ohajusta on aktiivisesti kehitetty useamman vuoden ajan ja HOPS-prosessiin on olemassa selkeä ja tietääkseni hyvin toimiva käytäntö. Tämä tarkoittaa sitä, että HOPS:n merkitys/tarkoitus on selkeästi määritelty, HOPS kuuluu tehdä tiettyinä ajankohtina (kanditutkinnon ensimmäisenä ja toisena syksynä ja maisteriopintojen alussa) ja opiskelijoilla on tiedossa kuka hyväksyy heidän HOPS:nsa ja kuka antaa ohjausta. Tässä HOPS-prosessissa voi varmastikin ottaa saavutettavuuden ja opiskelijan mahdollisesti tarvitseman erityisen tuen huomioon, mutta asia olisi nähdäkseni järkevä suunnitella nykyisten HOPS-käytäntöjen pohjalta niin, että prosessista ei tule kovin raskas, eikä huomattavia lisäresursseja vaativa. Ehkä asian voi nostaa HOPS-ohjeissa esille vaikka valmiina kysymyksinä, joista opiskelija voi halutessaan ohjaajan kanssa keskustella. Asia varmaankin on helpompi saada käytäntöön, jos saavutettavuusnäkökulma on niin laaja, että sen ei koeta koskevan vain joitakin marginaaliryhmiä. Näitä HOPS-prosesseihin liittyviä asioita ja ohjaajien tarvitsemaa tietoa/koulutusta on varmasti hyvä suunnitella porukalla, jossa on mukana ainakin koulujen HOPS-asiantuntijat ja opintopsykologit.

    1. Terve Minna

     Kiitos. Voisitteko Melanien kanssa sommitella ehdotuksen tekstikohdaksi? Ei tarvitse olla valmis teksti mutta sellainen, jonka HOPS-väki ymmärtää juuri noin kuin olette kommenteissa kuvailleet. Tässähän tarvitaan vain viittaus HOPSiin, johon liittyvä toiminta sitten mahdollisesti tarkennetaan toisessa yhteydessä. Mielestäni ei siis tarvitse selittää yksityiskohtia, jos ne on jo jossain toisessa suunnitelmassa selitetty.

 2. Benchmarking: 

  New strategy of Art Center College of Design in Pasadena: http://www2.artcenter.edu/createchange/ (download the pdf, good stuff http://www2.artcenter.edu/createchange/theplan.php&nbsp )